Image
Młodzi liderzy i animatorzy grup współtworzą bezpieczne środowisko.

Centrum Ochrony Dziecka przygotowało specjalne szkolenie, przeznaczone dla młodzieżowych animatorów i liderów różnorodnych grup. Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie młodych ludzi do współtworzenia we wspólnotach im powierzonym takiego środowiska, w którym ich młodsi uczestnicy i uczestniczki będą mogli czuć się bezpiecznie.

Szkolenie to jest udostępnione na platformie edukacyjnej Akademii Ignatianum w Krakowie w formie bezpłatnej. Aby mieć dostęp do szkolenia młodszej kadry, odpowiedzialna osoba dorosła – moderator, harcmistrz, szef – powinien zgłosić taką potrzebę do biura COD pod adres biurocod@ignatianum.edu.pl.

Ważne jest, aby ktoś z odpowiedzialnych dorosłych towarzyszył w szkoleniu młodym animatorom, liderom, drużynowym czy zastępowym. Jeśli pojawi się taka potrzeba, dorosły pomoże lepiej zrozumieć i odpowiednio zastosować prezentowane treści.

Zagadnienia przedstawione w prezentacjach obejmują istotne treści potrzebne do skutecznego zapobiegania wykorzystaniu seksualnemu np. w ramach akcji wakacyjnej, ale również w czasie pracy formacyjnej w ciągu roku. Prezentacje zostały przygotowane przez zespół świeckich specjalistów: pedagogów, psychologów, seksuologów, prawnika oraz specjalistki od mediów. Każda z 10 prezentacji poświęcona jest jednemu tematowi i oprócz slajdów, zawiera poszerzony komentarz dźwiękowy autorki lub autora.

Program skierowany jest i dopasowany w swojej treści do ludzi młodych, w wieku od 15 do 25 lat i składa się z trzech części.
Pierwsza część zawiera podstawowe informacje, które obejmują następujące tematy:
- Proces dojrzewania psychoseksualnego;
- Dobre relacje dorosły-dziecko/osoba małoletnia;
- Strategie sprawców;
- Dobre a krzywdzące relacje rówieśnicze;
- Jak dobrze korzystać z internetu oraz zagrożenia i zachowania ryzykowne w sieci.
W drugiej części ukazane są podstawowe zasady prewencji, czyli:
- Rola lidera młodzieżowego w prewencji;
- Jak chronić własne granice, czyli jak być strażnikiem samego siebie;
- Prewencja w cyberprzestrzeni.
W trzeciej części wskazane są kroki, które należy podjąć, gdy niepokoją nas czyjeś konkretne zachowania lub gdy krzywdzące zachowania już się wydarzyły, czyli:
- Rola lidera w interwencji;
- Rola lidera młodzieżowego w przypadku pojawienia się w grupie podejrzenia wykorzystania lub skrzywdzenia.
Na zakończenie każdego modułu podany jest adres mailowy do autorki lub autora prezentacji, gdyby uczestniczka lub uczestnik szkolenia miał potrzebę osobistego kontaktu.

Szkolenie można zakończyć na dwa sposoby: zapoznać się z prezentowaną treścią lub, jeśli ktoś chciałby uzyskać certyfikat, należy zdać dołączony test. Program jest unikalnym szkoleniem tego typu nie tylko w Kościele, ale z dużym prawdopodobieństwem także w całej Polsce. Jesteśmy przekonani nadaje się świetnie do wykorzystania szerzej, czyli wszędzie tam, gdzie odpowiedzialni za grupy dzieci i młodzieży muszą posiadać niezbędną wiedzę, aby wraz ze swoimi podopiecznymi stworzyć bezpieczne środowisko wolne od ryzyka wykorzystanie seksualnego.