Nowenna przez wstawiennictwo św. Augustyna za zranionych

Autorka Nowenny przez wstawiennictwo św. Augustyna za zranionych, którą ten krótki tekst przedstawia społeczności Twittera i Facebooka, jest zdania, że nawrócenie św. Augustyna to bardzo ważne wydarzenie dla całej wspólnoty osób, która od wielu lat wytycza kierunek ochrony osób małoletnich i bezbronnych w Kościele w Polsce. Autorka ma nadzieję, że odprawiający tę Nowennę spełnią jej pragnienie i obejmą sercem całe społeczeństwo jak to czynił nawrócony św. Augustyn. We wstępie podaje, że sama została wykorzystana seksualnie przez dwóch sprawców – przez osobę świecką i przez duchownego.

Dla niej samej zaskoczeniem było i pozostaje nadal, że św. Augustyn stał się dla niej tak ważnym przewodnikiem na drodze zdrowienia.

 

Przywołuje słowa Benedykta XVI, który uważa, że zmiana, jaka zaszła w życiu św. Augustyna, dokonała się dzięki kontemplacji tajemnicy Chrystusa, który wg Listu do Hebrajczyków "oddał samego siebie jako jedyną i doskonałą ofiarę nowego przymierza, w której dokonało się dzieło odkupienia". Kontemplując tę tajemnicę, św. Augustyn odkrył prawdę, której tak usilnie szukał, że "Jezus Chrystus, Słowo wcielone, Baranek złożony w ofierze i zmartwychwstały, jest objawieniem oblicza Boga miłości każdemu człowiekowi, idącemu po drogach czasu do wieczności". Co roku, w kwietniu wspólnoty żyjące regułą św. Augustyna, obchodzą święto jego nawrócenia.

 

Dla kogoś, kto bierze do ręki broszurę Nowenny, zaskoczeniem może być sama okładka, którą ilustruje obraz przedstawiający św. Augustyna, myjącego nogi Chrystusowi, wyobrażonemu w postaci pielgrzyma. Autorka nie szukała obrazu przedstawiającego św. Augustyna w majestacie oznak biskupiego urzędu, ale wybrała wizerunek kapłana w skromnym habicie augustiańskim, pochylającego się by obmyć stopy pielgrzyma, na których widoczne są rany ukrzyżowania. Przyciemniona reprodukcja obrazu, utrudnia m.in. zauważenie pastorału i mitry za plecami św. Augustyna. Dlatego odsyła do wyraźniejszej nieco kopii obrazu Bartolome Esteban Murillo, “Święty Augustyn. Mycie stóp Chrystusa” [https://galeria-zdjec.com/swiety-augustyn-mycie-stop-chrystusa-bartolomeo-esteban-murillo/.

 

Autorkę Nowenny za zranionych, bardzo zaskoczyła dedykacja od kard. Seána O'Malleya OFMCap. przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. Dedykację, przyjęła jako modlitwę błogosławieństwa nad każdą osobą skrzywdzoną".

 

Niech Dobry Pasterz i jego Święta Matka prowadzą Cię i chronią Twoje kroki, i przynoszą Ci pokój i radość. +Seán OFMCap.”

 

Centrum Ochrony Dziecka i Biuro Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony małoletnich, podjęło się redakcji i realizacji pragnienia Autorki, by Nowenna ukazała się drukiem. O. dr Wiesław Dawidowski, augustianin, kompetentnie nakreślił postać św. Augustyna jako "zranionego świętego". Wydawnictwo Apostolicum zaangażowało się w realizację projektu dzięki wsparciu finansowemu przez Fundację św. Józefa. Całemu przedsięwzięciu patronował dyskretnie abp Wojciech Polak, Prymas Polski, i poparł je udzielając Nowennie oficjalnego Imprimatur