Benedykt XVI | Homilia w Katedrze św. Patryka w Nowym Jorku [fragment]

Tutaj, gdy mówimy o potrzebie perspektywy opartej na wierze oraz jedności i współpracy w budowaniu Kościoła, chciałbym powiedzieć parę słów w kwestii nadużyć seksualnych, które spowodowały tak wiele cierpienia. Miałem już okazję o tym mówić, a także o szkodzie, jaką one wyrządziły wspólnocie wiernych. Teraz chciałbym po prostu zapewnić was, drodzy kapłani i zakonnicy, o mojej bliskości duchowej z wami, w chwili gdy z chrześcijańską nadzieją staracie się odpowiadać na nieustanne wyzwania, jakie stawia przed wami ta sytuacja. Łączę się z wami w modlitwie o to, aby ten czas był czasem oczyszczenia dla wszystkich, czasem uzdrowienia dla każdego Kościoła i każdej wspólnoty zakonnej. Poza tym zachęcam was do współpracy z waszymi biskupami, którzy dalej skutecznie pracują nad rozwiązaniem tego problemu. Niech Pan nasz, Jezus Chrystus, da Kościołowi w Ameryce odnowione poczucie jedności i nową wizję celów, właśnie teraz, gdy wszyscy — biskupi, kapłani, zakonnicy, zakonnice i świeccy — z nadzieją, z miłością do prawdy i do siebie nawzajem idą naprzód.

Nowy Jork, 19 kwietnia 2008

Benedykt XVI

 

---

cały tekst homilii na opoka.org.pl