20140621_172116Podsumowania konferencji dokonali prof. Bogdan de BARBARO oraz bp Roman PINDEL.

Bp Pindel powiedział, co jemu dała konferencja. Stwierdził, że dzięki niej „wiemy, gdzie jesteśmy”. Zwrócił uwagę na liturgię pokutną, która zakończyła pierwszy dzień konferencji. „To co najmniej kamień milowy. Taka modlitwa przebłagalna powinna wejść do kanonu modlitwy duchownych” – powiedział. Przypomniał, że troska Kościoła powinno być zbawienie sprawcy, kładąc jednak nacisk, że z punktu widzenia Kościoła ofiara jest najważniejsza. Nie można zapominać o ludzkim podejściu do pokrzywdzonej osoby. Powiedział też, że bardzo dużo dała mu praca w grupach, która miała miejsce po południu pierwszego dnia konferencji. „Uświadomiła mi, że trzeba w Polsce stworzyć dla ofiar nadużyć kilka punktów kontaktowych”, umożliwiających zgłaszanie nie tylko przez kurie. Uznał konferencję za bardzo potrzebną i dobrze przygotowaną, sugerując organizowanie kolejnych tego rodzaju przedsięwzięć.

Czytaj więcej: Podsumowanie

090816-Dziecko-AniolW ostatniej części konferencji, poświęconej odpowiedzi Kościoła katolickiego w Polsce na problem wykorzystania seksualnego dzieci, jako pierwszy głos zabrał prof. Piotra Majer (UP JPII Kraków). Zaczął od porównania kar kanonicznych za przestępstwa wykorzystania małoletnich oraz kar w prawie cywilnym. Zwrócił uwagę, że choć kary kościelne wydawać się mogą niewspółmierne do popełnionego zła, to jednak pamiętać trzeba, że sprawca podlega również świeckiemu wymiarowi sprawiedliwości, a kary kościelne usytuowane SA „w innym porządku”. Kodeks Prawa Kanonicznego nie mówi o karach za grzechy, lecz za przestępstwa (które są równocześnie grzechami). Wskazał, że użyte w KPK sformułowanie przestępstwa przeciwko małoletnim jest nieostre. Zwrócił uwagę, że w niektórych sytuacjach prawo kościelne jest ostrzejsze od prawa państwowego pod względem uznawania niektórych czynów przeciw dzieciom za przestępstwa.

Przypomniał, że Stolica Apostolska zwróciła do episkopatów poszczególnych krajów o opracowanie wytycznych dotyczących postępowania kościelnego w przypadku oskarżeń duchownych o molestowanie osób małoletnich. Przygotowane przez polski episkopat wytyczne czekają na zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską.

Czytaj więcej: Odpowiedź polskiego Kościoła

20140621_121722W panelu udział wzięli dr Monica Applewhite z USA, ks. dr Rober Oliver reprezentujący Stolicę Apostolską, bp Piotr Libera z Płocka oraz Michał Kelm, adwokat od 10 lat zajmujący się przypadkami wykorzystania seksualnego dzieci.

Dr Applewhite wspominając trudne początki swojej współpracy z Kościołem katolickim i pierwsze spotkanie z biskupem poświęcone poruszanej kwestii stwierdziła, że zajmowanie się tym tematem jest zajęciem dla ludzi o „grubej skórze”. Zachęcała do konsekwencji i niezrażania się „zamkniętymi drzwiami”.

Ks. dr Oliver stwierdził, że pierwsze reakcje ludzi na pojawienie się wykorzystywania małoletnich w Kościele wciąż najczęściej polegają na niedowierzaniu, zaprzeczeniu, wyparciu. Z czasem pojawia się jednak wewnętrzna duchowa siła i do pracy w tej właśnie sferze są powołani ci, którzy podejmują temat w Kościele. Mówił o niebezpieczeństwach z „etapem depresji”, pojawiającym się u ludzi spotykających się ze zjawiskiem. „Podejrzewam, że Kościół polski oczekuje, że wytyczne spłyną ze Stolicy Apostolskiej, trzeba jednak działać na poziomie lokalnym” powiedział. Mówiąc o ofiarach podkreślił konieczność świadomości, że ludzie ci przychodzą po pomoc do Kościoła.

Mec. Kelm akcentował, że okazanie empatii ofierze nie jest uznaniem winy oskarżonego. „To są dwie osobne perspektywy” – podkreślił.

Czytaj więcej: Panel

20140620_095311„Wiemy niewiele, ale to nie jest niewiedza o pojedynczych faktach. Niewiele wiemy o skali zjawiska” – powiedział o. Adam Żak podejmując temat „Co wiemy nt. wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele w Polsce?”

Nie znamy ilości sprawców oraz o ich profilu oraz ilości ofiar oraz brak nam wiedzy o ich doświadczeniach.

Fakt niewiedzy niepokoi z tego powodu, że ukrywa ona przed naszym sumieniem z jednej strony cierpienie i krzywdę, a z drugiej sprzeniewierzenie się i straszną niewierność. Skutki tej niewiedzy są bardzo negatywne. Jednak niewiedza jest to stan do przezwyciężenia!” – stwierdził o. Żak.

Jest jednak dobra wiadomość: rozpoczął się wstępny proces rozpoznania skali zjawiska. „Zbieram dane na temat tego, co wiadomo przełożonym kościelnym o wykorzystywaniu seksualnym osób małoletnich w podległych im jednostkach kościelnych – diecezjach i prowincjach zakonnych”.

Czytaj więcej: O. Żak – w Kościele polskim 

20140621_094942Drugi dzień konferencji poświęcony został w całości doświadczeniom polskim. Na pytanie „Co wiemy na temat problemu wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce?” odpowiedziała dr Monika SAJKOWSKA z Fundacji Dzieci Niczyje.

Monika Sajkowska, doktor socjologii, jest prezeską zarządu Fundacji Dzieci Niczyje. Autorka badań oraz publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących problemu krzywdzenia dzieci. Redaktorka naczelna kwartalnika naukowego „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, wydawanego przez Fundację Dzieci Niczyje od 2002 r.

Na wstępie stwierdziła, że w obrazie problemu wykorzystywania seksualnego dzieci są liczne sfery niewiedzy. Należą do niech rejestry instytucjonalne, dane wiktymologiczne w statystykach, badania na próbach reprezentatywnych oraz trendy doświadczeń i postaw. Jest to spowodowane tym, że problem jest „nowy”, trudny i brakuje jego instytucjonalizacji.

Wskazała, że problem jest społeczny w wymiarze obiektywnym i subiektywnym. Obydwa te wymiary łączą się w różnych konfiguracjach (problem jawny, fałszywy i ukryty). Dr Sajkowska przedstawiła kolejne fazy procesu rozwoju problemu społecznego:

Czytaj więcej: Dr Sajkowska – sytuacja w Polsce

Przed wykładami drugiego dnia uczestnicy konferencji zgromadzili się na Mszy św., której przewodniczył bp Roman Pindel.Zebranych powitał Jakub Kołacz SJ, prowincjał-nominat.

Zwrócił uwagę, że tematy, które poruszane podczas konferencji w  polskim kontekście wymagają wiele odwagi. „Zanośmy prośby, aby tej odwagi nam nie zabrakło. Niech stanie się ona dobrym przykładem dla innych środowisk polskich, by nie lękały mówić się o tym co trudne, o trosce o ofiary molestowania” – apelował, „Módlmy się o owoce oczyszczczenia, by konferencja stała sięświatłem, które będzie wyznaczało nasze postępowanie w tej dziedzinie”.

 

Bp Roman Pindel w homilii stwierdził, że sprawa, która zgromadziła uczestników konferencji i słowo na dziś podsuwają obraz Boga, który wyciąga do nas dwoje rąk: porządek i obietnicaEwangelia zawiera obietnicę: ramię wyciągnięte od Boga do nas. To on troszczy się o człowieka i o Kościół. To w jego ręku jest ostateczna pomoc dla pokrzywdzonego, uzdrowienie i pocieszenie, wsparcie i pojednanie i troska o życie z krzyżem dalej. „Czy my nosimy tę Bożą obietnicę wobec skrzywdzonych? Czy czynimy to wiarygodnie i fachowo?” pytał, wskazują, że potrzebna jest terapia, pomoc, bycie z …

 

Czytaj więcej: Bp Pindel – obietnica

IMG_1542Przejmująca liturgia pokutna została odprawiona w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie na zakończenie pierwszego dnia konferencji. Przewodniczył bp Piotr Libera, obecni byli Prymas Polski abp Wojciech Polak, kard. Stanisław Dziwisz i inni polscy biskupi, a także nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

Liturgia, która rozpoczęła się w półmroku, składała się z kontemplacji o tajemnicy Wcielenia wspartej obrazami wyświetlanymi na ekranie, „Głosu Kościoła”, homilii bp. Libery oraz modlitwy przebaczenia, której wezwania odczytali biskup, ksiądz, zakonnik, siostra zakonna, a także osoby świeckie. Wśród odczytujących była osoba pokrzywdzona.

W części „Głos Kościoła” z ust bp. Libery padły m. in. słowa:

„Teraz, Ojcze, spojrzyj z litością na naszą nędzę: powierzone nam zostało zadanie, żeby być sakramentem zbawienia, nieść ubogim radosną nowinę, opatrzyć blizny zranionych serc, głosić więźniom wyzwolenie, przywrócić wzrok niewidomym, ogłaszać czas Twojej łaski.

Czytaj więcej: Czuwanie pokutne

IMG_1523„Piękno i głębia nie mogą przysłonić konkretu – konkretu bólu i cierpienia! Twoim zadaniem jest jasno i zobowiązująco o tym konkrecie powiedzieć! Tak jak to robi papież Franciszek” – powiedział bp Piotr Libera w homilii podczas Liturgii pokutnej, której przewodniczył w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie.

Publikujemy cały tekst homilii bp. Libery wygłoszonej 20 czerwca 2014 r.:

1. Nabożeństwo pokutne … Kościół w półmroku… Wymowne gesty i symbole… Głębia katolickiej liturgii… To wszystko uderzyło mnie, gdy przeglądałem program dzisiejszego nabożeństwa jeszcze w domu, w Płocku, w cieniu średniowiecznej wieży z czasów Bolesława Krzywoustego, pokutującego za grzech oślepienia swego brata Zbigniewa; w cieniu katedry, której kamienne ciosy pamiętają jeszcze Konrada Mazowieckiego, zadośćczyniącego za ciężkie grzechy przeciwko państwu i Kościołowi.

Czytaj więcej: Bp Libera – pokuta

20140620_163040Niejako odpowiadając na wypowiedź pokrzywdzonego głos zabrał Prymas Polski abp Wojciech Polak.

„Nie można pozostać obojętnym w Kościele wobec sióstr i braci, którzy cierpią” – powiedział. Wspomniał również o „instytucjonalnych bodźcach” i wydarzeniach, które się miały miejsce w Polsce w ostatnich miesiącach.

Jako jeden z impulsów wskazał sympozjum, jakie miało miejsce w Rzymie i jego polskich uczestników, którzy „nie dali nam tkwić w bezczynności”. Przypomniał, że jako sekretarz episkopatu był odpowiedzialny za przygotowanie odpowiedzi na oczekiwania Stolicy Apostolskiej. „Poczułem świadomość, że tego w pojedynkę nie da się zrobić” – stwierdził, mówiąc o powołaniu zespołu, który zajął się w Kościele w Polsce problemem i powołaniu o. Adama Żaka SJ przez KEP, by koordynował działania. „Ci ludzie są światełkiem nadziei” – powiedział.

Czytaj więcej: Abp Polak – Nadzieja

W popołudniowej części konferencji głos zabrał również pokrzywdzony, który doświadczył wykorzystania seksualnego ze strony księdza w Polsce.

Zwrócił uwagę, że trauma, jakiej doświadcza ofiara jest trwała, nie przemija wraz z upływem nawet kilkudziesięciu lat. „Nie da się zapomnieć” – podkreślił w emocjonalnym wystąpieniu. Dodał, że nie da się poradzić sobie z traumą bez pomocy psychologa.

„Przeraża mnie podejście strony kościelnej” – mówił dalej, opowiadając jak wyglądają niejednokrotnie próby wyjaśnienia sprawy w sytuacji, gdy ksiądz się nie przyznaje do winy. Mówił o „zimnym wyrachowaniu” i biurokratyczniej maszynie”, o „przesłuchiwaniu”, zamiast wysłuchiwania. Opowiadał o ogromnym stresie związanym z kontaktami z instytucjami kościelnymi i „narcyzmem duchownych”.

Czytaj więcej: Głos pokrzywdzonego

20140620_154217Instytucjonalne uwarunkowania sprzyjające wykorzystaniu seksualnemu w Kościele przedstawiła Ewa Kusz, absolwentka KUL. E. Kusz jest psychologiem ze specjalizacją w seksuologii i terapeutką. Oprócz dwuletniego Studium Psychoterapii SPCh ukończyła studia podyplomowe z seksuologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz podyplomowe studia z zarządzania zasobami ludzkimi w standardach europejskich w SGH w Warszawie. Posiada uprawnienia do prowadzenia mediacji.
Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (SPCh), Laboratorium WIĘZI – Instytutu Analiz Społecznych i Dialogu.
Od kilku lat zajmuje się tematyką nadużyć seksualnych zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, prowadząc terapię ofiar i sprawców. Na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum przygotowuje interdyscyplinarny doktorat z problematyki wykorzystywania seksualnego w Kościele. Jako Project Manager współorganizuje szkolenie e-learningowe w zakresie prewencji wykorzystywania seksualnego małoletnich oferowane przez Center for Child Protection Uniwersytetu Gregoriańskiego (elearning-childprotection.com) we współpracy z Akademią Ignatianum. Jest współorganizatorką tej konferencji.

Czytaj więcej: E. Kusz – uwarunkowania

20140620_133003Reakcję Kościoła w krajach anglosaskich przedstawiła dr dr Monica APPLEWHITE z USA, omawiając zarówno wymiar ludzki jak i strukturalny. Jej wystąpienie było analizą badań historycznych i najnowszych dotyczących przypadków molestowania seksualnego w kościele katolickim w tych krajach.

Pokazała historię zjawiska z perspektywy świeckiej od lat 30. ubiegłego stulecia aż do pierwszej dekady XXI stulecia. Przeanalizowała też historyczne doniesienia i raporty w Irlandii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach anglojęzycznych. Zwróciła m. in. uwagę na ogromną szczegółowość raportów irlandzkich, utrudniającą niejednokrotnie ustalenie planu działania.

Odmienna sytuacja jest w USA w związku z pozwami z tytułu odpowiedzialności cywilnej i pojawiającą się jako efekt tego zjawiska postawę wyczekującą po stronie kościelnej. Przygotowane w USA raporty zawierały dane zbiorcze i niewiele szczegółów, co spowodowało o ofiar poczucie braku zamknięcia tematu. Dr Applewhite pokazała różnice w podejściu do problemu w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Kanadzie i Australii.

Czytaj więcej: Reakcje anglosaskie

Kolejny blok konferencji poświęcony był przede wszystkim odpowiedzi Kościoła na problem wykorzystywania seksualnego małoletnich. Reakcję Kościoła z perspektywy niemieckiej przedstawił prof. Jörg M. FEGERT. Omówił zrozumienie problemu i reagowanie na przypadki molestowania seksualnego małoletnich w Kościele rzymskokatolickim na terenie Niemiec.

Przypomniał, że problem w sferze publicznej w Niemczech pojawił się po nagłośnieniu skandal związananego z molestowaniem seksualnym w jezuickiej szkole w Berlinie w 2010 r. Przedstawił szczegółową chronologię wydarzeń, która wyglądała następująco:

Styczeń 2010 r.: Canisius-Kolleg (szkoła jezuitów), list ojca Mertesa

22 lutego 2010 r.: przeprosiny biskupów na konferencji generalnej we Fryburgu
– Biskup Stephan Ackermann zostaje powołany na komisarza ds. nadużyć seksualnych
– powstanie katolickiego telefonu zaufania

31 sierpnia 2010 r.: biskupi dokonują zmian w „Wytycznych dotyczących postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych”

20 września 2010 r.: na posiedzeniu plenarnym w Fuldzie arcybiskup Robert Zollitsch występuje z apelem „szeroko zakrojonego procesu refleksji”, adresowanym do biskupów, księży i osób świeckich

23 września 2010 r.: biskupi prezentują koncepcję walki z nadużyciami – w 27 diecezjach zostają otwarte biura prewencyjne

Czytaj więcej: Reakcja w Niemczech 

20140620_133003„Sprawca wykorzystania seksualnego w Kościele” to temat, który przedstawiła dr Monica APPLEWHITE.

Jej wykład zmierzał do tego, by pomóc uczestnikom konferencji w lepszym zrozumieniu sposobu myślenia i zachowań tych, którzy wykorzystują seksualnie dzieci i młodzież. Szczególny nacisk został położony na wzrastającą wiedzę dotyczącą duchownych dopuszczających się przestępstw na tle seksualnym – na ich motywacje, rodzaje przestępstw, a także na rolę przebaczenia, wsparcia, odpowiedzialności i metod postępowania. Dr Applewhite pracowała z ponad 300 księżmi i zakonnikami, którzy wykorzystywali seksualnie dzieci i młodzież. Przedstawiła zarówno najnowsze wyniki badań, jak i wiedzę wypływającą z doświadczenia.

Wyróżniła trzy typy Przestępców seksualnych wśród duchownych:

Czytaj więcej: Dr Applewhite – sprawcy

20140620_113157Część konferencji poświęconą uczestnikom dramatu otworzyło wystąpienie prof. dr Jörga M. Fegerta „Ofiary przestępstw seksualnych popełnianych przez księży, duchownych i funkcjonariuszy instytucji kościelnych – Kontekst oraz oddziaływanie”.

Prof. Jörg M. Fegert jest pracownikiem Katedry Psychiatrii Dzieci i Dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim oraz członkiem i kierownikiem katedry Psychiatrii i Psychoterapii Dorosłych na Uniwersytecie w Ulm. Jest specjalistą z zakresu ochrony dzieci w Internecie w niemieckim landzie Baden-Württemberg, a także zarządza ośrodkiem kompetencji w Ulm. Ponadto jest przewodniczącym niemieckiego Stowarzyszenia Psychiatrii, Psychosomatyki i Psychoterapii Dzieci i Dorosłych. Jako psychiatra kliniczny dzieci oraz naukowiec, przez ostatnie 30 lat pracował z ofiarami przemocy na tle seksualnym w rodzinach i instytucjach. Przeprowadził w latach 90-tych w Niemczech kilka projektów badawczych, na temat reakcji instytucji na nadużycia seksualne oraz związanych z tym wytycznych, a także na temat sytuacji niepełnosprawnych umysłowo ofiar tych nadużyć. W 2010 roku został poproszony przez rząd niemiecki i niezależnego komisarza o zorganizowanie projektu badawczego opartego na punktach kontaktowych dla ofiar. Był ekspertem tak zwanego Okrągłego Stołu ds. Nadużyć Seksualnych zorganizowanego przez rząd niemiecki i uczestniczył w jego trzech podgrupach. Prof. Fegert nie należy do Kościoła rzymskokatolickiego, ale od czasu konferencji w Watykanie w 2003 r. jest zaangażowany w dyskusję dotyczącą sposobów reakcji na nadużycia seksualne. Wchodzi w skład kierownictwa Centrum Ochrony Dzieci na Uniwersytecie Gregoriańskim oraz pełni także kilka funkcji doradczych w różnych radach.

Czytaj więcej: Prof. Fegert – Ofiary 

20140620_095910Uczestników przywitał o. Adam Żak SJ, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Konferencję moderował Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”.

Jako pierwszy głos zabrał reprezentant Stolicy Apostolskiej ks. dr Robert OLIVER, promotor sprawiedliwości Kongregacji Nauki Wiary.

Ks. Robert Oliver jest Rzecznikiem Sprawiedliwości przy Kongregacji Nauki Wiary. Jest kapłanem archidiecezji bostońskiej, od 2002 r. jest zaangażowany w różne aspekty ochrony dzieci przez przygotowywanie zasad postępowania oraz protokołów. Ponadto jest wykładowcą Amerykańskiego Uniwersytetu Katolickiego (Waszyngton) oraz Seminarium św. Jana (Boston). Jest również zaangażowany w warsztaty treningowe Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych oraz pomaga w kilku diecezjach jako sędzia kanoniczny, rzecznik sprawiedliwości i adwokat.

Przedstawił dwa spojrzenia na reakcję Stolicy Apostolskiej wobec omawianego problemu: Kongregacji Nauki Wiary i Papieskiej Rady ds. Ochrony Małoletnich. Pierwsza zajmuje się duchownymi, którzy dopuścili się czynów przeciwko małoletnim, natomiast druga skupia się przede wszystkim na prewencji.

Czytaj więcej: Ks. R. Oliver, Watykan

20140620_084541„Zło grozi każdemu z nas. Zło ma dostęp do ludzkiego serca i niejednokrotnie dokonuje w nim spustoszenia, a jednocześnie krzywdzi drugiego człowieka, zwłaszcza słabego, bezbronnego, niewinnego” – powiedział kard. Stanisław Dziwisz w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. na rozpoczęcie Międzynarodowej Konferencji Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie. Temat konferencji, która rozpoczęła się 20 czerwca 2014 brzmi: „Jak rozumieć i odpowiedzieć na wykorzystywanie seksualne małoletnich w Kościele”. „Chodzi przede wszystkim o rozumienie tego szczególnego zła w świetle Ewangelii, by stawić mu czoło „w sposób jasny i bez wahań” – mówił dalej metropolita krakowski. Zaakcentował, że zZło popełnione przez niektórych powraca do nas nieufnością i podejrzliwością ludzi. Oczyszczenie nie jest proste ani bezbolesne. „Nie wolno nam jednak porównywać bólu oczyszczenia z bólem krzywdy, jakiej ze strony niektórych kapłanów i zakonników doznało wielu młodych” – podkreślił. „Przyjąć trud i ból oczyszczenia i czynić wszystko, co możliwe, by takie przypadki się nie powtórzyły – to jest ewangeliczna odpowiedź Kościoła”.

Publikujemy pełny tekst homilii kard. Stanisława Dziwisza:

Czytaj więcej: Homilia Kardynała Stanisława Dziwisza

Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum

zaprasza na konferencję międzynarodową na temat:

JAK ROZUMIEĆ I ADEKWATNIE ODPOWIEDZIEĆ NA WYKORZYSTANIE SEKSUALNE MAŁOLETNICH W KOŚCIELE

Akademia Ignatianum, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26

  (20 – 21. 06. 2014)

 Konferencja jest zaadresowana do delegatów biskupów i wyższych przełożonych zakonnych, psychologów, pedagogów, sędziów kościelnych, formatorek i formatorów, odpowiedzialnych za ruchy katolickie i innych osób, które w swojej pracy mogą się spotkać się z ofiarami i sprawcami wykorzystania seksualnego, albo pracują z dziećmi i młodzieżą. Jest to pierwsza w Polsce tak kompleksowa konferencja przedstawiająca specyfikę wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele. Patronuje jej Konferencja Episkopatu Polski.

Czytaj więcej: Konferencja - wprowadzenie

 To będzie publiczny akt uznania, przed Bogiem i ludźmi, odpowiedzialności i grzechu – tak o liturgii pokutnej za grzechy wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży mówił dziś podczas konferencji prasowej w Warszawie o. Adam Żak SJ. Będzie to pierwsze tego typu nabożeństwo w Polsce, a zarazem centralne wydarzeniem międzynarodowej konferencji na temat „Jak rozumieć i adekwatnie odpowiedzieć na wykorzystanie seksualne małoletnich w Kościele”, jaka odbędzie się w dniach 20-21 czerwca w Krakowie na Akademii „Ignatianum”.

Dyrektor Centrum Ochrony Dziecka podkreślił, że będzie to również „akt przeprosin skierowanych do Boga i do człowieka, gdyż nie ma pojednania z Bogiem, bez pojednania z człowiekiem”. – Jak również akt nadziei na przebaczenie, na pojednanie i postanowienia działania inaczej, tzn. poprawy. Jeśli coś zaniedbaliśmy, to zobowiązujemy się nie więcej tego nie zaniedbywać – powiedział jezuita.

Liturgii pokutnej w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie wieczorem 20 czerwca będzie przewodniczył biskup płocki Piotr Libera, ale wezmą w niej udział m.in. Prymas Polski abp Wojciech Polak, nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, a także inni biskupi.

Nabożeństwo to jest wzorowane na liturgii sprawowanej podczas sympozjum w Watykanie w 2012 r.

Międzynarodowa Konferencja Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum JAK ROZUMIEĆ I ODPOWIEDZIEĆ NA WYKORZYSTANIE SEKSUALNE MAŁOLETNICH W KOŚCIELE będzie na bieżąco relacjonowana w Internecie na stronie Centrum Ochrony Dziecka oraz na Facebooku pod adresem www.facebook.com/codkrakow

 

JAK ROZUMIEĆ I ODPOWIEDZIEĆ NA WYKORZYSTANIE SEKSUALNE

MAŁOLETNICH  W KOŚCIELE

[opis konferencji]

 

Kraków, 20 – 21 czerwca 2014

 

CZWARTEK – 19 czerwca 2014

17.00-19.00 Rejestracja uczestników zgłoszonych przez formularz zgłoszeniowy do końca maja (na portierni Kolegium Jezuitów – za Bazyliką NSPJ – ul. Kopernika 26)

Czytaj więcej: Konferencja w internecie

Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie

zorganizowało konferencję międzynarodową nt.:

 

JAK ROZUMIEĆ I ADEKWATNIE ODPOWIEDZIEĆ NA WYKORZYSTANIE SEKSUALNE MAŁOLETNICH W KOŚCIELE

Konferencja odbyła się w siedzibie Akademii Ignatianum w Krakowie
w dn. 20. – 21. 06. 2014

Konferencja była zaadresowana do delegatów biskupów i wyższych przełożonych zakonnych, psychologów, pedagogów, sędziów kościelnych, formatorek i formatorów, odpowiedzialnych za ruchy katolickie i innych osób, które w swojej pracy mogą się spotkać się z ofiarami i sprawcami wykorzystania seksualnego, albo pracują z dziećmi i młodzieżą. Była to pierwsza w Polsce tak kompleksowa konferencja przedstawiająca specyfikę wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele. Patronowała jej Konferencja Episkopatu Polski.
W czasie obrad nie unikano niewygodnych pytań dotyczących czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które zwiększyły ryzyko popełnienia karygodnych czynów. Równocześnie rozważaliśmy, w jaki sposób Kościół – w jego wymiarach indywidualnym, wspólnotowym i społecznym – powinien odpowiedzieć na ten skandal. Refleksja i dyskusja, jaką podejęliśmy, to pierwszy krok do zrozumienia tego, co się wydarzyło w różnych Kościołach lokalnych i próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego do tego doszło. Z drugiej strony chodziło nam o to, aby zainspirować w Kościele w Polsce podjęcie odważnych kroków. Ewangeliczna odpowiedź na skandal nadużyć musi zawierać oczyszczenie z grzechów popełnionych przez niektórych duchownych, wysiłek tworzenia bezpiecznych środowisk wspierających ludzki i chrześcijański wzrost dzieci i młodzieży. Musi łączyć się z zaangażowaniem na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed wszelką przemocą i wykorzystaniem również poza wspólnotą kościelną.

Czytaj więcej: Konferencja – opis

AIK

Akademia Ignatianum w Krakowie

COD na Facebook

Centrum Ochrony Dziecka 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information