Dziś, we czwartek 19. listopada 2015, drugi dzień konferencji nt. „Jeden kryzys – różne rozwiązania?”, która przeniosła się z Luksemburga do oddalonego o 45 km Trewiru.
O ile wczoraj dyskutowane referaty przedstawiały refleksje nad niektórymi ogólniejszymi aspektami zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych katolickich, o tyle dzisiejsze obrady były dzieleniem się doświadczeniami reprezentowanych kościołów lokalnych w zakresie różnych aspektów zastosowanych działań w odpowiedzi na skandale. Już we wczorajszym przedłożeniu prof. Hansa Zollnera SJ widać było że różnice w sposobie i w tempie reagowania w poszczególnych krajach nie idą wg podziału na Wschód i Zachód. Potwierdziły to dzisiaj relacje z Francji, Włoch i Chorwacji. Przedstawiciel Chorwacji omówił wyniki sondażu, jaki przeprowadził pośród biskupów i wyższych przełożonych zakonnych w swoim kraju nt. profilaktyki wykorzystywania seksualnego. Wynika z niego m. in., że spora część przełożonych kościelnych przypisuje mediom rozdmuchiwanie problemu w sposób nieproporcjonalny do skali przypadków i uważa, że problem w Chorwacji jest mniejszy niż na Zachodzie. Konsekwencją tego jest, że działania Kościoła w Chorwacji w zakresie reagowania i prewencji właściwie jeszcze nie ruszyły. W każdym razie, konferencja biskupów w Chorwacji ma swojego delegata, do którego zaczynają zwracać się ofiary.

Chociaż przedstawiciele diecezji Orlean bardzo przekonująco opowiedzieli o działaniach jakie podjął ich biskup, gdy spotkał się z niektórymi ofiarami, które opowiedziały mu o swoim doświadczeniu, to jednak nie umieli odpowiedzieć na pytanie o to, jaki jest program działania konferencji biskupów francuskich. Również przedstawiony przez włoskiego psychiatrę program formacyjny dotyczący formacji do dojrzałego przeżywania celibatu i czystości przyjęty w seminarium archidiecezji florenckiej, nie mógł ukryć faktu, że Kościół w Italii jest jeszcze daleko od praktykowania wspólnego programu reakcji i prewencji. Relacja z Austrii uświadomiła zebranym, że mimo przyjętej przez biskupów jednogłośnie wspólnej polityki, są diecezje, które jej nie realizują. Uznanie zebranych wzbudziła informacja z Holandii, która w krótkim czasie, po kryzysie, jaki wybuchł w tym kraju w 2010 r., wprowadziła w życie szereg konkretnych rozwiązań zapewniających adekwatną odpowiedź na przypadki wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży oraz odpowiednią profilaktykę. Wśród przedstawicieli holenderskich jest obecny biskup pomocniczy Utrechtu. Konferencja uwidoczniła również, że kościoły w Irlandii i w Wielkiej Brytanii wyprzedzają znacznie kościoły na kontynencie, jeśli chodzi o stopień instytucjonalizacji problemu wykorzystania seksualnego w działalności Kościoła. Oprócz upowszechnienia programów prewencyjnych wprowadziły one skuteczne formy regularnego monitorowania realizacji wspólnej polityki, oraz skutecznie inspirują i uczestniczą badaniach naukowych dotyczących zjawiska wykorzystania seksualnego.
Oprócz przedstawiciela konferencji biskupów chorwackich i koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski, z postkomunistycznej Europy obecny jest jeszcze przedstawiciel Czech.

Przedpołudnie ostatniego dnia konferencji będzie przeznaczone na konsultacje w sprawie kształtu współpracy w ramach powstającej europejskiej sieci współpracy między kościołami w Europie w zakresie profilaktyki wykorzystania seksualnego.

AIK

Akademia Ignatianum w Krakowie

COD na Facebook

Centrum Ochrony Dziecka 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information