Konferencja w Kolonii

„On otrze wszelką łzę z ich oczu”

Słowa zaczerpnięte z księgi Apokalipsy (Ap 21,4) to motto konferencji nt. wyzwań duszpasterskich oraz uzdrowienia w związku z nadużyciami seksualnymi, jaka w dniach 2-3 marca odbędzie się w Kolonii.

To już szóste szkolenie dla wikariuszy generalnych, osób odpowiedzialnych za politykę personalną oraz urzędników i służb odpowiedzialnych za zapobieganie nadużyciom seksualnym. Jego temat to „Szanse i zagrożenia związane z duchowością. Wyzwania duszpasterskie i proces zdrowienia w kontekście nadużyć seksualnych. Weźmie w nim udział Ewa Kusz, wicedyrektor ds. szkoleń w Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie.

Uwaga uczestników szkolenia zostanie tym razem zwrócona na duchowe konsekwencje nadużyć seksualnych m.in. kwestię radzenia sobie z poczuciem winy i przebaczenia. Będzie mowa również o możliwości uzdrowienia przez wiarę i duchowość. Poruszone zostaną m.in. tematy: „Prewencja – znakiem czasu” i „Duchowość po traumie”.

W konferencji wezmą udział – jako zaproszeni prelegenci – prof. Karlijn Demasure – dyrektor Centrum Ochrony Dzieci na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i dr Hildegund Keul – dyrektor Centrum Kobiet Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Niemiec w Dusseldorfie,

Podczas trzech spotkań warsztatowych przedstawią różne aspekty duchowości w kontekście ujawnienia sytuacji wykorzystania seksualnego.

Tego typu sesje szkoleniowe organizowane są od 2011 roku i służą również wymianie doświadczeń pomiędzy diecezjami i instytucjami.