Msza św. z Kardynałem Kazimierzem Nyczem

Kard. Nycz odprawił Mszę dla delegatów diecezjalnych i zakonnych ds. ochrony dzieci

Sprawy, którymi zajmujecie się w diecezjach czy zakonach należą do niełatwych ale problemy należy rozwiązywać – powiedział kard. Kazimierz Nycz podczas Mszy świętej sprawowanej 11 grudnia w Warszawie-Falenicy wraz z księżmi delegatami diecezjalnymi i zakonnymi ds. ochrony dzieci i młodzieży. Kolejna grupa duchownych uczestniczy w kilkudniowym, specjalistycznym szkoleniu.

Metropolita warszawski podczas Mszy podzielił się z księżmi i zakonnikami adwentową refleksją na kanwie czytań liturgicznych w kontekście rozpoczętego przez papieża Franciszka Jubileuszu Miłosierdzia. Zwrócił uwagę m.in. na słowa proroka Izajasza „Gdybyś zachował przykazania, miałbyś pokój w swoim sercu” oraz fragment Ewangelii o św. Janie Chrzcicielu. Przestrzegał duchownych przed postawą człowieka wiecznie niezadowolonego, narzekającego na uwarunkowania, czasy i okoliczności. – Są ludzie, i my nimi czasem jesteśmy, którzy szukają usprawiedliwienia poza sobą – dodał.

Kard. Nycz podziękował delegatom biskupów i przełożonych zakonnych, za podjęcie refleksji i studium, by lepiej wypełniać swoje obowiązki związane z troską o ochronę dzieci i młodzieży. – Sprawy te nie należą do łatwych, ale problemy należy rozwiązywać – zaznaczył. 

– Dotykając tego, co brudne, starajcie się bronić przed zobojętnieniem. Tak jak księdzu, który pracuje na cmentarzu grozi, że „otrzaska się” ze śmiercią, a temu który pracuje w szpitalu i nie dla każdego potrafi być empatyczny, grozi, że „otrzaska się” z cierpieniem – wam mogłoby grozić, że będziecie przez pryzmat spraw trudnych i brudnych patrzeć na cały Kościół, który jest święty, choć my jesteśmy grzeszni – przestrzegał.

W specjalistycznym szkoleniu w Warszawie-Falenicy uczestniczy już trzecia grupa księży i zakonników, delegowanych przez polskich biskupów lub przełożonych zakonnych. W gronie tym są m.in. delegaci z archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezji płockiej i siedleckiej, a także przedstawiciele franciszkanów.

Księża zapoznali się już z normami Stolicy Apostolskiej i ich aplikacją w Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski jak również z normami polskiego prawa karnego. Ponadto uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych bowiem ich zadaniem będzie m.in. przyjmowanie zgłoszeń od poszkodowanych lub ich prawnych opiekunów.