1% dla COD

Centrum Ochrony Dziecka można wesprzeć przekazując na jego działania 1 procent swoich podatków. Można to uczynić za pośrednictwem Fundacji Ignacjanum.

Fundacja Ignatianum
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
Bank ING: 28 1050 1445 1000 0090 3005 8565
KRS: 0000236286
Ponieważ Fundacja wspiera różne działania Akademii, dlatego w tym wypadku jako cel szczegółowy należy podać : Centrum Ochrony Dziecka

***

Centrum Ochrony Dziecka (COD) powołane do życia przy Akademii Ignatianum w Krakowie przy poparciu Konferencji Episkopatu Polski oraz przełożonych zakonnych, ma na celu wykorzystanie potencjału wydziałów uczelni do przygotowania i upowszechnienia w społeczeństwie polskim i w Kościele skutecznych działań przeciw wykorzystaniu seksualnemu małoletnich.
Aby skutecznie przeciwdziałać nadużyciom nie wystarczą dobra wola i jasne zasady moralne. Trzeba również poznać bliżej, jakie są czynniki ryzyka wewnątrz Kościoła i poza jego strukturami. Trzeba poznać profile i strategie sprawców. Do tego, by walka z nadużyciami seksualnymi wobec małoletnich była skuteczna, potrzebne jest profesjonalne przygotowanie bardzo wielu osób. Przez opracowywanie programów prewencji, szkolenia wolontariuszy i specjalistów chcemy przyczynić się to tworzenia bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży we wszystkich dziedzinach pracy wychowawczej, duszpasterskiej i formacyjnej. Chcemy również dać nasz wkład, by pomoc specjalistyczna dla osób pokrzywdzonych była na coraz to lepszym poziomie.
Fundacji Ignatianum, która wspiera działania COD można się dowiedzieć pod adressem: http://fundacjaignatianum.pl/