Przed ŚDM Kraków 2016

Centrum Ochrony Dziecka wypracowało zasady ochrony uczestników Światowych Dni Młodzieży przed ewentualnym wykorzystaniem seksualnym. Postuluje w nich m.in. by, w każdym większym zespole odpowiedzialnych za organizację Dni w Diecezjach lub spotkań organizowanych przez zakony wyznaczyć tzw. osobę zaufania, do której będzie można zgłaszać, w razie potrzeby, sygnały o ewentualnych niepokojących zachowaniach.

Eksperci COD zwracają uwagę, że mianowanie takiej osoby zaufania jest standardem dla organizatorów przyjazdu na ŚDM grup młodzieży z krajów języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Chcą oni nawiązać współpracę ze swoimi odpowiednikami po stronie polskiej, odpowiedzialnymi za prewencję nadużyć.

 

Poniżej prezentujemy dwa dokumenty, które zawierają propozycje działań w zakresie ochrony młodych:

Ochrona młodzieży podczas ŚDM

Deklaracja przyjęcia zasad ochrony młodzieży przez osobę posługującą podczas Światowych Dni Młodzieży

Profil, umiejętności i zadania „osoby zaufania”

 

Wersja angielska:

Protecting Young People During the WYD

Declaration of acceptance of principles of protecting by young people a person ministering during the World Youth Day

Profile, skills and responsibilities of a person of trust