Image
PROFILAKTYKA PRZEMOCY SEKSUALNEJ wobec uczniów w szkole katolickiej

Publikacja powstała dzięki współpracy Centrum Ochrony Dziecka oraz Rady Szkół Katolickich w ramach projektu: Budowanie systemu prewencji wykorzystania seksualnego w szkołach katolickich finansowanego ze środków Fundacji Świętego Józefa KEP. Jest ona kierowana do dyrektorów szkół, którzy są odpowiedzialni za podejmowanie odpowiednich działań w zakresie ochrony uczniów. Będzie również przydatną lekturą dla psychologów i pedagogów szkolnych, a także wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, którzy powinni mieć odpowiednią wiedzę w zakresie zapobiegania przemocy seksualnej wobec osób małoletnich i właściwego reagowania, gdy do niej dochodzi.

Pliki do pobrania

Plik PDF
Plik ePUB
Plik mobi
Ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym jest odpowiedzialnością nas – dorosłych. W każdej instytucji oświatowej powinny obowiązywać zasady, które jasno określają, w jaki sposób sprawdzane są osoby pracujące z dziećmi, jakie zachowania wobec dzieci są akceptowane i co robić, gdy dziecku dzieje się krzywda. Wprowadzenie w szkole zasad ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym to szansa na bezpieczne dzieciństwo i ważny krok w budowaniu świata, w którym nie ma przyzwolenia na przemoc wobec dzieci.
Jeśli na tym świecie mają być jakieś miejsca, gdzie młodzi ludzie mogą czuć się bezpiecznie, to muszą być nimi dom i szkoła. Tu mają oni nie tylko być chronieni przed jakąkolwiek przemocą ze strony dorosłych, lecz także uczyć się nikomu nie zagrażać i nikogo nie krzywdzić. Równocześnie – co nie mniej ważne – w domu i w szkole mają się uczyć chronić siebie, unikając zachowań ryzykownych. Żaden krzywdziciel nie może mieć szans. Tym właśnie celom ma służyć ta publikacja, z pozoru tylko formalna.