Image
POMOC / DELEGACI ZAKONNI

DELEGACI ZAKONNI

W każdej diecezji i prowincji zakonnej jest wyznaczony delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży – osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną i za wskazanie pomocy psychologicznej, prawnej i duszpasterskiej.

Osoby skrzywdzone przez duchownych lub posiadające wiedze o takiej krzywdzie prosimy o kontakt z delegatem odpowiedniej diecezji lub zgromadzenia zakonnego.

ALBERTYNI ALB

Ks. dr Marcin Cholewa

724 150 800

delegat.ochronadziecka@diecezja.pl

S. Anna Szubrycht

512 339 339

delegatka.ochronadziecka@diecezja.pl

AUGUSTIANIE OSA
BENEDYKTYNI OSB
BERNARDYNI OFM
BRACIA MNIEJSI OFM
BRACIA MNIEJSI KONWENTUALNI OFMConv
CHRYSTUSOWCY TChr
CYSTERSI OCist
DOMINIKANIE OP
DUCHACZE CSSp
FRANCISZKANIE OFM
INSTYTUT OJCÓW SZENSZTACKICH
JÓZEFICI OSJ
KANONICY LATERAŃSCY CRL
KAMILIANIE MI
KAPUCYNI OFMCap
KARMELICI OCarm
KARMELICI BOSI OCD
KLARETYNI CMF
JEZUICI SJ
MICHALICI CSMA
MISJONARZE ŚWIĘTEJ RODZINY MSF
MISJONARZE CM
OBLACI OMI
ORIONIŚCI FDP
MARIANIE MIC
PALLOTYNI SAC
PASJONIŚCI CP
PAULINI OSPPE
PIJARZY SP
REDEMPTORYŚCI CSsR
SALWATORIANIE SDS
SALETYNI MS
SALEZJANIE SDB
SERCANIE SCJ
STOWARZYSZENIE MISJI AFRYKAŃSKICH SMA
WERBIŚCI SVD
ZMARTWYCHWSTAŃCY CR