Kościół w Polsce pokutuje za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich

Pierwszy piątek Wielkiego Postu ma być przeżywany w całym Kościele w Polsce jako dzień postu i modlitwy wynagradzającej za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich. Diecezje, zakony oraz zgromadzenia organizują nabożeństwa pokutne w katedrach, sanktuariach oraz kościołach parafialnych, a wielu biskupów wzywa do podjęcia postu wynagradzającego za grzech przestępstw seksualnych w Kościele.

Ta inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski jest odpowiedzią na apel Papieża Franciszka, który w Liście do Ludu Bożego zachęcał do modlitwy pokutnej i postu, które mają „rozbudzić nasze sumienia, naszą solidarność i nasze zaangażowanie na rzecz kultury ochrony, oraz mówienia «nigdy więcej» wszelkim rodzajom i formom nadużyć”.

- Wykorzystanie seksualne dziecka jest przestępstwem, które wymaga odpowiedzi na różnych poziomach, np. pomocy psychologicznej pokrzywdzonym, konkretnych działań prawno-karnych względem sprawców oraz szeroko zakrojonej edukacji i prewencji społecznej, aby zapobiegać podobnym dramatom. Pamiętajmy jednak, że skrzywdzenie dziecka, zwłaszcza przez osobę duchowną, jest również ogromnym grzechem, który uderza i ciężko obraża samego Boga. Stąd konieczność pokuty, którą w Kościele wspólnie podejmujemykomentuje ks. Piotr Studnicki, koordynator medialny Centrum Ochrony Dziecka.

- Stając razem do modlitwy wynagradzającej, uczymy się prawdy o wspólnocie Kościoła, w której żadne cierpienie ani grzech nie są prywatne. Gdy cierpi jeden człowiek, współcierpią inni, a grzech każdego z nas osłabia organizm całej wspólnoty – podkreśla ks. Studnicki. – Ta wspólna modlitwa pokutna na początku Wielkiego Postu ma też uwrażliwiać nasze serca i zmieniać sposób myślenia, tak aby każdy w Kościele zrobił wszystko co w jego mocy, by nasza wspólnota była bezpiecznym domem dla dzieci i młodzieży – dodaje duchowny.  

Na tegoroczny dzień pokutny zostały przygotowane trzy wersje nabożeństwa Drogi Krzyżowej, do wykorzystania w parafiach i innych wspólnotach kościelnych. Autorami dwóch rozważań, powstałych z inicjatywy komisji KEP ds. duchowieństwa, są ojcowie jezuici Dariusz Piórkowski i Jacek Poznański, a trzeci tekst powstał z inicjatywy komisji duszpasterstwa KEP. Wszystkie teksty nabożeństw są dostępne na stronie Centrum Ochrony Dziecka

Do dnia 4 marca br. do COD wpłynęły informację o następujących inicjatywach pokutnych, podejmowanych w diecezjach, zakonach i zgromadzeniach w związku z dniem postu i modlitwy wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych dnia 8 marca 2019 r.:

 • w Diecezji Siedleckiej w każdej parafii tego dnia zostanie odprawiona z taką intencją droga krzyżowa, podczas której uczestnicy będą się również modlić w intencji ofiar i ich bliskich oraz o nawrócenie sprawców;
 • w Diecezji Kaliskiej tego dnia o godz. 18.00 w Katedrze pw. św. Mikołaja w Kaliszu zostanie odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej;
 • w Archidiecezji Gnieźnieńskiej o godz. 17.30 w katedrze gnieźnieńskiej zostanie odprawiona Droga Krzyżowa z udziałem Księdza Prymasa i seminarium duchownego; ponadto do wszystkich parafii archidiecezji zostały rozesłane teksty drogi krzyżowej z prośbą, by księża proboszczowie 8 marca odprawili w swoich parafiach to nabożeństwo jako wynagradzające za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych;
 • w Diecezji Radomskiej ze względów duszpasterskich nabożeństwo pokutne kapłanów odbędzie się 5 marca, we wtorek przed Środą Popielcową, w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Będzie miało ono charakter postu i modlitwy wynagradzającej ze wszelkie grzechy przeciw zobowiązaniom kapłańskim, naturalnie z uwzględnieniem wykroczeń przeciwko VI przykazaniu Dekalogu. Nabożeństwo połączone będzie z okazją do spowiedzi;
 • w Diecezji Sandomierskiej o godz. 17.00 w kościele seminaryjnym pw. Św. Michała odbędzie się nabożeństwo drogi krzyżowej z udziałem Biskupa Sandomierskiego;
 • w Diecezji Płockiej o godz. 17.00 w bazylice katedralnej w Płocku odprawiona zostanie nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji wynagradzającej za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich przez duchownych i ludzi Kościoła. Przewodniczyć jej będzie Biskup Płocki Piotr Libera. Wezmą w niej udział: bp Mirosław Milewski - bp pomocniczy, księżą pracujący w seminarium i kurii, kapłani z Płocka, seminarzyści oraz wierni świeccy;
 • w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w dniu 8 marca w intencji wynagradzającej za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich przez duchownych i ludzi Kościoła będą następujące inicjatywy modlitewno-pokutne: nabożeństwo droga krzyżowa w każdej parafii, wezwanie w modlitwie powszechnej podczas Mszy św. w każdej parafii, centralna Eucharystia w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie o godz. 18.30, w tej samej parafii o godz. 18.00 alumni WSD poprowadzą drogę krzyżową, oraz wezwanie do postu wynagradzającego; 
 • w Diecezji Gliwickiej o godz. 17.30 będzie sprawowane nabożeństwo Drogi Krzyżowej w katedrze pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach, a proboszczowie proszeni są o wspomnienie tej intencji modlitewnej podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej w swoich parafiach;
 • w Archidiecezji Katowickiej o godz. 17.00 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej prowadzone przez Abpa Wiktora Skworca, w którym uczestniczyć będą m.in. pracownicy Kurii oraz instytucji przyległych; ponadto księża proboszczowie wszystkich parafii archidiecezji zostali poproszeni o podobną modlitwę tego dnia w swoich kościołach parafialnych;
 • w Diecezji Tarnowskiej wszystkie parafie zostały zachęcone do podejmowania 8 marca br. inicjatyw pokutnych i modlitewnych wynagradzających za grzech wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Biskup Tarnowski w sposób szczególny zobowiązał proboszczów bazylik mniejszych do odprawienie w nich drogi krzyżowej:
  • Bochnia, św. Mikołaja – godz. 17.30
  • Grybów, św. Katarzyny Aleksandryjskiej – godz. 8.00
  • Limanowa, Matki Boskiej Bolesnej – godz. 17.00
  • Nowy Sącz, św. Małgorzaty – godz. 19.30
  • Mielec, św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. – godz. 17.30
  • Szczepanów, św. Marii Magdaleny – godz. 17.30
  • Tarnów, Narodzenia NMP, katedra – godz. 17.30
  • Tuchów, Nawiedzenia NMP i św. Stanisława BM – godz. 45
 • w Diecezji Bielsko-Żywieckiej modlitwy wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży odbędą się w pierwszy piątek Wielkiego Postu w następujących miejscach:
  • Andrychów, Kościół św. Macieja, Droga Krzyżowa – 17:30; Msza Święta – 18:00
  • Bielsko-Biała, Kościół NSPJ (obok dworca PKP), Msza Święta 18:30, Adoracja Najświętszego Sakramentu; Droga Krzyżowa – 20:00
  • Cieszyn, Kościół św. Marii Magdaleny, Droga Krzyżowa – 17:15; Msza Święta – 18:00
  • Oświęcim, Kościół św. Maksymiliana, Droga Krzyżowa – 17:00; Msza Święta – 18:30
  • Żywiec, Konkatedra Narodzenia NMP, Droga Krzyżowa – 17:30; Msza Święta – 18:00
 • w Diecezji Drohiczyńskiej we wszystkich parafiach zostaną odmówione specjalne modlitwy podczas wszystkich Mszy św. (jedno wezwanie w Modlitwie wiernych) oraz zostaną odprawione nabożeństwa Drogi Krzyżowej;
 • w Diecezji Legnickiej 8 marca br. w katedrze legnickiej odbędzie się: o godz. 18.00 - Droga Krzyżowa wynagradzająca za grzech wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych, której przewodniczyć będzie bp Zbigniew Kiernikowski; o godz. 18.30 - Eucharystia w intencji osób małoletnich pokrzywdzonych przez niektórych duchownych, której przewodniczyć będzie bp Marek Mendyk;
 • w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej we wszystkich kościołach parafialnych na zakończenie Drogi Krzyżowej z udziałem dorosłych zostaną odprawione modlitwy przebłagania Boga za grzechy ludzi Kościoła w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem;
 • w Ordynariacie Wojska Polskiego 8 marca br. w Katedrze Wojska Polskiego odbędą się: o godz. 7.30 - Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Polowego w intencji ofiar wykorzystania seksualnego w Kościele; o godz. 17.30 - Droga Krzyżowa w intencji pokutnej za grzech wykorzystania dzieci i młodzieży przez duchownych; o godz. 18.00 - Msza Święta w intencji wszystkich, którzy troszczą się o ochronę dzieci i młodzieży w Kościele i społeczeństwie;
 • w Diecezji Włocławskiej o godz. 17.30. w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej;
 • w Diecezji Świdnickiej o godz. 17.00 w Katedrze p.w. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych;
 • w Diecezji Pelplińskiej wszyscy proboszczowie zostali zachęceni do sprawowania w I piątek Wielkiego Postu nabożeństwa drogi krzyżowej jako modlitwy wynagradzającej za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Ponadto dnia 8 marca br. w bazylice katedralnej w Pelplinie o godz. 18.00, zostanie celebrowana Msza Święta pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny, w czasie której m.in. będzie podjęta modlitwa w intencji ofiar; dnia 9 marca br. w bazylice katedralnej w Pelplinie o godz. 11.00, odbędzie się nabożeństwo pokutne, w którym będą uczestniczyli kapłani z diecezji, w czasie którego jednym z elementów będzie modlitwa w intencji ofiar i przeproszenie za grzech sprawców.
 • w Archidiecezji Warszawskiej do wszystkich parafii zostały wysłane rozważania Drogi Krzyżowej na Dzień Modlitwy Wynagradzającej i Postu za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Ponadto Droga krzyżowa w tej intencji zostanie poprowadzona również w archikatedrze warszawskiej w piątek 8 marca o godz. 18 pod przewodnictwem księdza Biskupa.
 • w Archidiecezji Poznańskiej w piątek 8 marca w katedrze poznańskiej odbędzie się w intencji wynagradzającej całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu (od godz. 9.00 do 18.00); tego dnia poznańska wspólnota seminaryjna odprawi nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.
 • w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 8 marca br. w Katedrze koszalińskiej o godz. 9.30 odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Poza tym, Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski zarządził, aby w każdym kościele Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, jedno z odprawianych tego dnia nabożeństw drogi krzyżowej, było odprawione w powyższej intencji wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Ponadto 15 marca w Wyższym Seminarium Duchowne w Koszalinie zostanie odprawiona w tej intencji Droga Krzyżowa.
 • w Archidiecezji Krakowskiej tego dnia o godz. 18.00 w Sanktuarium św. Jana Pawła II będzie odprawion Droga Krzyżowa jako nabożeństwo wynagradzające za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Dnia 16 marca odbędzie się Pielgrzymka Kapłanów do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, która ma mieć także charakter pokutny. Ponadto do parafii został wysłany tekst rozważań Drogi Krzyżowej przygotowany na Dzień Modlitwy Wynagradzającej, do wykorzystania przez księży proboszczów;
 • W Archidiecezji Wrocławskiej każda parafia otrzymała zaproszenie do modlitwy wraz z przygotowanym tekstem nabożeństwa Drogi Krzyżowej; główne nabożeństwo odbędzie się o godz. 19:00 w archikatedrze wrocławskiej;
 • w Archidiecezji Gdańskiej odbędą się 8 marca następujące inicjatywy pokutne: Droga Krzyżowa na Kalwarii Wejherowskiej o godz. 16.00 oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji przebłagalnej – w Archikatedrze Oliwskiej w godz. 15.00-17.30 (Kaplica Mariacka) i w kościele rektoralnym pw. św. Józefa w Gdańsku w godz. 6.00-18.00 (OO. Oblaci, ul. Elżbietańska 9/10);  
 • w Zgromadzeniu Braci Albertynów 8 marca we wszystkich wspólnotach będzie, razem z mieszkańcami domów i podopiecznymi, odprawiona droga krzyżowa w intencji wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych,
 • Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów dniu 8 marca br. organizuje w intencji wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych: w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu - w Bazylice NMP z La Salette: Droga krzyżowa o godz. 17 15; w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Olsztynie - w kościele parafialnym: 7.30 - Koronka do Bożego Miłosierdzia; od 7.30 - Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu; 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa.
 • Z inicjatywy Prowincji Południowej Jezuitów w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie o godz. 17.00 odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji ofiar oraz sprawców wykorzystania seksualnego przez niektórych duchownych. Ponadto podczas wszystkich sprawowanych Mszy świętych w tym dniu, celebransi będą informować oraz zachęcać wiernych do modlitwy i postu zgodne z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski.
 • w Zakonie Augustiańskim 8 marca o godz. 17:40 w Kaplicy p.w. Św. Mikołaja z Tolentino w Krakowie-Prokocimiu odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych oraz o nawrócenie dla sprawców.
 • w Zakonie Paulinów zostanie odprawiona droga krzyżowa w dniu 8 marca w duchu ekspiacji za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich.
 • w Zakonie Bonifratrów 8 marca obchodzona jest uroczystość Świętego Jana Bożego, ojca Zakonu, dlatego dniem pokuty i modlitwy wynagradzającej za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich będzie II piątek Wielkiego Postu tj. 15 marca 2019. Bracia proszeni są o podjęcie postu ścisłego i modlitwę w intencji ofiar wykorzystywania seksualnego, o uwrażliwienie  naszych oczu i serca na cierpienia innych oraz o łaskę przemiany serca dla sprawców. W tej intencji odprawiona Drogę Krzyżową z wykorzystaniem rozważań proponowanych przez Księdza Prymasa i KEP - zgodnie z możliwościami duszpasterskimi danej wspólnoty i dzieł przez nią prowadzonych. O modlitwę i ofiarowanie cierpień w tej intencji poprosimy pokornie podopiecznych i mieszkańców naszych ośrodków.
 • Salezjanie inspektorii krakowskiej podejmują 8 marca następujące inicjatywy pokutno-modlitewne:
  • Szczyrk, sanktuarium Na Górce, godz. 15.00: adoracja Najśw. Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia,
  • Staniątki, ośrodek duszpasterski przy klasztorze sióstr benedyktynek, godz. 7.00: msza św. Wynagradzająca,
  • Zabrze, Salezjański Zespół Szkół Publicznych, godz. 7.15: msza św. Wynagradzająca,
  • Kraków, ośrodek duszpasterski przy WSD Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Tyniecka 39, godz. 17.00: nabożeństwo drogi krzyżowej z udziałem alumnów i wiernych; godz. 18.00: Msza św. przebłagalna,
  • Skawa, parafia NMP Wspomożenia Wiernych, godz. 16.00: adoracja Najświętszego Sakramentu; godz. 17.00: droga krzyżowa,
  • Pogrzebień, parafia św. Bartłomieja, godz. 19.30: droga krzyżowa ulicami parafii; dodatkowo całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu,
  • Kraków, Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży, ul. Tyniecka 39, godz. 19.00: nabożeństwo pokutno-wynagradzające,
  • Kraków, parafia św. Stanisława Kostki, godz. 18.00: msza św. i tematyczna droga krzyżowa ulicami parafii,
  • Przemyśl, parafia św. Stanisława biskupa, godz. 17.30: droga krzyżowa,
  • Świętochłowice, Salezjański Zespół Szkół Publicznych, godz. 18.00: nabożeństwo pokutne z adoracją Najświętszego Sakramentu.
 • w Zgromadzenie Księży Marianów podejmuje następujące inicjatywy modlitewno-pokutne w swoich domach zakonnych oraz prowadzonych parafiach:
  • Warszawa Stegny, p-NMP Matki Miłosierdzia, ul. św. Bonifacego 9 – Droga Krzyżowa, g. 18:30
  • Warszawa Stegny, Dom Prowincjalny, ul. św. Bonifacego 9 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, post ścisły – cały dzień
  • Góra Kalwaria – Marianki – Dom Zakonny oraz Sanktuarium św. o. Stanisława Papczyńskiego, ul. o. St. Papczyńskiego 6 – Droga Krzyżowa w Sanktuarium, g. 18:30
  • Skórzec (diec. siedlecka), p-Nawrócenia św. Pawła Apostoła wraz z Sanktuarium św. Krzyża – Droga Krzyżowa, g. 17:00, Adoracja Krzyża, g. 19:00
  • Skórzec (diec. siedlecka), DZ wraz z Nowicjatem Polskiej Prowincji Marianów, ul. Siedlecka 19 – post ścisły, cały dzień
  • Warszawa Marymont, ul. Dembińskiego 2, P-NMP Królowej Polski – Droga Krzyżowa i zaproszenie do postu ścisłego dla parafian i wspólnoty zakonnej, g. 18:30
  • Warszawa Praga, ul. Wileńska 69, P-NMP z Lourdes – Droga Krzyżowa, g. 18:00
  • Warszawa Praga, ul. Wileńska 69, Dom Zakonny – post ścisły o chlebie i wodzie, cały dzień
  • Grudziądz (diec. toruńska), ul. Mickiewicza 43, P-Niepokalanego Serca NMP – Droga Krzyżowa, g. 8:00; Msza św. w intencji przebłagalnej, g. 8:30; Nabożeństwo przebłagalne, g. 9:00
  • Stary Licheń (diec. włocławska), ul. Klasztorna 4, P-św. Doroty – Droga Krzyżowa, g. 16:00
  • Stary Licheń (diec. włocławska), ul. Klasztorna 4, Dom Zakonny – Adoracja najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego, g. 15:00 do 16:00
  • Stoczek Klasztorny (a.diec. warmińska), Sanktuarium NMP Królowej Pokoju, P-Nawiedzenia NMP – Droga Krzyżowa, g. 16:30; Msza św. w sanktuarium w intencji przebłagalnej, g. 147:00
  • Lublin (a.diec. lubelska), ul. Bazylianów 54b, WSD Księży Marianów – post o chlebie i wodzie, cały dzień; Droga Krzyżówa; całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu, piątek/sobota
  • Lublin (a.diec. lubelska), ul. Bazylianów 85, P-Niepokalanego Poczęcia NMP – Droga Krzyżowa, Adoracja Krzyża, g. 18:00
  • Rdzawka (a.diec. krakowska), P-NMP Matki Kościoła – Msza św. w intencji przebłagalnej, g. 17:00; Droga Krzyżowa, g. 17:45
  • Elbląg (diec. Elbląska), ul. Agrykola 7, P-Wszystkich Świętych – Droga Krzyżowa, g. 17:30; Msza św. ekspiacyjna w intencji ofiar przemocy, g. 18:00
  • Zakopane Cyrhla (a.diec. krakowska), Cyrhla 37, P-Bożego Miłosierdzia – Droga Krzyżowa, g. 18:00
  • Zakopane Cyrhla (a.diec. krakowska), Kaplica-Jaszczurówki – Droga Krzyżowa, g. 17:00
  • Rzepiska (a.diec. krakowska), Rzepiska Potok Grocholowy 1, Kościół Rektoralny – Adoracja Najświętszego Sakramentu, g. 17:00; Droga Krzyżowa, g. 18:00
  • Korzystno (diec. koszalińsko-kołobrzeska), P-Chrystusa Króla – Droga Krzyżowa, g. 17:00
  • Korzystno (diec. koszalińsko-kołobrzeska), filia parafii Chrystusa Króla, ul. Kościelna 7 – Msza św. w intencji przebłagalnej, Droga Krzyżowa, Adoracja Najświętszego Sakramentu, g. 18:00