34275427486 e09f4cb241 qGłos krytyki Kościoła w związku z ujawnieniami przypadków wykorzystywania seksualnego przez niektórych duchownych staje się coraz mocniejszy. Krytyka dotyczy nie tylko samych czynów krzywdzących dzieci i młodzież, ale coraz wyraźniej także niewłaściwych działań przełożonych kościelnych a nawet ich bezczynności, jak również ukrywania faktów przez innych księży oraz świeckich.

 

Skrajne narracje

W przestrzeni publicznej w Polsce, funkcjonują dwie skrajne narracje. Z jednej strony broni się Kościoła w Polsce wskazując, że całemu skandalowi winne jest lobby homoseksualne w Kościele, które korzysta z bezkarności. Są głosy, które powołują się na przekonanie, że polski Kościół nie ma takiego problemu jak Zachód, bo u nas komunizm zlikwidował szkolnictwo katolickie, internaty, zakłady wychowawcze itp., przez co został wyeliminowany instytucjonalny, słabo kontrolowany dostęp księży i zakonników do dzieci i młodzieży. Inni argumentują, że polską religijność – inaczej niż na „zlaicyzowanym” Zachodzie – cechuje mocna więź wiernych z duchowieństwem, która miałaby zdecydowanie osłabiać ryzyko występowania takich przestępczych działań. Poza tym, zdaniem niektórych, radzimy sobie w Polsce lepiej niż w innych krajach, bo już od 2009 r. mamy własne wytyczne i robimy, co należy, by umożliwić osobom poszkodowanym zgłoszenie doznanej krzywdy, a od 2015 r. mamy wyszkolonych delegatów i duszpasterzy oraz dokument o prewencji, który stopniowo jest wprowadzany w życie i na szeroką skalę – jak żadna inna instytucja w Polsce – szkolimy duchowieństwo w zakresie ochrony dzieci.

Czytaj więcej: Wołanie o głos rozsądku, by wspólnie budować kulturę ochrony dzieci i młodzieży

Z lektury pensylwańskiego raportu o wykorzystywaniu seksualnym dzieci przez duchownych wyłania się przerażający obraz instytucji, która bardziej chroni siebie i sprawców niż ofiary.

Po dwuletnim dochodzeniu prowadzonym przez Wielką Ławę Przysięgłych 15 sierpnia br. prokurator generalny stanu Pensylwania opublikował raport dotyczący wykorzystywania seksualnego przez duchownych w 6 z 8 diecezji katolickich na terenie tego stanu. Raport liczy ponad 1300 stron, a obejmuje okres blisko 70 lat, począwszy od 1950 r. Podstawowe ustalenie raportu brzmi: w przebadanym okresie przynajmniej 301 księży katolickich popełniło przestępstwa wykorzystania seksualnego na szkodę ponad 1000 osób małoletnich.

Czytaj więcej: Trzecia faza (nie tylko amerykańskiego) kryzysu

papiez FranciszekZarówno wewnątrz Kościoła, jak i w społeczeństwie, nie podjęliśmy odpowiedzialności za problem krzywdzenia dzieci – przez kogokolwiek – ani za krzywdy świeże, ani za te wyrządzone w przeszłości.

Rezygnacja z pełnionych urzędów przez cały episkopat Chile – ogłoszona trzy dni temu na zakończenie wizyty biskupów z tego kraju w Watykanie – to wydarzenie bez precedensu.

Wcześniej, w Niedzielę Miłosierdzia, papież Franciszek zaprosił chilijskich biskupów do Rzymu, aby wspólnie porozmawiać o wnioskach przedstawionych przez jego specjalnych wysłanników: abp. Charlesa Sciclunę i ks. Jordi Bertomeu Farnósa. Ich zadaniem było „pomóc znaleźć światło i właściwie uleczyć otwartą ranę – bolesną i głęboką – która od dłuższego już czasu nie przestaje krwawić w życiu tak wielu ludzi, to znaczy w życiu całego ludu Bożego”.

Czytaj więcej: List do Kościoła – nie tylko w Chile

RedakcjaKAI
Jest jeszcze sporo ignorancji związanej z wiedzą o sprawcach, o czynnikach ryzyka tkwiących w nas samych, w naszych instytucjach, w kulturze klerykalnej, w tendencji do bagatelizowania skutków wykorzystania u ofiar – mówi w wywiadzie dla KAI ks. Adam Żak, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy episkopacie.

Marcin Przeciszewski, KAI: Jaka jest skala przestępstw pedofilskich w Polsce? Na ile jest to problem dotyczący całego społeczeństwa?
Ks. Adam Żak SJ: To bardzo poważny problem społeczny w naszym kraju. W ostatnich latach wzrasta liczba niektórych rodzajów przestępstw seksualnych przeciw małoletnim.
Zdają się to potwierdzać pewne dane. Na przykład w 2007 roku w Polsce wzrosła drastycznie liczba wykrytych i zgłoszonych przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich. W całym społeczeństwie był to przeciągu dwóch lat wzrost czterokrotny – z dwóch do ponad ośmiu tysięcy.

Czytaj więcej: Ks. Żak: prawo karne nie rozwiąże problemu wykorzystywania seksualnego małoletnich przez księży

rejestrOskarżenie o ukrywanie „kapłanów-pedofilów” przez polski rząd zostało podjęte przez krajowe i zagraniczne media i zaczęło żyć własnym życiem, niezależnie od faktów i wyjaśnień. Zamiast prawdy mamy klasyczną postprawdę – pisze Ewa Kusz (COD) na portalu Aleteia.pl.

Z początkiem roku 2018 Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło uruchomienie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Przez kolejne kilka dni pojawiały się krzykliwe informacje, że Rząd RP ukrywa kapłanów oskarżonych o wykorzystanie seksualne osób małoletnich, gdyż nie ma ich na tej liście.

Pojawiły się nawet własne listy kapłanów, z oskarżeniami sformułowanymi na podstawie doniesień w mediach. Oskarżenie o ukrywanie „kapłanów-pedofilów” przez polski rząd i specjalne ich traktowanie zostało podjęte przez krajowe i zagraniczne media i zaczęło żyć własnym życiem, niezależnie od faktów i wyjaśnień. Zamiast prawdy mamy klasyczną postprawdę.

Czytaj więcej: „Rejestr pedofilów”: czym jest, kto do niego trafił, a kto nie trafił? Wyjaśniamy

Kościół wobec problemu wykorzystania seksualnego małoletnich system profilaktyki w budowiePierwsze zakony i diecezje w Polsce opracowały programy ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą. O doświadczeniach tych dyskutowano 24 października w Warszawie podczas sesji pt. "Kościół wobec problemu wykorzystania seksualnego małoletnich - system profilaktyki w budowie". Zorganizowano ją w ramach 14. Ogólnopolskiej Konferencji Pomoc Dzieciom - ofiarom przestępstw.

Zalecenie, aby w diecezjach oraz zakonach, które specjalizują się w edukacji, opiece i duszpasterstwie dzieci i młodzieży opracowano programy zapobiegania ewentualnym nadużyciom znalazło się w dokumencie Konferencji Episkopatu Polski pt. „Prewencja nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce”.

Czytaj więcej: Zakony i diecezje przygotowują programy ochrony dzieci w placówkach kościelnych

W kwietniu br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą kodeks karny. Ogólnie mówiąc nowelizacja ta zwiększa ochronę dzieci przed przemocą. (https://brpd.gov.pl/aktualnosci/kodeks-karny-znowelizowany-przemoc-wobec-dzieci-bedzie-karana-surowiej). Prawo to wejdzie w życie z dniem 13. lipca 2017 r. i przynosi zmiany, które dotyczą każdego obywatela.

O jakie zmiany chodzi? O czym wszyscy powinniśmy wiedzieć?

Oprócz zaostrzenia kar za cały szereg przestępstw przeciw małoletnim, zasadniczą zmianą interesującą bezpośrednio każdego obywatela RP jest to, że od 13. lipca każdy, kto wejdzie w posiadanie wiarygodnej informacji o popełnieniu poważnego przestępstwa lub też o usiłowaniu popełnienia go na szkodę dzieci poniżej 15-tego roku życia, a także osób psychicznie lub fizycznie nieporadnych, jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie prokuraturę lub policję. Brak zawiadomienia, zgodnie ze znowelizowanym art. 240 §1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Do tej pory obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia takich przestępstw dla ogółu obywateli był obowiązkiem społecznym – bez sankcji karnej. Od 13. lipca jest to obowiązek prawny pod sankcją.

Czytaj więcej: Nowelizacja kodeksu karnego  zwiększająca ochronę dzieci przed przemocą

Projekt bez tytuuZA JEZUSEM NA DRODZE KRZYŻOWEJ

Z Księgi Proroka Izajasza:

Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. [...] Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? [...] Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego (Iz 53, 2-10).

Czytaj więcej: Rozważania Drogi Krzyżowej na Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego...

W sprawach przestępstw seksualnych wobec dzieci problemem w Kościele jest myślenie: "Nie, to niemożliwe, żeby takie rzeczy miały miejsce", dlatego ważne, by przełożeni przeszkolili się, umieli reagować i zapobiegać zagrożeniom - mówi w rozmowie dla DEON.pl koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy KEP Adam Żak SJ.

Czytaj więcej: W przypadkach pedofilii należy działać szybko

Krzywda Kasi wykorzystywanej seksualnie przez ks. Romana B. należącego do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej poruszyła ostatnio głęboko opinię publiczną. Stało się tak za przyczyną reportażu Justyny Kopińskiej opublikowanego 9. stycznia 2017 r. w „Dużym Formacie”. Autorka kontrastuje w nim los Kasi naznaczony samotnością, depresją i próbami samobójczymi z faktem, że sprawca jej nieszczęść po odbyciu zasądzonej kary od 2012 r. nie tylko jest na wolności z niekontrolowanym dostępem do internetu, ale nadal jest księdzem odprawiającym mszę św. w kaplicy domu dla zakonników emerytów, do której mają dostęp wierni.

Czytaj więcej: Czego uczy krzywda Kasi? Jakie wnioski na przyszłość?

Wykorzystanie seksualne bardzo często pozostawia traumatyczne konsekwencje na całe życie. Złe zachowania kapłana nie tylko ranią człowieczeństwo, ale często zabijają życie wiary - zwraca uwagę w wywiadzie dla KAI ks. dr Wojciech Rzeszowski podsumowując szkolenie dla wychowawców seminaryjnych na temat dojrzałości psychoseksualnej, jakie w dniach 12-16 września odbyło się w Gnieźnie. 

Czytaj więcej: Ks. Wojciech Rzeszowski o dojrzałości i powołaniu kapłańskim

DSCN6741Przygotowując się do Światowych Dni Młodzieży Centrum Ochrony Dziecka wypracowało zasady ochrony uczestników przed ewentualnym wykorzystaniem seksualnym, które zostały przekazane nie tylko bezpośrednio do Komitetu Organizacyjnego ŚDM, ale także bezpośrednio do delegatów i duszpasterzy przeszkolonych przez Centrum, zobowiązując ich do przeprowadzenia szkoleń z tego zakresu na własnym terenie działania.

 

W szkoleniach przeprowadzonych przez delegatów i duszpasterzy, z raportów jakie do tej pory napłynęły do biura Centrum Ochrony Dziecka, uczestniczyło łącznie ok. 1 400 osób wolontariuszy świeckich, kięży i seminarzystów diecezjalnych i zakonnych.

 

Czytaj więcej: Po Światowych Dniach Młodzieży

Kościół katolicki w Polsce jest jedyną organizacją ogólnopolską, która na taką skalę rozpoczęła budowanie systemu odpowiedzi na poważny problem społeczny, jakim jest wykorzystywanie seksualne małoletnich - ocenia o. Adam Żak SJ. W ciągu ostatniego roku Centrum Ochrony Dziecka przeszkoliło prawie 130 księży z całej Polski.

12495919 477463962448221 2470902803074746362 oSystemowo i systematycznie
Mianowani przez biskupów delegaci zostali przeszkoleni w zakresie przyjmowania zgłoszeń o ewentualnych nadużyciach seksualnych a duszpasterze - w zakresie niesienia pomocy duszpasterskiej osobom pokrzywdzonym, ich bliskim oraz wspólnotom, jeśli będą życzyli sobie takiego wsparcia.
- W pierwotnym zamierzeniu chcieliśmy rozpocząć od tworzenia 4 lub 5 punktów kontaktowych, gdzie osoby poszkodowane mogłyby znaleźć pierwszą informację i ukierunkowanie dalszych kroków. Skupiliśmy się jednak na szkoleniach delegatów przełożonych kościelnych ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz duszpasterzy ustanowionych przez biskupów, aby pomagać ofiarom, ich bliskim i wspólnotom zranionym przestępstwem kapłana - mówi o. Żak, koordynator z ramienia Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży.
W całej Polsce biskupi oraz wyżsi przełożeni zakonów męskich mianowali w sumie 80 delegatów oraz 69 duszpasterzy osób pokrzywdzonych, ich bliskich i wspólnot zranionych przestępstwem wykorzystania seksualnego małoletnich. Delegaci są we wszystkich polskich diecezjach, a niektóre wyznaczyły więcej niż jednego duszpasterza. Niemal 130 z wyznaczonych księży uczestniczyło już w szkoleniach zorganizowanych przez Centrum Ochrony Dziecka. Informacje kontaktowe do nich powinny znajdować się na stronach internetowych diecezji i zakonów.

Czytaj więcej: Od czegoś trzeba zacząć - bilans szkoleń Centrum Ochrony Dziecka

Do odwołania biskupa wystarczy teraz „poważny brak sumienności” w zakresie wykorzystywania  seksualnego dzieci i „bezbronnych dorosłych”. Przełożony kościelny nie będzie już mógł bronić się, powołując się na swoją niewiedzę o tym, jak działają sprawcy.

4 czerwca br. papież ogłosił, oczekiwany przez wielu, list apostolski w formie motu proprio zatytułowany Come una madre amorevole [„Jak kochająca matka”]. W zdecydowany sposób Franciszek mówi w nim, że przełożeni kościelni będą usuwani z urzędu z powodu zaniedbań w dziedzinie ochrony osób małoletnich i „bezbronnych dorosłych” [adulti vulnerabili]. 

Czytaj więcej: Już nie będzie wymówki

Zadanie ochrony i troski o małe i dorastające dzieci spoczywa na całym Kościele, ale w sposób szczególny na jego pasterzach, którzy winni je wykonywać. Przypomniał o tym Franciszek w liście apostolskim motu proprio „Come una madre amorevole”, ogłoszonym w Watykanie 4 czerwca.

 

Wprowadza w nim odpowiedzialność służbową biskupów, eparchów katolickich Kościołów wschodnich i innych duchownych, sprawujących władzę w Kościele lokalnym, za zaniedbania w tym zakresie, zwłaszcza za niepodejmowanie działań w razie stwierdzenia jakichkolwiek nadużyć wobec nieletnich. Ojciec Święty stwierdził, że biskupi reagujący opieszale na poważne przestępstwa duchownych będą usuwani z urzędu.

 

W dokumencie tym Franciszek zwraca uwagę, że wśród „poważnych przyczyn” powodujących usunięcie biskupa z urzędu znajduje się opieszałość w sprawowaniu swojego urzędu, zwłaszcza w odniesieniu do przypadków dotyczących nadużyć seksualnych wobec nieletnich i dorosłych osób niepełnosprawnych, przewidzianych przez Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela ogłoszonym przez Jana Pawła II i uaktualnionym przez Benedykta XVI.

Czytaj więcej: Wprowadzenie do nowego motu proprio Papieża Franciszka „COME UNA MADRE AMOREVOLE” z 4 czerwca 2016

Co w Polsce robi się, aby nie dochodziło do wykorzystania seksualnego małoletnich? Jakie zasady postępowania przyjął Kościół i gdzie poszkodowani mogą szukać pomocy – o tym wywiadzie dla „Przewodnika Katolickiego” mówi Ewa Kusz – psycholog -seksuolog , wicedyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie.

Poniżej pełny tekst wywiadu:

Zranione osoby otrzymają wsparcie

z Ewą Kusz, psychologiem i seksuologiem, o prewencji nadużyć seksualnych w Kościele rozmawia Magdalena Guziak-Nowak

Uczestniczyła Pani w międzynarodowej konferencji na temat szans i ryzyka, jakie niesie duchowość w związku z problematyką wykorzystywania seksualnego małoletnich. Jednym z poruszanych tematów była prewencja. Co robimy w Polsce, aby nie dochodziło do nadużyć seksualnych?

Czytaj więcej: Otrzymają wsparcie

logo plCentrum Ochrony Dziecka wypracowało zasady ochrony uczestników Światowych Dni Młodzieży przed ewentualnym wykorzystaniem seksualnym. Postuluje w nich m.in. by, w każdym większym zespole odpowiedzialnych za organizację Dni w Diecezjach lub spotkań organizowanych przez zakony wyznaczyć tzw. osobę zaufania, do której będzie można zgłaszać, w razie potrzeby, sygnały o ewentualnych niepokojących zachowaniach.

Eksperci COD zwracają uwagę, że mianowanie takiej osoby zaufania jest standardem dla organizatorów przyjazdu na ŚDM grup młodzieży z krajów języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Chcą oni nawiązać współpracę ze swoimi odpowiednikami po stronie polskiej, odpowiedzialnymi za prewencję nadużyć.

Poniżej prezentujemy dwa dokumenty, które zawierają propozycje działań w zakresie ochrony młodych:

 

Wersja angielska:

Protecting Young People During the WYD

Declaration of acceptance of principles of protecting by young people a person ministering during the World Youth Day

Profile, skills and responsibilities of a person of trust

 

phone 1052023 960 720Obowiązujące w Polsce przepisy kościelne stawiają w centrum dobro poszkodowanych oraz ochronę dzieci i młodzieży, dlatego jasno mówią o potrzebie współpracy z władzami państwowymi w tej sprawie, ważnej zarówno dla zranionej wspólnoty Kościoła, jak i dla całego społeczeństwa – przypomina ks. dr Jan Dohnalik, wykładowca na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.

Poniżej publikujemy analizę autorstwa ks. dr. Jana Dohnalika, kanclerza kurii Ordynariatu Polowego oraz delegata biskupa polowego ds. ochrony dzieci i młodzieży:

Obowiązki przełożonego kościelnego w sprawie pedofilii: procedury kanoniczne i współpraca z organami państwa

Parę tygodni temu (16.02.2016) ukazały się w serwisie Katolickiej Agencji Informacyjnej, a potem w innych mediach katolickich, opinie na temat obowiązku zgłaszania przypadków pedofilii, które wprowadziły wiele zamieszania i nieporozumień. Tymczasem Stolica Apostolska od kilkunastu lat wprowadza niestrudzenie zasady przejrzystości, ścisłego przestrzegania norm prawa kanonicznego i państwowego oraz konsekwentnego działania na rzecz obrony małoletnich przed pedofilią i molestowaniem seksualnym. Taka postawa została przyjęta również przez Konferencję Episkopatu Polski, która przygotowała własne wytyczne dotyczące odpowiedzi na wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży przez duchownych. Obowiązujące przepisy Kościoła w Polsce, zatwierdzone uprzednio w Watykanie, stawiają w centrum dobro poszkodowanych oraz ochronę dzieci i młodzieży. Mówią także jasno o potrzebie współpracy z władzami państwowymi w tej sprawie, ważnej zarówno dla zranionej wspólnoty Kościoła, jak i dla całego społeczeństwa.

Czytaj więcej: Obowiązki przełożonego 

dsc07385 web a025a„On otrze wszelką łzę z ich oczu”

Słowa zaczerpnięte z księgi Apokalipsy (Ap 21,4) to motto konferencji nt. wyzwań duszpasterskich oraz uzdrowienia w związku z nadużyciami seksualnymi, jaka w dniach 2-3 marca odbędzie się w Kolonii.

To już szóste szkolenie dla wikariuszy generalnych, osób odpowiedzialnych za politykę personalną oraz urzędników i służb odpowiedzialnych za zapobieganie nadużyciom seksualnym. Jego temat to „Szanse i zagrożenia związane z duchowością. Wyzwania duszpasterskie i proces zdrowienia w kontekście nadużyć seksualnych. Weźmie w nim udział Ewa Kusz, wicedyrektor ds. szkoleń w Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie.

Uwaga uczestników szkolenia zostanie tym razem zwrócona na duchowe konsekwencje nadużyć seksualnych m.in. kwestię radzenia sobie z poczuciem winy i przebaczenia. Będzie mowa również o możliwości uzdrowienia przez wiarę i duchowość. Poruszone zostaną m.in. tematy: „Prewencja – znakiem czasu” i „Duchowość po traumie”.

W konferencji wezmą udział – jako zaproszeni prelegenci – prof. Karlijn Demasure – dyrektor Centrum Ochrony Dzieci na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i dr Hildegund Keul – dyrektor Centrum Kobiet Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Niemiec w Dusseldorfie,

Podczas trzech spotkań warsztatowych przedstawią różne aspekty duchowości w kontekście ujawnienia sytuacji wykorzystania seksualnego.

Tego typu sesje szkoleniowe organizowane są od 2011 roku i służą również wymianie doświadczeń pomiędzy diecezjami i instytucjami.

Kompleksowa odpowiedź Kościoła na problem wykorzystania seksualnego przez duchownych musi uwzględnić wszystkich uczestników dramatu – podkreśla w rozmowie z Marcinem Wójcikiem z „Gazety Wyborczej” o. Adam Żak SJ. Wywiad ukazał się 4 lutego 2016 r. na łamach „Dużego Formatu”. Na naszej stronie udostępniamy jego obszerniejszą wersję.

Wie ksiądz, ilu księży od 1989 roku skazano za pedofilię?

Czytaj więcej: Po co to wyciągasz po latach? 

Centrum Ochrony Dziecka można wesprzeć przekazując na jego działania 1 procent swoich podatków. Można to uczynić za pośrednictwem Fundacji Ignacjanum.12654628 470722466455704 8798541251449649443 n

Fundacja Ignatianum
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
Bank ING: 28 1050 1445 1000 0090 3005 8565
KRS: 0000236286
Ponieważ Fundacja wspiera różne działania Akademii, dlatego w tym wypadku jako cel szczegółowy należy podać : Centrum Ochrony Dziecka

***

Czytaj więcej: 1% dla COD

teddy bear 524251 960 720Rząd przyjął 29 grudnia 2015 r. projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zakładający utworzenie rejestru osób skazanych za seksualne czyny wobec nieletnich. Jedna z jego baz – z danymi m.in. recydywistów – ma być powszechnie dostępna.

„Przyjęty przez rząd projekt ustawy wprowadza nowe, dotąd nieistniejące środki ochrony społeczeństwa, w tym szczególnie nieletnich, przed przestępczością seksualną” – napisało w komunikacie po posiedzeniu rządu CIR.

Jak wskazano, „w obecnym stanie prawnym brakuje wystarczających środków, które umożliwiają realną kontrolę sprawców przestępstw na tle seksualnym. Chodzi przede wszystkim o możliwość wykorzystywania mechanizmów skutecznie zapobiegających kontaktowaniu się sprawców tego rodzaju przestępstw z dziećmi. Najbardziej rozpowszechnionym środkiem kontroli jest tworzenie wyodrębnionych rejestrów sprawców i udostępnianie ich danych”.

Czytaj więcej: Rządowy projekt ustawy

Kard. Nycz odprawił Mszę dla delegatów diecezjalnych i zakonnych ds. ochrony dzieci

Sprawy, którymi zajmujecie się w diecezjach czy zakonach należą do niełatwych ale problemy należy rozwiązywać – powiedział kard. Kazimierz Nycz podczas Mszy świętej sprawowanej 11 grudnia w Warszawie-Falenicy wraz z księżmi delegatami diecezjalnymi i zakonnymi ds. ochrony dzieci i młodzieży. Kolejna grupa duchownych uczestniczy w kilkudniowym, specjalistycznym szkoleniu.

Metropolita warszawski podczas Mszy podzielił się z księżmi i zakonnikami adwentową refleksją na kanwie czytań liturgicznych w kontekście rozpoczętego przez papieża Franciszka Jubileuszu Miłosierdzia. Zwrócił uwagę m.in. na słowa proroka Izajasza „Gdybyś zachował przykazania, miałbyś pokój w swoim sercu” oraz fragment Ewangelii o św. Janie Chrzcicielu. Przestrzegał duchownych przed postawą człowieka wiecznie niezadowolonego, narzekającego na uwarunkowania, czasy i okoliczności. – Są ludzie, i my nimi czasem jesteśmy, którzy szukają usprawiedliwienia poza sobą – dodał.

Kard. Nycz podziękował delegatom biskupów i przełożonych zakonnych, za podjęcie refleksji i studium, by lepiej wypełniać swoje obowiązki związane z troską o ochronę dzieci i młodzieży. – Sprawy te nie należą do łatwych, ale problemy należy rozwiązywać – zaznaczył.

Czytaj więcej: Msza św. z Kard. K. Nyczem 

25 listopada – Dniem Ochrony Dzieci przed Wykorzystaniem Seksualnymdo tekstu

Z inicjatywy Rady Europy 25 listopada jest po raz pierwszy obchodzony jako Dzień Ochrony Dzieci przed Wykorzystaniem Seksualnym. W ten sposób chce zwrócić uwagę na problem i konieczność działań prewencyjnych.

Według europejskich badań sondażowych, przemoc seksualna dotyka ok. 9,6% dzieci na terenie Europy (13,4% dziewcząt i 5,7% chłopców). Rada Europy podkreśla, że w 70-85% przypadków sprawca przemocy na tle seksualnym jest osobą znaną dziecku. Młodsze dzieci są szczególnie narażone na wykorzystanie przez osoby dorosłe oraz opiekunów, którym ufają i od których są zależne: zarówno w domu, jak i w innych placówkach, w których spędzają większość czasu. Z kolei osoby nastoletnie są bardziej narażone na przemoc seksualną poza domem. Mogą jej doświadczyć ze strony swoich rówieśników, partnerów, jak i osób nieznajomych. Ponadto, Rada Europy podaje, że aż 90% przypadków nie jest zgłaszanych na policję.

Czytaj więcej: 25 XI – Dzień Ochrony Dzieci

Dziś, we czwartek 19. listopada 2015, drugi dzień konferencji nt. „Jeden kryzys – różne rozwiązania?”, która przeniosła się z Luksemburga do oddalonego o 45 km Trewiru.
O ile wczoraj dyskutowane referaty przedstawiały refleksje nad niektórymi ogólniejszymi aspektami zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych katolickich, o tyle dzisiejsze obrady były dzieleniem się doświadczeniami reprezentowanych kościołów lokalnych w zakresie różnych aspektów zastosowanych działań w odpowiedzi na skandale. Już we wczorajszym przedłożeniu prof. Hansa Zollnera SJ widać było że różnice w sposobie i w tempie reagowania w poszczególnych krajach nie idą wg podziału na Wschód i Zachód. Potwierdziły to dzisiaj relacje z Francji, Włoch i Chorwacji. Przedstawiciel Chorwacji omówił wyniki sondażu, jaki przeprowadził pośród biskupów i wyższych przełożonych zakonnych w swoim kraju nt. profilaktyki wykorzystywania seksualnego. Wynika z niego m. in., że spora część przełożonych kościelnych przypisuje mediom rozdmuchiwanie problemu w sposób nieproporcjonalny do skali przypadków i uważa, że problem w Chorwacji jest mniejszy niż na Zachodzie. Konsekwencją tego jest, że działania Kościoła w Chorwacji w zakresie reagowania i prewencji właściwie jeszcze nie ruszyły. W każdym razie, konferencja biskupów w Chorwacji ma swojego delegata, do którego zaczynają zwracać się ofiary.

Czytaj więcej: Konferencja w Luksemburgu

Tekst homilii wygłoszonej przez nuncjusza apostolskiego w Polsce, 1 września 2015 r. w Warszawie-Falenicy, podczas Mszy świętej na rozpoczęcie szkolenia na temat pomocy duszpasterskiej dla ofiar wykorzystania seksualnego, zorganizowanego przez Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum (czytania: 1 Tes 5,1-6.9-11, Ps 27, Łk 4,31-37)

Dziękuję Bogu, że kompetentne i niestrudzone działania koordynatorów Centrum Ochrony Dziecka, odpowiedź polskich biskupów oraz wasz wielkoduszny udział i uwaga poświęcona tematowi tego spotkania, pozwalają nam powtórzyć słowa św. Pawła z Listu do Tesaloniczan: „zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie”. Dziś, podobnie jak podczas poprzednich i późniejszych sesji organizowanych przez COD, realizuje się Pawłowe „jak to zresztą czynicie”. Za to dziękujemy Jezusowi i wszystkim osobom dobrej woli tu obecnym.

Czytaj więcej: Zróbmy, co trzeba

Pomoc duszpasterska dla ofiar nadużyć seksualnych – w Warszawie zakończyło się szkolenie księży

To szkolenie jest przejawem odważnego wyjścia Kościoła w Polsce i mierzeniem się z tematem nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży – uważa paulin o. Ryszard Dec. Był on jednym z uczestników szkolenia duszpasterzy, które zakończyło się 3 września w Warszawie.

Przeszkoleni księża z ramienia przełożonych zakonnych lub biskupów diecezjalnych będą wspierali duszpastersko ofiary wykorzystania seksualnego, ich rodziny i wspólnoty kościelne, jeśli będą życzyli sobie takiej pomocy.

Zdaniem o. Deca, będzie to posługa niezmiernie trudna i wymagająca wielkiej delikatności ale niezmiernie ważna, gdyż wiernym może dać poczucie bezpieczeństwa, że Kościół coraz mocniej troszczy się o osoby, które padły ofiarą molestowania a jednocześnie zabiega o profilaktykę, żeby takie zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

– Dla mnie osobiście spotkanie to było mocnym uświadomieniem sobie dramatu ludzi, którzy zostali kiedyś wykorzystani przez osoby duchowne – podkreśla paulin z częstochowskiej parafii św. Barbary i jak zauważa, to „nadal w nim bardzo mocno pracuje powodując większą wrażliwość na ten problem, który tak mocno wypłynął w ostatnich latach w Kościele”. – Jest też zachętą, by coś w tym względzie robić we własnym życiu i przygotować się do posługi, do której zostałem zaproszony przez moich bezpośrednich przełożonych – dodaje zakonnik.

Zwraca również uwagę na potrzebę uwrażliwienia wychowawców młodych zakonników i seminarzystów. – Jak pokazuje życie, różnego rodzaju niuanse jeśli zostaną przeoczone przez formatorów, powodują potem dramaty w życiu wielu ludzi i wspólnot, a zwłaszcza ofiar molestowania – podkreśla o. Dec, który w zakonie paulinów przez 12 lat zajmował się formacją młodych zakonników.

Z kolei dla ks. Artura Chłopka z archidiecezji krakowskiej ważne było spotkanie z innymi duszpasterzami i wymiana doświadczeń. – Wykłady były prowadzone w bardzo interaktywny sposób, dużo było przestrzeni na pytania – opowiada. Jednak najistotniejsza dla niego była możliwość spotkania z osobami wykorzystanymi seksualnie przez księży oraz podawane przez prelegentów przykłady sytuacji, jakie miały miejsce w przeszłości i ich analiza.

Ks. Chłopek, już jako ksiądz, w zeszłym roku ukończył studia psychologiczne. Przez ostatni rok pracował jako psycholog-stażysta, w szpitalu w Krakowie-Kobierzynie oraz na oddziale dziennym leczenia psychoz. Od 28 sierpnia jest duszpasterzem w sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie.

W szkoleniu dla drugiej grupy duszpasterzy uczestniczyło w Warszawie 25 księży: 13 diecezjalnych i 12 z różnych zakonów.

Szkolenie pierwszej grupy duszpasterzy, powołanych przez biskupów i prowincjałów zakonnych, w zakresie niesienia pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego, ich rodzinom i wspólnotom kościelnym zakończyło się w niedzielę 9 sierpnia w Warszawie-Falenicy. W czasie szkolenia spotkał się z nimi podczas Mszy św. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.
W programie szkolenia były zarówno wykłady jak i ćwiczenia praktyczne, dlatego grupa uczestników była kameralna i liczyła 14 księży, w tym 4 duchownych z Białorusi. W grupie byli też przedstawiciele zakonów m.in. michalita, marianin, dominikanin, orionista.

Wysłuchali oni wykładów m.in. na temat metod działania sprawców nadużyć oraz skutków duszpasterskich dla parafii czy środowisk, w których te zdarzenia miały miejsce. W programie znalazły się również wykłady i warsztaty nt. pomocy duszpasterskiej ofierze wykorzystania seksualnego i pomocy w konfesjonale ale rozmawiano też o wspólnocie parafialnej jako ofierze. Duchowni zapoznali się też z tematem „Rodzina jako ofiara: zaburzenia systemu rodzinnego związane z przestępstwem wykorzystania seksualnego osoby małoletniej”.

Jak podkreślił w rozmowie z KAI ks. Grzegorz Kosakowski, michalita – szkolenie było „bardzo dużą dawką konkretnej wiedzy”. – Mimo trudnej tematyki jest we mnie radość, że Kościół bardzo dużo w tej kwestii robi. Poszczególne wspólnoty diecezjalne i zakonne, których jesteśmy przedstawicielami przygotowują się na sytuacje, które są, były, albo, nie daj Boże, będą – zauważył.

Czytaj więcej: Pierwsi przeszkoleni

HOMILIA NA MSZY ŚWIĘTEJ SPRAWOWANEJ Z OKAZJI SZKOLENIA DELEGATÓW BISKUPÓW I WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONNYCH DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY
Częstochowa, 29 lipca 2015

Siostry i Bracia,

1.    Postać świętej Marty, która nam dziś w liturgii Kościoła towarzyszy, pozwala niewątpliwie zobaczyć w tej kobiecie osobę rzeczywiście zatroskaną o innych. Taką ją przecież odnajdujemy na kartach Ewangelii. Ewangelista Łukasz, ukazując w rozdziale ósmym swej Ewangelii Jezusa, który wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym, zaznacza, że było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, a więc tych, wymienionych we wspomnianym fragmencie z imienia oraz wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia. Wędrówka Jezusa, a raczej zaznaczona już pod koniec dziewiątego rozdziału podróż do Jerozolimy, gdzie – jak notuje Ewangelista – postanowił się udać, prowadzić będzie również przez jedną ze wsi, w której właśnie kobieta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. I dobrze znamy dalej tę scenę z kobietą uwijającą się około rozmaitych posług. Co więcej, kobietę zmęczoną tym, co robi i nieco nawet rozżaloną, gdy mówi z wyrzutem, że została sama przy usługiwaniu. Niezależnie jednak od takiego czy innego stanu jej duszy, Marta jest naprawdę przykładem człowieka, który służy swoim życiem, swoim powołaniem innym. Postać ewangelicznej Marty przywołuje w swej Ewangelii również święty Jan. Czyni to w kontekście śmierci i wskrzeszenia Łazarza, a także tego symbolicznego gestu namaszczenia Jezusa w Betanii, gdzie znów widzimy Martę, gdy usługuje podczas uczty. W kontekście jednak śmierci swego brata Łazarza, to właśnie Marta – jak słyszeliśmy dziś w odczytanym nam fragmencie ze świętego Jana – wychodzi na spotkanie Jezusa i podejmuje z Nim rozmowę. Ona też – po otrzymanych wyjaśnieniach – słyszy skierowane do siebie pytanie: wierzysz w to? Odpowiada na nie, z kolei, właśnie wyznaniem wiary: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A więc Marta – kobieta prawdziwie zatroskana o innych i jednocześnie kobieta, która w postaci nawiedzającego jej dom wędrowca, rozpoznaje oblicze Boga Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży.

Czytaj więcej: Prymas - szkolenie

family 333064 1920Relacja z podróży studyjnej.

Dublin, Maynoouth, 12-19 lipca 2015

 

Kościół w Irlandii rozpoczął strukturalne działania w zakresie ochrony dzieci i młodzieży już w latach 90. ubiegłego wieku. Niestety – jak powiedział nam w poniedziałek 13 lipca bp Eamonn Walsh, który od tamtego czasu intensywnie uczestniczy w tych działaniach – wtedy jeszcze hierarchia priorytetów wśród przełożonych kościelnych i wśród duchownych była inna niż dzisiaj. Na pierwszym miejscu stała ochrona instytucji Kościoła, potem ochrona oskarżonych księży a dopiero na trzecim miejscu troska o ofiary. Potrzeba było wiele czasu i kolejnych skandali oraz znaczącego spadku zaufania do Kościoła, aby zmieniła się ta kolejność na liście priorytetów.

Czytaj więcej: Irlandia – relacja

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI

PREWENCJA

nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych

w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce

Zasady ogólne

  1. 1. Prewencja nadużyć seksualnych wobec nieletnich stanowi integralną część zaangażowania Kościoła w pracę z dziećmi i z młodzieżą. Wspólnota wiary zapewnia dzieciom i młodzieży bezpieczne i przejrzyste środowisko wzrostu, które współtworzą wszyscy odpowiedzialni za wspieranie rodziców w przekazywaniu wiary przez nauczanie i różne formy pracy duszpasterskiej. Prewencja ma na celu wyeliminowanie ryzyka popełnienia nadużyć seksualnych w ścisłym tego słowa znaczeniu przez kogokolwiek z uczestników duszpasterstwa dzieci i młodzieży. Ma również pomóc w uniknięciu psychicznych i fizycznych przekroczeń granic intymności. Cel ten ma być osiągnięty przez programy pomagające rodzicom, jak również osobom zaangażowanym w duszpasterstwo i wychowanie, w rozpoznaniu oznak wykorzystywania seksualnego i w odpowiedniej reakcji na nie.

Czytaj więcej: Prewencja 

Po 3 latach Centrum Ochrony Dzieci przeniosło się z Monachium do Rzymu, gdzie nadal będzie działać pod patronatem Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Wydarzeniu temu towarzyszyła konferencja zorganizowana wieczorem 16 lutego na tej rzymskiej uczelni pod hasłem „Odnowione zaangażowanie”. Centrum Ochrony Dzieci (Centre for Child Protect) powstało w 2012 r. po międzynarodowym sympozjum dla biskupów i przełożonych zakonnych o seksualnym wykorzystaniu osób niepełnoletnich „Ku uzdrowieniu i odnowie”.

Jak podkreślił rektor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego ks. Francois-Xavier Dumortier, dzisiaj rozpoczyna się nowy etap pracy Centrum Ochrony Dzieci.

Krótkie przesłanie za pośrednictwem kard. Seana O’Malley’a. przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich przekazał uczestnikom konferencji papież Franciszek. Zachęcał w nim do dalszej pracy, polecił się modlitwie i sam również o niej zapewnił.

Czytaj więcej: Odnowione zaangażowanie

Centrum Ochrony Dziecka można wesprzeć przekazując na jego działania 1 procent swoich podatków. Można to uczynić za pośrednictwem Fundacji Ignacjanum.

Fundacja Ignatianum
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
Bank ING: 28 1050 1445 1000 0090 3005 8565
KRS: 0000236286
Ponieważ Fundacja wspiera różne działania Akademii, dlatego w tym wypadku jako cel szczegółowy należy podać : Centrum Ochrony Dziecka

***

Czytaj więcej: 1% dla COD

090816 Dziecko Aniol 1024x768Centrum Ochrony Dziecka przygotowuje się do uruchomienia w kilku miejscach w Polsce punktów kontaktowych, w których osoby pokrzywdzone, wykorzystane seksualnie przez księży, czy to w przeszłości czy obecnie, mogłyby się zgłaszać, żeby uzyskać odpowiednią informację na temat różnych procedur oraz poradę prawną czy psychologiczną.

„Chodziłoby więc w pierwszym rzędzie o to, żeby osoby pokrzywdzone przez duchownych mogły tam uzyskać pierwszą pomoc i poradę ukierunkowującą dalsze postępowanie” – wyjaśnia o. Adam Żak SJ, dyrektor COD.

Podstawowe zadania tych punktów, to informacja, towarzyszenie osobie poszkodowanej, żeby wiedziała gdzie i jak należy się zgłosić, dowiadywanie się jak sprawy postępują. Chodzi o to, żeby ktoś mógł udzielić osobie poszkodowanej takich informacji, jakich ona potrzebuje, uzmysłowić prawa jakie posiada, pomógł zrozumieć procedury.

„Nie byłby to jednak kontakt anonimowy przez telefon czy infolinię, ale kontakt osobisty z kompetentną i przygotowaną do tego zadania osobą. Dlatego punkty kontaktowe – z jednej strony – mogą dać przełożonym kościelnym wyobrażenie o tym, jaka może być skala zjawiska wykorzystywania seksualnego przez duchownych, jak również dać im upewnienie, że osoby, które będą się zgłaszać już na tym wstępnym etapie zostaną odpowiednio poinformowane odnośnie swoich praw i upewnione odnośnie do woli Kościoła w dojściu do oczyszczającej prawdy.

Czytaj więcej: Dla pokrzywdzonych

Tygodnik Powszechny, nr 47,  23 listopada 2014, str. 30-33pobrane

Artur Sporniak: Czy w sprawie ochrony dzieci i młodzieży udało się dużo w Polsce zrobić?

O. Adam Żak SJ: Coś udało się zrobić np. w pracy nad świadomością. Jest bardziej powszechna świadomość, że Kościół sprawą się zajmuje, że nie neguje tej bolesnej rzeczywistości, że chce w sposób poważny podejść i do indywidualnych losów ofiar, i do własnego funkcjonowania, że chce się uczyć na błędach – własnych i Kościołów z innych krajów. Ten proces wzrostu świadomości dzieje się zarówno przez oczyszczenie, jak i przez wolę przyjęcia zgłoszeń od osób pokrzywdzonych oraz przekonanie o konieczności budowania bezpiecznych środowisk.

A z jakiego sukcesu ksiądz jest najbardziej zadowolony?

Czytaj więcej: Uświadamiam Kościół

Z ojcem Adamem Żakiem SJ, koordynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski ROZMAWIA ŁUKASZ KAŹMIERCZAK

Przewodnik Katolicki, nr 44,2 listopada 2014, s. 26-27

 

Czuję ogromny dyskomfort przed tą rozmową.

– Niestety, to bardzo bolesna tematyka…

Kapłani i nadużycia seksualne wobec dzieci? To nigdy nie przestanie szokować i boleć.

– Tak, ma pan rację, nigdy. Jest to źródłem bólu, jest to źródłem wstydu, jest to dla Kościoła źródłem uświadomienia sobie konieczności oczyszczenia. Jan Paweł II mówił, że tylko Kościół oczyszczony będzie mógł skutecznie pełnić swoją misję pośród świata. Bo tylko wtedy będzie w stanie pomóc także społeczeństwu rozpoznać i przezwyciężać kryzys, jaki jest w jego wnętrzu. To nie jest przerzucanie na świat problemów Kościoła, tylko uznanie, że jesteśmy w nim zanurzeni i nosimy na sobie ślady skutków jego kryzysów i zagubienia. Zjawisko wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele – zwłaszcza jeśli poznaje się jego dynamikę i rozmaite czynniki ryzyka – pokazuje, że jest to również przejaw naszych trudności w radzeniu sobie z problemami, z jakimi konfrontują nas bardzo głębokie przemiany społeczne, kulturowe i obyczajowe. Leczenie, odnowa i zapobieganie polegają m.in. na oczyszczeniu, pojednaniu

i nieustającej pracy nad tym, aby formacja kapłańska była oparta na solidnej formacji ludzkiej.

Czytaj więcej: Ugasić wulkan

Międzynarodowa Konferencja Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie

 

JAK ROZUMIEĆ I ODPOWIEDZIEĆ NA WYKORZYSTANIE SEKSUALNE

MAŁOLETNICH  W KOŚCIELE

[opis konferencji]

 

Kraków, 20 – 21 czerwca 2014

 

CZWARTEK – 19 czerwca 2014

17.00-19.00 Rejestracja uczestników zgłoszonych przez formularz zgłoszeniowy do końca maja (na portierni Kolegium Jezuitów – za Bazyliką NSPJ – ul. Kopernika 26)

 

 

PIĄTEK – 20 czerwca 2014
8.00-9.30 Rejestracja uczestników (w budynku Ignatianum)

8.30 EUCHARYSTIA pod przewodnictwem kard. Stanisława DZIWISZA (Bazylika NSPJ)

Czytaj więcej: Program konferencji JAK ROZUMIEĆ I ODPOWIEDZIEĆ NA WYKORZYSTANIE SEKSUALNE MAŁOLETNICH  W KOŚCIELE

AIK

Akademia Ignatianum w Krakowie

COD na Facebook

Centrum Ochrony Dziecka 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information