Pierwszy kurs prewencji

24 stycznia 2015 r. miał miejsce finisz akademickiego kursu pt. „Prewencja i interwencja w dziedzinie ochrony dziecka w środowiskach duszpasterskich”. Po półtora roku szkolenia w systemie e-learningu z powodzeniem ukończyło go 40 osób.

Absolwenci odebrali w sobotę 24 stycznia z rąk Prymasa Polski dyplomy sygnowane zarówno przez Akademię Ignatianum w Krakowie jak i Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie. Jak to trafnie ujął prowincjał jezuitów o. Jakub Kołacz, gdy zaczynaliśmy uczestnictwo w kursie wydawało nam się szczytem marzeń, gdy go skończyliśmy, widzimy, że to początek drogi.

Profesjonalna, systemowa i ewangeliczna – taka ma być odpowiedź Kościoła – podkreślił Prymas Polski abp Wojciech Polak. Zdecydowanie przypomniał, iż troska o tworzenie bezpiecznego i przejrzystego środowiska dorastania dzieci i młodzieży, a także wyeliminowanie ryzyka popełnienia nadużyć seksualnych przez kogokolwiek z uczestniczących w procesie wychowania, jest integralną częścią zaangażowania Kościoła.

Kurs był prowadzony w języku włoskim lub angielskim. Rozpoczynało go 60 osób, w tym 23 księży diecezjalnych, 12 zakonników, 9 zakonnic i 16 osób świeckich. W gronie tych, którzy go ukończyli było 14 księży diecezjalnych (65 %), 7 zakonników (58 %), 8 zakonnic (89 %) i 11 świeckich (61 %). Najwięcej „swoich ludzi” przeszkolili salezjanie (4) i nazaretanki (3).

Pierwsi absolwenci kursu prewencji nadużyć seksualnych odebrali dyplomy