Image
EDUKACJA I PREWENCJA / WARSZTATY I SZKOLENIA

WARSZTATY I SZKOLENIA

Centrum Ochrony Dziecka prowadzi działalność szkoleniową i wychowawczą w zakresie psychologicznym, pedagogicznym i duchowym w tematyce związanej z problemem wykorzystania seksualnego małoletnich.

 

Zakres organizowanych przez COD wykładów, sesji, szkoleń i warsztatów, obejmuje następujące tematy:

  • problem terminologii, skali, ujawniania oraz badania zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele i społeczeństwie,
  • wypowiedzi ostatnich Papieży na temat skandalu pedofilii wśród duchownych,
  • zasady prawa polskiego oraz procedury prawa kanonicznego dotyczące wykorzystywania seksualnego małoletnich,
  • podstawowe zasady i praktyki prewencji i profilaktyki służące tworzeniu bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży,
  • profil sprawcy wykorzystania seksualnego i czynniki ryzyka, jakie z niego wynikają,
  • czynniki ryzyka wykorzystania seksualnego i czynniki ochronne w rodzinie, instytucji, ofierze,
  • skutki wykorzystania seksualnego i pomoc ofierze.

Oferta COD skierowana jest do różnego rodzaju instytucji edukacyjno-wychowawczych, organizacji i wspólnot religijnych, placówek duszpasterskich i formacyjnych, grup zawodowych oraz wolontariuszy.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą szkoleniowo-warsztatową prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Poniżej znajduje się kalendarium przeprowadzonych przez COD warsztatów i szkoleń.

Image
Image