Stanowisko rzecznika biskupa pelplińskiego w sprawie nadużyć osób duchownych wobec dzieci

Biorąc pod uwagę działania biskupa pelplińskiego i podległych mu instytucji, z całą stanowczością należy stwierdzić, że w diecezji pelplińskiej nie ma tolerancji dla osób, które krzywdzą dzieci, a zwłaszcza dokonują wobec nich przestępstw na tle seksualnym. Świadczy o tym kilka faktów:

 • duża część kapłanów została przeszkolona w kwietniu br. w sprawie odpowiedniego zachowania wobec małoletnich; najbliższe szkolenie dla pozostałych duchownych będzie miało miejsce za kilkanaście dni; 
 • wobec każdego zgłoszenia ze strony ofiar wykorzystywania seksualnego lub innych osób, jest prowadzone postępowanie zgodnie z wytycznymi, przyjętymi przez Konferencję Episkopatu Polski;
 • apel - również za pośrednictwem obecnego komunikatu – aby wszystkie osoby, które zostały skrzywdzone w dzieciństwie lub młodości przez duchownych, pomimo bólu i traumy, zgłosiły się do ustanowionego w tym celu delegata; prośba ta skierowana jest również do wszystkich osób, które wiedzą o tego rodzaju przestępstwach;
 • gotowość Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Więź” do niesienia pomocy psychologicznej osobom skrzywdzonym i ich rodzinom; 
 • rozpoczęcie prac nad programem prewencji w diecezji. 

W diecezji pelplińskiej od roku 1992 prowadzono 12 postępowań, dotyczących oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą poniżej 18 roku życia. W tym:

 • w czterech przypadkach doniesienia nie zostały potwierdzone;
 • dwie osoby zostały oczyszczone przez państwowe organy ścigania i nie było podstaw do kontynuowania wstępnego dochodzenia;
 • trzech duchownych wysyłało nieprzyzwoite SMS-y oraz prowadziło rozmowy z podtekstem erotycznym w mediach społecznościowych z osobą w wieku 16 lat oraz dwiema w wieku 17 lat; duchowni zostali upomnieni kanonicznie i dwóch z nich skierowanych na terapię, a jeden porzucił stan kapłański;
 • w jednym przypadku dochodzenie wstępne uprawdopodobniło popełnienie przestępstwa, jednak przed poinformowaniem państwowych organów ścigania, duchowny umarł; 
 • w jednym przypadku ksiądz został wydalony ze stanu duchownego; odbył również  karę więzienia;
 • obecnie jedna sprawa znajduje się w Kongregacji Nauki Wiary; przestępstwo zostało uznane przez państwowe organy ścigania za przedawnione.

Duchowni diecezji pelplińskiej gorąco wzięli sobie do serca i próbują wprowadzać w życie słowa papieża Franciszka: „nigdy nie będzie dość tego, co się czyni, aby stworzyć kulturę zdolną do zapobiegania takim sytuacjom, nie tylko, aby się nie powtarzały, lecz także nie znajdowały miejsca na ukrywanie i utrwalanie” (List do Ludu Bożego z 20 sierpnia 2018 r.).

Ks. Ireneusz Smagliński
Rzecznik Biskupa Pelplińskiego 

3 październik 2018