Image
O NAS / O ZESPOLE

O ZESPOLE

Dr Adam Żak SJ – dyrektor Centrum Ochrony Dziecka - jezuita, doktor filozofii, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W latach 1996-2002 prowincjał Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. W latach 2003-2012 pracownik kurii rzymskiej Towarzystwa Jezusowego jako asystent generała najpierw dla Europy Wschodniej, a od 2008 roku również dla Europy Centralnej. Od czerwca 2013 roku koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Założyciel i dyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie.

Ewa Kusz – zastępca dyrektora Centrum Ochrony Diecka - psycholog. Koordynatorka sieci CEE Network i członkini PCPM

Dr Anna Seredyńska - pedagog, teolog, psycholog, psychoterapeuta, wykładowca na Wydziale Pedagogicznym Akademii Igantianum w Krakowie.

Iwona Szarota - sekretariat - pedagog

Izabela Hryciuk - sekretariat CEE Network


Rada Naukowa COD

Dr hab. Józef Augustyn SJ – jezuita, profesor Akademii Ignatianum w Krakowie, rekolekcjonista, kierownik duchowy, współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalników: „Życia Duchowego” (2001-2014) oraz „Pastores” (1998-2002), rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej podręczników (od 1996) i środków dydaktycznych (od 1997) w zakresie Wychowania do Życia w Rodzinie, autor wielu artykułów i książek z zakresu życia duchowego i pedagogiki chrześcijańskiej.

 

Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Dr Krzysztof Biel SJ – jezuita, pedagog, obronił doktorat na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie

 

Ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII – kapłan Archidiecezji Krakowskiej, absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie w Hiszpanii, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Prawa o Kościelnej Misji Nauczania i Uświęcania na Wydziale Prawa Kanonicznego UPJPII. W latach 2005–2016 kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski.Współpracownicy

Ks. dr Jan Dohnalik – kapłan Archidiecezji Krakowskiej, doktor prawa kanonicznego, absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, kanclerz Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz Delegat Biskupa Polowego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

 

Ks. dr Wojciech Rzeszowski - kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej, absolwent Instytut Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii dla Duchowieństwa (KUL), Szkoły Formacji dla Ojców Duchownych oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W latach 1997-2000 sekretarz i kapelan Abp Henryka Muszyńskiego, od 2007 do 2016 rektor w Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, a ostatnie dwa lata kadencji Przewodniczący Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów WSD. Od roku 2016 Dyrektor Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie.