Image
STREFA MODLITWY / DROGA KRZYŻOWA

Rozważania Drogi Krzyżowej na Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich

Ponieważ dla Kościoła sprawa wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne ma nie tylko wymiar prawno-karny i społeczny, ale również moralno-duchowy, stąd wezwanie do modlitwy pokutnej. Ma ona, jak napisał Franciszek w Liście do Ludu Bożego, „rozbudzić sumienia, solidarność i zaangażowanie na rzecz kultury ochrony oraz mówienia «nigdy więcej» wszelkim rodzajom i formom nadużyć”. 

 

Poniżej publikujemy teksty nabożeństw Drogi Krzyżowej, które można wykorzystać w parafiach oraz innych wspólnotach w dzień postu i modlitwy wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. 

Rozważania Drogi Krzyżowej na Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich - 2020 r.  - autor Osoba Zraniona seksualnie w dzieciństwie

Rozważania Drogi Krzyżowej na Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich - 2019 r. W Krzyżu miłości nauka Droga Krzyżowa inspirowana Ewangelią według św. Łukasza - autor o. Dariusz Piórkowski SJ


Rozważania Drogi Krzyżowej na Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich - 2019 r. Krzyżowa droga uzdrowienia i przemiany o. Jacek Poznański SJ

 

Rozważanie Drogi Krzyżowej na Dzień Modlitwy Wynagradzającej i Postu za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich Komisja Duszpasterska KEP


Do dnia 4 marca br. do COD wpłynęły informację o następujących inicjatywach pokutnych, podejmowanych w diecezjach, zakonach i zgromadzeniach w związku z dniem postu i modlitwy wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych dnia 8 marca 2019 r.

Wersja do pobrania, rozważania Drogii Krzyżowej autorstwa o. Józefa Augustyna SJ na rok 2017:

Wstęp do Drogi Krzyżowej - wersja dłuższa

Droga Krzyżowa na Dzień Modlitwy i Pokuty

Image
Image