Szanowni Państwo
Pedagodzy, Psycholodzy,
szkół Województwa Małopolskiego

Małopolski Kurator Oświaty i Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum zapraszają na konferencję „OCHRONA DZIECKA PRZED PRZEMOCĄ”, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. w godz. 9.30 – 17.00 w budynku Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, sala teatralna.

 

PROGRAM KONFERENCJI
9.30 Otwarcie i przywitanie gości:
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
ks. Adam Żak SJ – Dyrektor Centrum Ochrony Dziecka

Wykłady:
1. Czynniki ryzyka przemocy seksualnej w szkole – ks. dr Krzysztof Biel SJ, Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum.
2. Cyberbullying i jego najpowszechniejsze formy wśród dzieci i młodzieży szkolnej – dr Ewa Sowa-Behtane.
3. Skuteczne narzędzia, efektywne działania – model zintegrowany w profilaktyce przemocy wobec dzieci i młodzieży – Leszek Szawiński.

12.30-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-16.45 Warsztaty szkoleniowe – w grupach 25 osobowych:
1. Zachowania seksualne dzieci i młodzieży: aspekt prawny i pedagogiczny – dr Marek Babik
2. Rozpoznanie przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży – dr Ewa Dziewońska
3. Rozmowa z rodzicami o podejrzeniu przemocy – Beata Wójtowicz
4. Przemoc rówieśnicza – Barbara Woszczyna

16.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń poprzez formularz zgłoszeniowy. Wybór warsztatu jest równoznaczny ze zgłoszeniem na konferencję.

Formularz zgłoszeniowy

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty                                    Centrum Ochrony Dziecka
       Barbara Nowak                                                           ks. Adam Żak SJ

 

 

 

Abstrakty:

Dr Krzysztof Biel SJ – Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum

Czynniki ryzyka przemocy seksualnej w szkole

Szkoła powinna być miejscem bezpiecznym i przyjaznym dziecku. Na terenie szkoły zdarzają się jednak zjawiska, które nie służą dobru dziecka. Chodzi zarówno o przemoc rówieśniczą, jak i symptomy przemocy seksualnej ze strony pracowników: nauczycieli, personelu administracyjnego itp. Referat przybliża główne czynniki ryzyka występowania przemocy seksualnej w instytucjach edukacyjnych. Szczególny nacisk położony będzie na zjawisko groomingu, wskazanie osób najbardziej zagrożonych przemocą seksualną oraz wskazanie czynników instytucjonalnych, które sprzyjają wykorzystywaniu dzieci w szkole.

 

Dr Ewa Dziewońska – Akademia Ignatianum w Krakowie

Rozpoznawanie przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży

I Część: Przemoc seksualna najbardziej raniącym rodzajem przemocy.

           - Krótkotrwałe i odległe skutki molestowania seksualnego.

           - Skutki psychologiczne, fizyczne i behawioralne.

           - Rozpoznawanie przemocy seksualnej.

           - Zasady rozmowy diagnostyczno- wspierającej z dzieckiem,

które ujawniło przemoc seksualną.

II Część: Warsztat- studium przypadku.

             Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka.

 

Dr Ewa Sowa-Behtane - Akademia Ignatianum w Krakowie

Cyberbullying i jego najpowszechniejsze formy wśród dzieci i młodzieży szkolnej

          Cyberbullying zdefiniować można najkrócej jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej terminu tego używa się w odniesieniu do przemocy rówieśniczej z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu. W referacie zostaną przedstawione najpowszechniejsze wśród dzieci i młodzieży formy cyberbullyingu, takie jak: prześladowanie (harassment); hejting; trolling; kradzież tożsamości (impersonation); upublicznianie tajemnic (outing); śledzenie (cyberstalking); poniżenie  (denigration); wykluczenie (exclusion). Cyberbullying to zjawisko szczególnie niebezpieczne, występujące wśród uczniów, dlatego też szkoła powinna prowadzić profilaktykę,  a w razie potrzeby stosować procedury interwencji profilaktycznej  oraz  procedury współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia przestępczością i demoralizacją.

 

Mgr Leszek Szawiński, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej

Skuteczne narzędzia, efektywne działania – model zintegrowany w profilaktyce problemów dzieci i młodzieży.

Model zintegrowany jest całościowym, spójnym systemem profilaktyczno wychowawczym, opracowanym przez dr Szymona Grzelaka, założyciela Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

Model ten daje metodykę oraz narzędzia do budowania szkolnych programów wychowawczo profilaktycznych, które skutecznie oddziałują w szerokim spektrum problemów dzieci i młodzieży – w tym również w obszarze zmniejszania ryzyka przemocy.

W warunkach pracy szkolnej podejście zintegrowane usprawnia pracę zespołów wychowawczych oraz całej rady pedagogicznej. Pozwala w perspektywie długofalowej zmniejszyć poziom jednostkowej odpowiedzialności nauczyciela za rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz uzyskać silniejszy efekt wykraczający poza działania interwencyjne.

Model zintegrowany pozwala również w szerszym kontekście na budowanie spójnej strategii dotyczącej różnych obszarów i poziomów życia społecznego związanych z edukacją, wychowaniem, zdrowiem oraz profilaktyką.

 

Mgr Beata Wójtowicz, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie w zakresie psychologii dzieci i młodzieży

Rozmowa z rodzicami o podejrzeniu przemocy

Jak rozmawiać z rodzicem dziecka u którego podejrzewamy, że doświadczyło przemocy domowej lub wykorzystywania seksualnego? Jak prowadzić rozmowę w ramach procedury, diagnozy lub spontanicznego ujawnienia dziecka? Jakie czynniki sprzyjają nawiązaniu dobrego kontaktu z opiekunem? Jak zachęcić niekrzywdzącego rodzica do współpracy? Odpowiedzi na te pytania będą przedmiotem proponowanego warsztatu, w ramach którego prowadząca podzieli się swoim doświadczeniem z pracy diagnosty i biegłego sądowego.

 

dr Marek Babik, Akademia Ignatianum w Krakowie 

Zachowania seksualne dzieci i młodzieży

Aspekt prawny i pedagogiczny

Szkoła jest jednym z miejsc, w którym dzieci i młodzież spędzają znaczną część swojego czasu. Przebywając w budynku szkolnym nie tylko uczą się,  ale również wchodzą między sobą w relacje, nawiązują przyjaźnie, sympatie i antypatie. Na okres szkolny przypadają bardzo poważne zmiany biologiczne i psychiczne młodzieży związane z dojrzewaniem. Młodzi ludzie stopniowo zapoznają się z przemianami zachodzącymi w ich organizmach oraz zdobywają wiedzę o zasadach społecznych dotyczących sfery płciowej. Czas adolescencji  wiąże się też z podejmowaniem przez młodzież zachowań seksualnych zarówno na terenie szkoły jak i poza nim. Rodzi to szereg dylematów u nauczycieli i pedagogów. Czy dane zachowanie mieści się w normie rozwojowej? Jakimi kryteriami należy kierować się przy rozpoznawaniu zachowań seksualnych dzieci i młodzieży? W jaki sposób podejmować interwencje w sytuacjach niepokojących nauczyciela?

Celem warsztatów jest:

  1. Przekazanie wiadomości na temat zachowań seksualnych dzieci i młodzieży.
  2. Uczenie się stosowania kryteriów pomocnych przy rozpoznawaniu konkretnych zachowań seksualnych uczniów.
  3. Zapoznanie się z przepisami prawnymi stanowiącymi podstawę podejmowanych przez nauczycieli interwencji.

 

Mgr Barbara Woszczyna, Krakowski Ośrodek Terapii

Przemoc rówieśnicza

  Przemoc szkolna (bullying) występuje na każdym etapie edukacji. Przyjmuje różne formy: od naśmiewania się, opluwania słabszego ucznia, dokuczania mu, przez izolowanie z grupy, namawianie innych na ataki osoby, pobicie, szarpanie, wymuszanie pieniędzy itp. Samo zjawisko przemocy szkolnej nie jest nowe, ale niepokojące jest obniżanie się wieku dzieci stosujących przemoc, jej zorganizowanie, coraz bardziej brutalne i wyrafinowane formy. Zasadniczym wydaje się podejmowanie działań w zakresie poznania przyczyn agresywnych zachowań, jej rodzajów i konsekwencji dla rozwoju osobowości uczniów.

  Warsztaty będą okazją do wzmocnienia kompetencji nauczycieli w zakresie budowania bezpieczeństwa w szkole i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

AIK

Akademia Ignatianum w Krakowie

COD na Facebook

Centrum Ochrony Dziecka 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information