Pierwsi przeszkoleni

Szkolenie pierwszej grupy duszpasterzy, powołanych przez biskupów i prowincjałów zakonnych, w zakresie niesienia pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego, ich rodzinom i wspólnotom kościelnym zakończyło się w niedzielę 9 sierpnia w Warszawie-Falenicy. W czasie szkolenia spotkał się z nimi podczas Mszy św. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

W programie szkolenia były zarówno wykłady jak i ćwiczenia praktyczne, dlatego grupa uczestników była kameralna i liczyła 14 księży, w tym 4 duchownych z Białorusi. W grupie byli też przedstawiciele zakonów m.in. michalita, marianin, dominikanin, orionista.

Wysłuchali oni wykładów m.in. na temat metod działania sprawców nadużyć oraz skutków duszpasterskich dla parafii czy środowisk, w których te zdarzenia miały miejsce. W programie znalazły się również wykłady i warsztaty nt. pomocy duszpasterskiej ofierze wykorzystania seksualnego i pomocy w konfesjonale ale rozmawiano też o wspólnocie parafialnej jako ofierze. Duchowni zapoznali się też z tematem „Rodzina jako ofiara: zaburzenia systemu rodzinnego związane z przestępstwem wykorzystania seksualnego osoby małoletniej”.

Jak podkreślił w rozmowie z KAI ks. Grzegorz Kosakowski, michalita – szkolenie było „bardzo dużą dawką konkretnej wiedzy”. – Mimo trudnej tematyki jest we mnie radość, że Kościół bardzo dużo w tej kwestii robi. Poszczególne wspólnoty diecezjalne i zakonne, których jesteśmy przedstawicielami przygotowują się na sytuacje, które są, były, albo, nie daj Boże, będą – zauważył. 

Dla marianina ks. Michała Kozaka, najistotniejsza – jak sam mówi – była w czasie szkolenia „bliska możliwość spotkania ze światem cierpienia ofiar wykorzystania seksualnego”, możliwość rozmowy i wysłuchania tych osób. Ponadto ceni sobie to, że księża mogli przeanalizować „ogrom różnych przypadków” i poznać fundamentalne zasady postępowania na płaszczyźnie duszpasterskiej. – W takich sytuacjach na pewno doświadcza się dużej bezradności, pomijając szok związany z tym, gdy okazuje się, że sprawcą wykorzystania jest współbrat w kapłaństwie czyli „ktoś, kto jest częścią nas” a cierpienie, które sprawił jest poniekąd częścią naszej winy. Dla mnie jest nadzieja, bo została wypracowana ścieżka pomocy: jak odnaleźć się w takiej sytuacji a przede wszystkim jak pomóc osobom pokrzywdzonym – mówił ks. Kozak.

Na troskę o ofiary zwrócił również uwagę ks. Marcin Głowiński z archidiecezji poznańskiej i dodał, że Kościół dokonuje autorefleksji również po to, żeby oczyścić się ze zła. – Spotkamy się jako przedstawiciele różnych części Polski, nawiązujemy relacje, by wspierać się w realizacji powierzonego nam zadania jako duszpasterze – czyli ci, którzy spotykają się z konkretnymi osobami i wspólnotami i mają okazać im troskę oraz stanąć po stronie prawdy – zaznaczył. Dodał też, że księża diecezjalni i zakonni mają różne możliwości działania w swoich wspólnotach, parafiach czy diecezjach i zapewnił, że zdobytą wiedzą będą się dzielić.

– Na zjazdach kapłańskich czy proboszczowskich możemy docierać do większego grona naszych współbraci, żeby rzetelnie ich informować o problematyce nadużyć seksualnych względem małoletnich. Chodzi o kształtowanie świadomości i budowanie odwagi, że można coś zrobić dla dobra poszkodowanych – dodał michalita ks. Kosakowski.

Marianin ks. Kozak zwrócił też uwagę na wymiar modlitewny w ich duszpasterskiej posłudze. – Dla mnie dobrym doświadczeniem była szansa celebracji Eucharystii razem z osobami, które doznały wykorzystania. Wyzwaniem dla nas jako duszpasterzy jest modlitwa również w tych intencjach – powiedział.

Organizatorem szkolenia dla duszpasterzy było Centrum Ochrony Dziecka, działające przy Akademii „Ignatianum” w Krakowie.

(awo/KAI)