Dudzis | E-learning: młodzi liderzy i animatorzy grup współtworzą bezpieczne środowisko

W ramach szkolenia, które skierowane jest do bardzo szerokiego grona liderów i animatorów grup młodzieżowych, opracowany został specjalny program, który będzie udostępniany w formie kursu e-lerningowego, dostępnego na platformie edukacyjnej Akademii Ignatianum w Krakowie.

Zagadnienia, obejmujące istotne tematy dotyczące prewencji, opracowane zostały przez zespół świeckich specjalistów od psychologii, pedagogiki, seksuologii, prawa i mediów.

Każdy z 11 tematów został opracowany w formie prezentacji z poszerzonym komentarzem dźwiękowym autora. Prezentacje mają czytelną i przyjazną formę graficzną. Zostały przedstawione grupom liderów młodzieżowych do wstępnej weryfikacji, dzięki czemu można było przeprowadzić niezbędną ewaluację.

Program skierowany jest i dopasowany w swojej treści do liderów, animatorów, odpowiedzialnych w grupach młodzieżowych, którzy sami są młodymi ludźmi w wieku od 15 do 25 lat i obejmuje następujące tematy:

  • Rozwój seksualny człowieka.
  • Strategie sprawców.
  • Dobre relacje dorosły-dziecko.
  • Dobre a krzywdzące relacje rówieśnicze.
  • Prewencja w cyberprzestrzeni.
  • Jak bezpiecznie korzystać z internetu.
  • Być strażnikiem samego siebie (umiejętność stawiania granic).
  • Rola lidera.
  • Rola lidera młodzieżowego w prewencji.
  • Problematyka prawna przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

 

Program jest jedynym takim szkoleniem nie tylko w Kościele, ale i w całej Polsce, świetnie nadaje się do wykorzystania szerzej, wszędzie tam, gdzie konieczne jest nabycie przez odpowiedzialnych za dzieci i młodzież niezbędnej wiedzy dotyczącej ochrony przed wykorzystaniem seksualnym.

Aktualnie w fazie tworzenia jest kolejny program szkoleniowy, tym razem skierowany do osób dorosłych, z poszerzoną tematyką i treścią np. pomoc i towarzyszenie osobom skrzywdzonym, oczekiwania osób skrzywdzonych wobec Kościoła, konsekwencje wykorzystania seksualnego, długotrwałe duchowe skutki wykorzystania seksualnego, czynniki ryzyka i czynniki ochronne.

Istotną informacją jest ta, że w pracach nad projektem brały i biorą udział osoby Pokrzywdzone, zranione w Kościele. Bardzo nam zależy na tym, aby Ich głos liczył się, był usłyszany, jako głos ekspercki!

Internet – jak wiadomo – nie zna granic, dlatego nie wykluczamy, w ramach współpracy międzynarodowej w Kościele, podzielenia się przygotowanym przez nas szkoleniem z tymi, którzy w swoich krajach budują system prewencji.

 

Krystyna Aleksandra Dudzis współautorka omawianego programu

 

Prezentacja PowerPoint