Franciszek | Apostolat prewencji - przesłanie do uczestników kursu CEPROME na Papieskim Uniwersytecie Meksyku

Przesłanie Papieża Franciszka do uczestników kursu ochrony małoletnich, jaki od 1 do 26 lipca 2019 odbywał się w Centrum Interdyscyplinarnych Badań i Formacji dla Ochrony Małoletnich (CEPROME)[1], jakie  zostało powołane na Papieskim Uniwersytecie Meksyku. Przesłanie opublikowano 18 lipca 2019 w kanale tego uniwersytetu na youtube. 

Chcę pozdrowić Was, którzy odbywacie kurs ochrony małoletnich CEPROME. To problem poważny; problem, który wszyscy znamy. Znamy wstyd, który on przyniósł Kościołowi z powodu członków naszej wspólnoty, którzy popełnili te przestępstwa. Ale nie tylko dlatego ten kurs jest ważny, lecz [przede wszystkim] ze względu na wszystkich małoletnich, aby nikt ich nie wykorzystywał, aby nikt im nie przeszkodził w dotarciu do Jezusa. Usłyszmy głos Jezusa: Pozwólcie, aby przyszły do mnie. Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie (por. Mk 10,14) Jakakolwiek osoba - zakonna, świecka, biskup - jakakolwiek osoba, która zabrania dziecku przyjść do Jezusa, musi być powstrzymana i skorygowana - jeśli jest jeszcze czas; albo ukarana - jeśli zostało popełnione przestępstwo.

Ale zastanówmy się nad prewencją. Możemy użyć pewnego porównania: przypadek narkotyków. Jak uleczyć osobę uzależnioną od narkotyków? Wymaga to bardzo wiele czasu i może się udać, ale wymaga bardzo wiele. Ale jeszcze ważniejsze jest pytanie, jak zapobiec, by dzieci nie wpadły w nałóg narkotykowy. W naszym przypadku pytanie brzmi, jak zapobiegać, by dzieci nie były wykorzystywane; jak zapobiegać, by chronić małoletnich. To jest apostolat prewencji. Św. Jan Bosco miał taką intuicję i ustanowił sposób działania w edukacji, który się nazywał systemem prewencyjnym, bardzo krytykowanym przez nurty bardziej "oświeceniowe" w edukacji. Jednak później zdaliśmy sobie sprawę, że była w nim ogromna wartość, wartość fundamentalna i intuicja wielkiego wychowawcy - system prewencyjny: zapobiegać, zapobiegać... ponieważ nigdy nie wiesz, gdzie dziecko może być wykorzystane, gdzie dziecko zostanie sprowadzone na złą drogę, gdzie je nauczą brać narkotyki, co jest sposobem na deprawację młodzieży, gdyż nie powinniśmy myśleć tylko o wykorzystywaniu seksualnym.

Bardzo Wam dziękuję za przybycie na ten kurs. Dajcie z siebie to, co najlepsze. Dajcie to, co najlepsze. Życzę Wam powodzenia i proszę módlcie się za mnie. Niech Pan Jezus Wam błogosławi i Matka Boża chroni. Dziękuję!

(Tł. Wojciech Bojanowski SJ)

 

[1] Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor (CEPROME)