Komunikat Biskupa Toruńskiego w sprawie przestępstw pedofilii

Rzecznik Biskupa Toruńskiego informuje, że w diecezji toruńskiej nie ma tolerancji dla osób duchownych, które dokonują jakichkolwiek przestępstw, a tym bardziej przestępstw pedofilii.

Osoby duchowne dopuszczające się tego typu przestępstw podlegają przepisom prawa polskiego oraz restrykcyjnemu prawu kościelnemu.

Każda osoba skrzywdzona lub posiadająca wiarygodne informacje o tego typu przestępstwach powinna niezwłocznie zawiadomić prokuraturę lub policję oraz zgłosić się do ustanowionego przez Biskupa Toruńskiego Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Kuria Diecezjalna Toruńska w tym zakresie działa zgodnie z obowiązującym prawem polskim oraz wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski. Każdy zgłaszany przypadek domaga się rzetelnego śledztwa, sprawiedliwego wyroku oraz podjęcia działań mających na celu ochronę i pomoc ofierze.

Wobec wszystkich zgłoszonych dotąd aktów oskarżenia prowadzone było postępowanie. Rozpatrujemy wszystkie przypadki, które zostają oficjalnie zgłaszane. Nie mamy wiedzy na temat publikowanych w mediach informacji. Jeżeli autorzy „Mapy kościelnej pedofilii w Polsce” mają wiarygodne informacje na temat przypadków pedofilii powinni zgodnie z prawem polskim zgłosić je stosownym organom ścigania.

Jednocześnie informujemy, że w diecezji toruńskiej prowadzone są szkolenia w kwestii odpowiedniego zachowania osób duchownych wobec małoletnich. Zgodnie z zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski przygotowujemy „Normy ochrony dzieci i młodzieży oraz zasady praktyk duszpasterskich w diecezji toruńskiej”, a także posiadane przez nas dane statystyczne dotyczące pedofilii, które przekażemy Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. Paweł Borowski
Rzecznik Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

Toruń, 8 października 2018

 

żródło: diecezja-torun.pl