Po Światowych Dniach Młodzieży

Przygotowując się do Światowych Dni Młodzieży Centrum Ochrony Dziecka wypracowało zasady ochrony uczestników przed ewentualnym wykorzystaniem seksualnym, które zostały przekazane nie tylko bezpośrednio do Komitetu Organizacyjnego ŚDM, ale także bezpośrednio do delegatów i duszpasterzy przeszkolonych przez Centrum, zobowiązując ich do przeprowadzenia szkoleń z tego zakresu na własnym terenie działania.

 

W szkoleniach przeprowadzonych przez delegatów i duszpasterzy, z raportów jakie do tej pory napłynęły do biura Centrum Ochrony Dziecka, uczestniczyło łącznie ok. 1 400 osób wolontariuszy świeckich, kięży i seminarzystów diecezjalnych i zakonnych.

  

Ponadto 2 lipca, Pani Ewa Kusz przeprowadziła szkolenie dla wolontariuszy parafialnych z poszczególnych dekanatów Archidiecezji Krakowskiej zorganizowane przez Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży, w którym uczestniczyło ponad 50 osób. Natomiast 26 lipca, już na starcie ŚDM, o. Adam Żak SJ przeprowadził szkolenie dla kolejnej, ostatniej grupy wolontariuszy zakonnych i świeckich działających w ramach programu Magis.

 

Łączna przeszkolonych osób to ponad 1 500, z następujących diecezji: radomska, gnieźnieńska, szczecińska, pelplińska, białostocka, rzeszowska, sosnowiecka, bielsko-żywiecka, zamojsko-lubaczowska, oraz zakonów: Albertynów, Karmelitów, Marianów i Paulinów, jednak nie są to pełne dane, gdyż jeszcze nie wszystkie informacje na ten temat spłynęły do Biura Centrum Ochrony Dziecka. Niemniej dziękujemy za zaangażowanie. Centrum Ochrony Dziecka organizuje również studia podyplomowe w zapresie profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży, gdzie można pogłębić ten ważny temat, które są realizowane w ramach Akademii Ignatianum w Krakowie. Więcej na temat zasad można przeczytać na naszej stronie http://cod.ignatianum.edu.pl/index.php/aktualnosci/58-przed-sdm-krakow-2016