"Jak rozumieć i odpowiedzieć na wykorzystanie seksualne małoletnich w Kościele" - plan [konferencja]

Plan Międzynarodowej Konferencji

organizowanej przez Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie

 JAK ROZUMIEĆ I ODPOWIEDZIEĆ NA WYKORZYSTANIE SEKSUALNE

MAŁOLETNICH  W KOŚCIELE 

Kraków, 20 – 21 czerwca 2014

 

CZWARTEK – 19 czerwca 2014

17.00-19.00 Rejestracja uczestników zgłoszonych przez formularz zgłoszeniowy do końca maja (na portierni Kolegium Jezuitów – za Bazyliką NSPJ – ul. Kopernika 26)

 

PIĄTEK – 20 czerwca 2014
8.00-9.30 Rejestracja uczestników (w budynku Ignatianum)

8.30 EUCHARYSTIA pod przewodnictwem kard. Stanisława DZIWISZA (Bazylika NSPJ)

9.45-10.10 Rozpoczęcie konferencji

– Przywitanie uczestników
– Otwarcie konferencji – kard. Kazimierz NYCZ
– Konferencję moderuje: red. Zbigniew Nosowski

10.10-11.00 Teologiczne i kanoniczne aspekty odpowiedzi Kościoła na wykorzystanie seksualne małoletnich z perspektywy Stolic

y Apostolskiej – ks. dr Robert OLIVER, Watykan

11.00-11.30 przerwa na kawę


I Blok: Uczestnicy Dramatu

11.30-12.20 Małoletnie ofiary wykorzystania seksualnego dokonanego przez duchownego i innych pracujących w kościelnych instytucjach – kontekst i skutki – prof. Jörg M. FEGERT, Niemcy
12.20-13.10 Sprawca wykorzystania seksualnego w Kościele – dr Monica APPLEWHITE, USA

13.10-14.30 Przerwa na lunch [Zapisy do grup roboczych]


II Blok: Odpowiedź Kościoła

14.30-15.00 Odpowiedź Kościoła i publiczna debata. Perspektywa niemiecka – prof. J. FEGERT
15.00-15.30 Odpowiedź Kościoła – ludzki i strukturalny wymiar widziany z perspektywy krajów anglosaskich
– dr M. APPLEWHITE
15.30-16.15 Instytucjonalne uwarunkowania sprzyjające wykorzystaniu seksualnemu w Kościele – Ewa KUSZ (COD – Ignatianum)

16.15-16.45 Wypowiedź ks. abp. Wojciecha POLAKA, prymasa Polski i osoby pokrzywdzonej

16.45-17.15 Przerwa

17.15-18.15 Praca w grupach z udziałem referentów
– dr R. OLIVER – tematyka teologiczno-kanoniczna dla znających j. angielski lub włoski
– dr M. APPLEWHITE – tematyka związana z ludzkimi i strukturalnymi aspektami odpowiedzi Kościoła – dla znających j. angielski
– 2 [lub 3] grupy w j. polskim: dyskusja nt: Jakie instrumenty odpowiedzi Kościoła mamy już w Polsce, a jakie byłyby potrzebne?

19.00 Nabożeństwo pokutne w Bazylice NSPJ – przewodniczy bp Piotr LIBERA, Ordynariusz Płocki, przy udziale ks. kard. Stanisława DZIWISZA,  ks. abp. Celestino MIGLIORE, Nuncjusza Apostolskiego, ks. abp. Wojciecha POLAKA, Prymasa Polski, ks. bp. Romana PINDLA, Ordynariusza Bielsko-Żywieckiego, ks. bp. Andrzeja CZAJI, Ordynariusza Opolskiego oraz ks. bp. Grzegorza RYSIA z Krakowa.

 

SOBOTA, 21 czerwca 2014
8.30 Eucharystia pod przewodnictwem bp. Romana PINDLA, ordynariusza Bielsko-żywieckiego (Bazylika NSPJ)


III Blok: Doświadczenie Polskie

9.45-10.30 Co wiemy na temat problemu wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce? – dr Monika SAJKOWSKA, Fundacja Dzieci Niczyje
10.30-11.00 Co wiemy nt. wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele w Polsce? – dr Adam ŻAK SJ
11.00-11.30 Pytania do referentów

11.30-12.00 przerwa na kawę

12.00 -13.00 Panel – prognozy dla Polski w kontekście tego, co wiemy o wykorzystywaniu seksualnym w innych kościołach lokalnych: M. Applewhite, ks. R. Oliver, bp P. Libera – moderuje adw. Michał Kelm

13.00-14.30 przerwa na lunch

14.30 Odpowiedź Kościoła w Polsce
– Wytyczne z aneksem dotyczącym procedury kanonicznej (30 min) – ks. prof. Piotr MAJER, UP JPII Kraków
– Wytyczne: Aneks dotyczący pomocy ofiarom (20 min) – Ewa Kusz, COD, Ignatianum
– Wytyczne: Aneks dotyczący formacji seminaryjnej i ciągłej (20 min) – ks. dr Wojciech RZESZOWSKI
– Centrum Ochrony Dziecka przy Ignatianum i dokument o prewencji (30 min) – Adam ŻAK SJ
Pytania z auli

17.00 Podsumowanie Konferencji – prof. Bogdan de BARBARO i bp Roman PINDEL