Image
O NAS / MISJA COD

MISJA COD

Centrum Ochrony Dziecka jest jednostką międzywydziałową działającą przy Akademii Ignatianum w Krakowie.

Do podstawowych zadań COD należy działalność szkoleniowa i wychowawcza w zakresie psychologicznym, pedagogicznym i duchowym w tematyce związanej z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich oraz opracowanie i rozwój programów prewencji i wzorów dobrych praktyk dla różnych środowisk duszpasterskich, formacyjnych i wychowawczych, aby pomóc im w tworzeniu bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży.

Centrum zostało powołane przez Rektora oraz Senat Akademii Ignatianum dnia 4 marca 2014 roku. Dyrektorem COD jest Adam Żak SJ, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualnie Fundacja św. Józefa wspiera działalność statutową COD w zakresie i z przeznaczeniem na realizacje działań mających na celu udzielenie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom, które zostały skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym w instytucjach Kościoła Katolickiego lub w ramach aktywności wychowawczej, edukacyjnej oraz duszpasterskiej Kościoła Katolickiego w okresie:
- system prewencji wykorzystania seksualnego osób z niepełnosprawnością od 1.09.2020 do 30.09.2021 r.
- kursy e-learningowe w zakresie prewencji dla dorosłych i młodzieżowych liderów grup duszpasterskich od 1.09.2020 do 30.09.2021 r.
- analiza wytycznych diecezjalnych wraz z rekomendacjami od 01.05.2020 do 30.11.2020 r.