Odnowione zaangażowanie

Po 3 latach Centrum Ochrony Dzieci przeniosło się z Monachium do Rzymu, gdzie nadal będzie działać pod patronatem Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Wydarzeniu temu towarzyszyła konferencja zorganizowana wieczorem 16 lutego na tej rzymskiej uczelni pod hasłem „Odnowione zaangażowanie”. Centrum Ochrony Dzieci (Centre for Child Protect) powstało w 2012 r. po międzynarodowym sympozjum dla biskupów i przełożonych zakonnych o seksualnym wykorzystaniu osób niepełnoletnich „Ku uzdrowieniu i odnowie”.

Jak podkreślił rektor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego ks. Francois-Xavier Dumortier, dzisiaj rozpoczyna się nowy etap pracy Centrum Ochrony Dzieci.

Krótkie przesłanie za pośrednictwem kard. Seana O’Malley’a. przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich przekazał uczestnikom konferencji papież Franciszek. Zachęcał w nim do dalszej pracy, polecił się modlitwie i sam również o niej zapewnił. 

Kard. O’Malley w swoim wystąpieniu podkreślił, że „najgorszą stroną wykorzystania seksualnego jest krzywda wyrządzona dziecku”. Arcybiskup Bostonu zaznaczył też, że „w USA skandalem było nie tylko samo wykorzystanie seksualne nieletnich, ale głównie zachowanie biskupów i przełożonych zakonnych”. – Jestem biskupem od 30 lat, byłem biskupem w czterech diecezjach. W każdej z nich musiałem stawić czoła skandalom wykorzystania seksualnego. Gdy przyszedłem do Bostonu po kard. Law, tamtejszy Kościół był złamany – opowiadał.

Przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich wyraził też przekonanie, że „każdy kapłan, który wykorzystał małoletnich powinien być odsunięty od posługi kapłańskiej”. Zwrócił też uwagę, iż obecnie w Stanach Zjednoczonych wiele Kościołów chrześcijańskich i wspólnot żydowskich wykazuje zainteresowanie doświadczeniami i najlepszymi praktykami Kościoła katolickiego w zakresie profilaktyki nadużyć.

Dyrektor Centrum Ochrony Dzieci przy Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim ks. dr Hans Zollner SJ dodał, że ten, „kto wysłuchał strasznych historii osób wykorzystanych seksualnie będzie robił wszystko, aby temu zapobiec w przyszłości. O tym, że godność człowieka jest nienaruszalna przypominała ambasador Niemiec przy Stolicy Apostolskiej Annette Schavan. Przed laty, gdy w tym kraju wybuchł skandal nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży jako ówczesna minister edukacji brała udział w tzw. okrągłym stole na ten temat, była też współautorką programów szkoleniowych.

Podczas konferencji głos zabrał także w imieniu kard. Reinharda Marxa, wspierającego prace Centrum Ochrony Dzieci głos zabrał wikariusz generalny z Monachium ks. Peter Beer.

W konferencji w Rzymie uczestniczyli również. przedstawiciele Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie: dyrektor o. Adam Żak i jego zastępczyni ds. szkoleń Ewa Kusz. Choć nazwy obu instytucji są podobne – krakowskie Centrum nie jest filią rzymskiego, ale odrębnym podmiotem, kierującym się własnym statutem. Jednak od początku istnienia oba centra ze sobą współpracują.