Image
WYPOWIEDZi KOŚCIOŁA / DOKUMENTY

DOKUMENTY

"Z determinacją walczył z przestępstwami popełnianymi przez przedstawicieli duchowieństwa wobec nieletnich i osób bezbronnych oraz wzywał Kościół do nawrócenia, modlitwy, pokuty i oczyszczenia". Te słowa opisujące pontyfikat papieża Ben...

Prevention of Sexual Violence Against Students in a Catholic School is a document that presents the policy of the protection of minors in the educational institutions governed by the Catholic Church in Poland. The creation of this publication stems f...

Dla Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie, każdy rok to intensywna praca. W 2022 r. do najważniejszych zadań należało kształcenie specjalistów w zakresie profilaktyki przemocy seksualnej wobec małoletnich i osób bezradn...

  Jan Paweł II rozwijał się, jeśli chodzi o reakcję i zrozumienie problemu wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele. Na przestrzeni kilkunastu lat bardzo wiele się nauczył, gdyż decyzje, jakie potem podjął okazują się po d...

Za tą nominacją przemawia wielki profesjonalizm, wiedza i praktyka - tak abp Wojciech Polak, prymas Polski i delegat Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży skomentował wiadomość o nominacji dla Ewy Kusz. Papież Franciszek powołał ją do ...

Ewa Kusz, wicedyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie została 30 września 2022 r. powołana przez papieża Franciszka jako członkini Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich na pięcioletnią kadencję.   Pochodz...

Moi drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,                Z ciężkim sercem piszę dziś do Was wszystkich, wspominając jak ledwie pół roku temu zebraliśmy się razem w Warszawie zjednoczeni w zamiarze podwojenia  naszych wysiłk...

Trudno zmierzyć się z myślą, że statystycznie dwoje lub troje dzieci w każdej klasie doświadczyło jakiejś formy wykorzystania seksualnego. Społeczna świadomość, jak ogromnym ciężarem bywa trauma związana z wykorzystaniem, jest wciąż...

            Analiza wiedzy na temat ujawnionych przypadków wykorzystania seksualnego dotyczącej: okoliczności wydarzenia, charakterystyki sprawców oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem, pozwala stwierdzić, z pełnym przekonaniem, że w...

W ramach szkolenia, które skierowane jest do bardzo szerokiego grona liderów i animatorów grup młodzieżowych, opracowany został specjalny program, który będzie udostępniany w formie kursu e-lerningowego, dostępnego na platformie edukacyjnej...

I. W dniach od 19. do 22. września 2021 r. odbyła się w Warszawie międzynarodowa Konferencja pt: Naszą wspólną misją jest ochrona dzieci Bożych. Zgromadziła ona przedstawicielki i przedstawicieli Kościoła katolickiego z ok. 20 krajów z E...

Jednym z priorytetów katolickich szkół w Polsce jest tworzenie bezpiecznego środowiska dla uczniów. Istotnym elementem w tym względzie jest ochrona przed przemocą seksualną, która pozostawia głębokie zranienia w pokrzywdzonej osobie. Jest ...

21 lutego 2022 r. odbyła się konferencja "Budowanie systemu ochrony małoletnich i bezbronnych w Kościele w Polsce – bilans i perspektywy" Poruszono następujące tematy: Pomoc osobom pokrzywdzonym wykorzystanym seksualnie ze strony Fundacji...

W niedzielę 19 września 2021 r. w Warszawie rozpoczęło się regionalne spotkanie na temat ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym. Wzięli w nim udział przedstawiciele episkopatów i osób pracujących w obszarze ochrony n...

  W tych dniach przedstawiciele Konferencji Episkopatów krajów Europy Środkowo-Wschodniej spotkali się w Warszawie w sprawie kryzysu związanego z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. Ojciec Adam Żak, członek komitetu organizacyjnego, wy...

Rozgrywkę pomiędzy Komisją a KEP, jakiej jesteśmy świadkami od miesięcy odbieram jako destrukcyjną, bo powoduje ona wiele zamieszania i poczucia zagubienia u wielu osób, w tym u części pokrzywdzonych. Powoduje też agresję w stosunku do Ko...

(26. 07. 2021) Od dłuższego czasu obserwuję to, co dzieje się w Kościele w Polsce w temacie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych.  Jestem coraz bardziej przekonana, że musimy przejść całą drogę tych społeczeństw...

Powołanie przez prowincjała dominikanów komisji mającej przebadać  kwestie związane ze sprawą o. Pawła M. wywołało liczne bardzo pozytywne reakcje w katolickiej opinii publicznej. Postanowiłam również i ja odnieść się nie tyle do sam...

Zupełnie bez echa przeszedł w Polsce nowy ważny raport niemieckiej Niezależnej komisji ds. przepracowania wykorzystywania seksualnego osób małoletnich zatytułowany: „Wstępne studium programu i działania sieci pedoseksualnych w Berlinie –...

Rok po wydaniu przez Jana Pawła II przepisów o najcięższych przestępstwach Niemcy mieli już swoje procedury, otworzyli biura, wyznaczyli ludzi do przyjmowania zgłoszeń. Przez osiem lat niewiele się działo. Fala zgłoszeń pojawiła się dop...

Raport w sprawie kariery byłego kardynała McCarricka pokazuje naocznie jak bardzo posługa papieska w ogóle – nie tylko Jana Pawła II – była i jest narażona na manipulacje ze strony ludzi nieuczciwych, w tym także ze strony współpracowni...

  Artykuł ma charakter przeglądowy. Przedstawia działania prewencyjne podejmowane w Kościele katolickim w związku z kryzysem ujawnień wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez duchownych. Charakteryzuje kroki podejmowane przez Stol...

Dużo ostatnio pisze się – i słusznie – o skutkach krzywdy wykorzystania seksualnego u tych, którzy bezpośrednio doświadczyli krzywdy. Ja chciałabym zwrócić uwagę również na tych, którzy doświadczyli tej krzywdy niejako pośrednio ...

Wer. 1.0   16.07.2020   UWAGA: a. poza przestępstwami, o których mowa w art. 6 Norm promulgowanych przez motu proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela”, poniżej zamieszczonych wskazań należy przestrzegać — ewentualnie od...

Chcę dorzucić moje „trzy grosze” do aktualnych dyskusji po filmie braci Sekielskich, zwłaszcza do debaty, co należy teraz zrobić. Mam wrażenie, że mamy osoby skrzywdzone pierwszej, drugiej i n-tej kategorii. Od dłuższego czasu dominuje ...

Niedawno trafiła mi do rąk książka pod redakcją ks. Marka Lisa pt. „Kryzys w świecie. Kryzys w Kościele” (Opole 2020, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO). Zaciekawił mnie w niej zwłaszcza tekst „Kościele – jaki jesteś? ...

Zmagasz się ze skutkami krzywdy w sferze seksualności doświadczonej  w dzieciństwie lub młodości w środowisku kościelnym, potrzebujesz wsparcia, porady, poszukujesz informacji o możliwości uzyskania pomocy, możesz napisać o tym w e-mail...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NIE TYLKO SZKOLENIOWEJ COD 2013-2020 Centrum Ochrony Dziecka (COD) [Child Protection Center, CPC] zostało powołane przez Senat Akademii Ignatianum 4 marca 2014 r. Jednak przygotowania i rozpoczęcie intensywnych prac...

Biskupi zgromadzeni na 384. zebraniu plenarnym w Warszawie znowelizowali „Wytyczne” Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu. Nastąpi...

Konferencja Episkopatu Polski przyjęła statut Fundacji Świętego Józefa, która ma być dziełem pomocy i wsparcia dla osób wykorzystanych  seksualnie w dzieciństwie lub młodości we wspólnocie Kościoła.  Fundacja będzie finansowana prze...

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to telefon zaufania i profesjonalne, katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną oraz innymi formami przemocy w Kościele. Kontakt telefoniczny przeznaczony jest dla osób, któ...

Przesłanie Papieża Franciszka do uczestników kursu ochrony małoletnich, jaki od 1 do 26 lipca 2019 odbywał się w Centrum Interdyscyplinarnych Badań i Formacji dla Ochrony Małoletnich (CEPROME)[1], jakie  zostało powołane na Papieskim Uniw...

Przyczyny wykorzystywania seksualnego w Kościele są takie same jak w społeczeństwie. Nie ma żadnych innych powodów. Zawsze odnoszą nas do osobistej historii danej osoby. O skali wykorzystywania małoletnich w Kościele i o sposobach wa...

„Należy odstąpić w kościelnych procedurach karnych od przysięgi o zachowaniu tajemnicy, zobowiązując do niej – jeśli jest taka potrzeba – jedynie poprzez przyrzeczenie lub obietnicę; trzeba także podkreślać, że sekret nie dotyczy m...

Kościół stoi przed wyzwaniem, by to, czego się nauczył na własnych błędach, pokornie przekazał społeczeństwu – podkreśla o. Adam Żakiem SJ, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Dodaje, że oczyszczenie przychodzi przez wst...

Biskup polowy Józef Guzdek odznaczył medalem bł. ks. Jerzego Popiełuszki o. dr. Adama Żaka SJ, koordynatora KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz dyrektora Centrum Ochrony Dziecka działającego przy Akademii Ignatianum w Krakowie. Nadanie m...

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych,którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiejkamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza (Mk 9, 42)Drogie Siostry i drodzy Bracia!   W ostatnim czasie wspólnota Kośc...

„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze” (Mt 5, 14). Nasz Pan Jezus Chrystus wzywa każdego wiernego, aby był przejrzystym wzorem cnót, prawości i świętości. Wszyscy jesteśmy bowiem wezwani do d...

Publikujemy pełne tłumaczenie z oryginału niemieckiego tekstu Benedykta XVI „Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego”; tłumaczenie za www.episkopat.pl. Od 21 do 24 lutego 2019 roku, na zaproszenie papieża Franciszka, przewodnicząc...

95. W ostatnim czasie stanowczo poproszono nas, byśmy usłyszeli wołanie ofiar różnego rodzaju nadużyć popełnionych przez niektórych biskupów, kapłanów, zakonników i świeckich. Te grzechy wywołują u ofiar „cierpienia, które mogą tr...

Pojawiające się opinie, że Jan Paweł II był opieszały w kierowaniu odpowiedzią Kościoła na wykorzystywanie seksualne małoletnich przez niektórych duchownych, są krzywdzące i przeczą im historyczne fakty - podkreśla kard...

"Zgodnie z postanowieniem biskupów zostały zebrane dane statystyczne, zarówno z diecezji jak i z męskich zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego, dotyczące skali wykorzystywania małoletnich przez niektórych duchownych w Pols...

Autorzy karty LGBT+ piszą, że ich celem jest wyeliminowanie dyskryminacji wobec osób LGBT, które doświadczają mowy nienawiści, „hejtu”, agresji i przemocy. Ich zdaniem działania te prowadzą nawet do samobójstw. Jesteśmy przekonani, ż...

Pierwszy piątek Wielkiego Postu ma być przeżywany w całym Kościele w Polsce jako dzień postu i modlitwy wynagradzającej za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich. Diecezje, zakony oraz zgromadzenia organizują nabożeństwa pokutne w...

Polski episkopat znacznie dłużej niż Fundacja „Nie lękajcie się” zapowiadał własny raport o seksualnych przestępstwach w Kościele. Niestety, zaniedbał sprawę.Skończył się trzydniowy szczyt biskupów w Watykanie. Na konferencji praso...

Podczas watykańskiego szczytu bardzo konkretnie wytyczono dalszą drogę walki z nadużyciami w Kościele. Papież wskazał globalną strategię działania i trzeba ją przeszczepić do poszczególnych krajów. W rozmowie z Radiem Watykańskim...

Stanowczo apeluję o kompleksową walkę przeciwko wykorzystywaniu małoletnich, w dziedzinie seksualnej, a także w innych dziedzinach, ze strony wszystkich władz i poszczególnych osób, ponieważ mamy tu do czynienia z ohydnymi ...

  - Przy ciasnym rozumieniu skutkuje on automatycznie wykluczeniem ofiary z całego postępowania, tak jakby jej rola ograniczała się tylko do tego, żeby powiedzieć, co się wydarzyło i o reszcie zapomnieć - powiedział o. Adam Żak, koordyna...

1. Opracowanie praktycznego vademecum, w którym określone byłyby kroki jakie należy podjąć przez odpowiednie instytucje we wszystkich momentach w sytuacji nadzwyczajnej danego przypadku.2. Zapewnienie struktur słuchania, składających się z ...

Drodzy bracia, dzień dobry! W obliczu plagi nadużyć seksualnych, jakich dopuścili się duchowni wobec małoletnich, postanowiłem wezwać was patriarchów, kardynałów, arcybiskupów, biskupów, przełożonych zakonnych oraz osoby odpowiedzialn...

Watykański szczyt o ochronie małoletnich budzi wielkie zainteresowanie. Mobilizują się również środowiska ofiar. Komitet organizacyjny szczytu spotkał się wczoraj z 12 osobami reprezentującymi różne organizacje zrzeszające ofiary n...

Trzeba wyjść z kultury milczenia, która tyle złego narobiła, i wejść w kulturę przejrzystości - powiedział KAI o. Adam Żak, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży z ramienia Konferencji Episkopatu Polski i...

Kościół w Polsce mierzy się poważnie z negatywnym, grzesznym i przestępczym zjawiskiem, jakim jest wykorzystywanie seksualne nieletnich. Jednak podobnie, jak w innych krajach, jest w tym względzie jeszcze wiele do zrobienia i trzeba uc...

Od 21 do 24 lutego odbędzie się spotkanie papieża Franciszka z przewodniczącymi krajowych konferencji biskupich, poświęcone przeciwdziałaniu wykorzystywania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych. W ramach Kościoła w...

- Każdy kryzys jest nie tylko zagrożeniem, ale również szansą. Kryzys Kościoła jest szansą na jego oczyszczenie. Możemy więc patrzeć na przeżywany kryzys z nadzieją, że pomoże stać się Kościołowi bardziej świętym i ewangelicznym,...

Każde z tych spotkań było dla mnie ważne. Każde z nich poszerzyło moją wiedzę i jeszcze bardziej uwrażliwiło na doświadczoną krzywdę – powiedział abp Stanisław Gądecki po spotkaniach z osobami pokrzywdzonymi przez na...

– Termin „nadużycia seksualne” w kontekście wykorzystania seksualnego dzieci, stosowany nie tylko przez media, ale również m.in. w tekstach publikowanych przez KEP, jest nieprawidłowy – poinformował KAI ks. Wojciech Rzeszowski, delegat ...

- Można porównać obecną sytuację Kościoła z długoletnim procesem leczenia przewlekłej choroby. W jej trakcie mogą nastąpić nawroty i powtórne zakażenia, jednak nie należy wtedy się zniechęcać ani obrażać na lekarzy - mówi w rozmo...

List Ojca Świętego Franciszka do Biskupów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej: «Kultura nadużyć» raną zadaną wiarygodności Kościoła. Drodzy Bracia! 13 września ubiegłego roku podczas spotkania z Prezydium Konferencji Episkopatu...

Kościół od wielu lat jest poważnie zaangażowany w wykorzenienie zła nadużyć, które woła o pomstę do Pana, do Boga, który nigdy nie zapomina o cierpieniu doświadczanym przez wielu małoletnich z powodu duchownych i osób konsekrowanych: n...

Zajmując się „oczyszczaniem” Kościoła z „pedofilii” zabrnęliśmy w ślepy zaułek, i to nie tylko w Polsce.   Sprawcy Podejmujemy lub postulujemy podejmowanie badań, dlaczego kapłan wykorzystuje seksualnie. Chcemy wiedzieć, czy is...

Kontynuując nauczanie św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Papieża Franciszka biskupi podczas 381. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się na Jasnej Górze 19 listopada 2018 r., wezwali do zdecydowanego przeciwstawia...

Przepraszamy Boga, ofiary wykorzystania, ich rodziny i wspólnotę Kościoła za wszystkie krzywdy wyrządzone dzieciom i ludziom młodym oraz ich bliskim – piszą biskupi w stanowisku wydanym 19 listopada przez Zebranie Plenarne Konferencji Episko...

Konferencja Episkopatu Polski przygotowuje Stanowisko ukazujące działania dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Polsce, które ma niebawem się ukazać. W każdej polskiej diecezji zostanie także wdrożony program prewencji wobec przestępstw ...

Rzecznik Biskupa Toruńskiego informuje, że w diecezji toruńskiej nie ma tolerancji dla osób duchownych, które dokonują jakichkolwiek przestępstw, a tym bardziej przestępstw pedofilii. Osoby duchowne dopuszczające się tego typu przestępstw...

Sytuacja, w jakiej znalazł się Kościół w ostatnim czasie na skutek ujawniania się kolejnych faktów dotyczących wykorzystania seksualnego nieletnich przez osoby duchowne, jest bardzo napięta, bolesna, krytyczna. Oliwy do ognia dodał abp Vig...

- Kościół jako społeczność – duchowni i wszyscy ochrzczeni – jest lustrzanym odbiciem problemów społecznych. I to na różne sposoby. Jest stare powiedzenie: jakie społeczeństwo, takie duchowieństwo. Jeśli w społeczeństwie panują d...

Budowanie programu prewencji mającej na celu ochronę małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym w Kościele i społeczeństwie, to jeden z tematów 380. Zebrani Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Płocku w dniach ...

Komunikat abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. modlitwy i pokuty w intencji ofiar pedofilii w dn. 3 marca br.   „Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,w ogromie swego miłosierdzia wyma...

– Ochronę dzieci i młodzieży traktuję jako priorytet. Przepraszam wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób zostały skrzywdzone przez duchownych. Pragnę uczynić wszystko, aby poczuły się znowu bezpiecznie we Wspólnocie Kościoła i ...

- Przepraszam za łzy i cierpienia spowodowane przez księży, którzy sprzeniewierzyli się swemu powołaniu. Będę nadal z determinacją stawał po stronie ofiar tego rodzaju przestępstw - obiecał biskup płocki Piotr Libera podczas konferencji ...

Biorąc pod uwagę działania biskupa pelplińskiego i podległych mu instytucji, z całą stanowczością należy stwierdzić, że w diecezji pelplińskiej nie ma tolerancji dla osób, które krzywdzą dzieci, a zwłaszcza dokonują wobec nich prze...

Drodzy Bracia Biskupi! W chwili kiedy moja wizyta w Irlandii dobiega końca, jestem wdzięczny za tę możliwość spędzenia czasu z wami. Dziękuję arcybiskupowi Eamonowi Martinowi za jego uprzejme słowa wprowadzenia i pozdrawiam was wszystkich...

Głos krytyki Kościoła w związku z ujawnieniami przypadków wykorzystywania seksualnego przez niektórych duchownych staje się coraz mocniejszy. Krytyka dotyczy nie tylko samych czynów krzywdzących dzieci i młodzież, ale coraz wyraźniej rów...

Z lektury pensylwańskiego raportu o wykorzystywaniu seksualnym dzieci przez duchownych wyłania się przerażający obraz instytucji, która bardziej chroni siebie i sprawców niż ofiary. Po dwuletnim dochodzeniu prowadzonym przez Wielką Ławę P...

Zarówno wewnątrz Kościoła, jak i w społeczeństwie, nie podjęliśmy odpowiedzialności za problem krzywdzenia dzieci – przez kogokolwiek – ani za krzywdy świeże, ani za te wyrządzone w przeszłości. Rezygnacja z pełnionych urzędów p...

Jest jeszcze sporo ignorancji związanej z wiedzą o sprawcach, o czynnikach ryzyka tkwiących w nas samych, w naszych instytucjach, w kulturze klerykalnej, w tendencji do bagatelizowania skutków wykorzystania u ofiar – mówi w wywiadzie dla KAI k...

Oskarżenie o ukrywanie „kapłanów-pedofilów” przez polski rząd zostało podjęte przez krajowe i zagraniczne media i zaczęło żyć własnym życiem, niezależnie od faktów i wyjaśnień. Zamiast prawdy mamy klasyczną postprawdę – pisze...

Pierwsze zakony i diecezje w Polsce opracowały programy ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą. O doświadczeniach tych dyskutowano 24 października w Warszawie podczas sesji pt. "Kościół wobec problemu wykorzystania seksualnego małoletnic...

W kwietniu br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą kodeks karny. Ogólnie mówiąc nowelizacja ta zwiększa ochronę dzieci przed przemocą. (https://brpd.gov.pl/aktualnosci/kodeks-karny-znowelizowany-przemoc-wobec-dzieci-bedzie-k...

W sprawach przestępstw seksualnych wobec dzieci problemem w Kościele jest myślenie: "Nie, to niemożliwe, żeby takie rzeczy miały miejsce", dlatego ważne, by przełożeni przeszkolili się, umieli reagować i zapobiegać zagrożeniom - mówi w ...

Krzywda Kasi wykorzystywanej seksualnie przez ks. Romana B. należącego do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej poruszyła ostatnio głęboko opinię publiczną. Stało się tak za przyczyną reportażu Justyny Kopińskiej opublikowane...

Wykorzystanie seksualne bardzo często pozostawia traumatyczne konsekwencje na całe życie. Złe zachowania kapłana nie tylko ranią człowieczeństwo, ale często zabijają życie wiary - zwraca uwagę w wywiadzie dla KAI ks. dr Wojciech Rzeszowsk...

Przygotowując się do Światowych Dni Młodzieży Centrum Ochrony Dziecka wypracowało zasady ochrony uczestników przed ewentualnym wykorzystaniem seksualnym, które zostały przekazane nie tylko bezpośrednio do Komitetu Organizacyjnego ŚDM, ale...

Kościół katolicki w Polsce jest jedyną organizacją ogólnopolską, która na taką skalę rozpoczęła budowanie systemu odpowiedzi na poważny problem społeczny, jakim jest wykorzystywanie seksualne małoletnich - ocenia o. Adam Żak SJ. W ci...

  Do odwołania biskupa wystarczy teraz „poważny brak sumienności” w zakresie wykorzystywania  seksualnego dzieci i „bezbronnych dorosłych”. Przełożony kościelny nie będzie już mógł bronić się, powołując się na swoją niewie...

Zadanie ochrony i troski o małe i dorastające dzieci spoczywa na całym Kościele, ale w sposób szczególny na jego pasterzach, którzy winni je wykonywać. Przypomniał o tym Franciszek w liście apostolskim motu proprio „Come una madre amorevo...

Co w Polsce robi się, aby nie dochodziło do wykorzystania seksualnego małoletnich? Jakie zasady postępowania przyjął Kościół i gdzie poszkodowani mogą szukać pomocy – o tym wywiadzie dla „Przewodnika Katolickiego” mówi Ewa Kusz – ...

Centrum Ochrony Dziecka wypracowało zasady ochrony uczestników Światowych Dni Młodzieży przed ewentualnym wykorzystaniem seksualnym. Postuluje w nich m.in. by, w każdym większym zespole odpowiedzialnych za organizację Dni w Diecezjach lub spo...

Obowiązujące w Polsce przepisy kościelne stawiają w centrum dobro poszkodowanych oraz ochronę dzieci i młodzieży, dlatego jasno mówią o potrzebie współpracy z władzami państwowymi w tej sprawie, ważnej zarówno dla zranionej wspólnoty ...

„On otrze wszelką łzę z ich oczu” Słowa zaczerpnięte z księgi Apokalipsy (Ap 21,4) to motto konferencji nt. wyzwań duszpasterskich oraz uzdrowienia w związku z nadużyciami seksualnymi, jaka w dniach 2-3 marca odbędzie się w Kolonii. ...

Kompleksowa odpowiedź Kościoła na problem wykorzystania seksualnego przez duchownych musi uwzględnić wszystkich uczestników dramatu – podkreśla w rozmowie z Marcinem Wójcikiem z „Gazety Wyborczej” o. Adam Żak SJ. Wywiad ukazał się 4 ...

List Biskupa Opolskiego na październik 2018. Wierzę w moc Modlitwy Różańcowej Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia! Od minionego poniedziałku, jak co roku, w naszych świątyniach i kaplicach są odprawiane nabożeństwa różańcowe. Dz...

Mając na uwadze zasadę „zero tolerancji” dla nadużyć seksualnych duchownych względem dzieci i młodzieży oraz standardy przejrzystości i słuszne oczekiwanie wiernych, aby poznać prawdę o podjętych działaniach, z zachowaniem przepisów...

Rząd przyjął 29 grudnia 2015 r. projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zakładający utworzenie rejestru osób skazanych za seksualne czyny wobec nieletnich. Jedna z jego baz – z danymi m.in. recydy...

List Biskupa Polowego do kapłanów Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Służba pełna nadziei Drodzy Księża Kapelani, Z potrzeby serca, w duchu jedności z całą wspólnotą prezbiterium Ordynariatu Polowego, wobec nasilającej się krytyk...

Kard. Nycz odprawił Mszę dla delegatów diecezjalnych i zakonnych ds. ochrony dzieci Sprawy, którymi zajmujecie się w diecezjach czy zakonach należą do niełatwych ale problemy należy rozwiązywać – powiedział kard. Kazimierz Nycz podczas...

25 listopada – Dniem Ochrony Dzieci przed Wykorzystaniem Seksualnym Z inicjatywy Rady Europy 25 listopada jest po raz pierwszy obchodzony jako Dzień Ochrony Dzieci przed Wykorzystaniem Seksualnym. W ten sposób chce zwrócić uwagę na problem i ...

Dziś, we czwartek 19. listopada 2015, drugi dzień konferencji nt. „Jeden kryzys – różne rozwiązania?”, która przeniosła się z Luksemburga do oddalonego o 45 km Trewiru. O ile wczoraj dyskutowane referaty przedstawiały refleksje nad ni...

Homilia wygłoszona przez nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore, 1 września 2015 r. w Warszawie-Falenicy, podczas Mszy świętej na rozpoczęcie szkolenia na temat pomocy duszpasterskiej dla ofiar wykorzystania seksualnego, zorga...

Pomoc duszpasterska dla ofiar nadużyć seksualnych – w Warszawie zakończyło się szkolenie księży To szkolenie jest przejawem odważnego wyjścia Kościoła w Polsce i mierzeniem się z tematem nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży...

Homilia biskupa płockiego Piotra Libery wygłoszona w czasie nabożeństwa pokutnego w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie 20 czerwca 2014 r. w ramach Międzynarodowej Konferencji „Jak rozumieć i odpowiedzieć na wykorzystywanie...

Homilia arcybiskupa metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza wygłoszona w czasie Mszy św. w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie 20 czerwca 2014 r. w ramach Międzynarodowej Konferencji „Jak rozumieć i odpowiedzieć n...

Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia. Kościół jako wspólnota wiernych troszczy się...

«Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki» (1 Kor 12, 26). Te słowa św. Pawła rozbrzmiewają mocno w moim sercu, gdy po raz kolejny przyznaję, że wielu nieletnich cierpiało z powodu nadużyć seksualnych, władzy i s...

8 kwietnia, w niedzielę Miłosierdzia, wysłałem do Was list, w którym prosiłem Was o przybycie do Rzymu, abyśmy mogli wspólnie porozmawiać na temat wniosków z wizyty w Chile moich specjalnych wysłanników. Mieli oni za zadanie pomóc nam zn...

List Ojca Świętego Franciszka do biskupów Chile po informacji przedstawionej przez J. E. Charlesa J. Sciclunę. Drodzy bracia w biskupstwie, Piszę ten list, gdyż w zeszłym tygodniu otrzymałem dokumenty końcowe, które uzupełniają raport d...

W piątek 6 października Papież Franciszek przyjął na audiencji uczestników kongresu «Child dignity in the digital world», który odbywał się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Jego uczestnicy zaprezentowali Papieżowi opracowaną na...

Drodzy Bracia i Siostry! Witam was serdecznie na początku tego zgromadzenia plenarnego. W szczególności pragnę podziękować kard. O’Malleyowi za uprzejme powitanie, a wam wyrażam najszczersze uznanie za refleksje, które w waszym imieniu prz...

Drodzy bracia w biskupstwie, dzień dobry, W moim sercu wyryte są historie, cierpienia i ból nieletnich, którzy zostali wykorzystani seksualnie przez księży. Nadal przytłacza mnie wstyd, że ludzie, którym powierzono delikatną opiekę nad ty...

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jestem wdzięczny za tę możliwość spotkania z wami. Wasza obecność jest błogosławieństwem. Dziękuję, że przyszliście tu dzisiaj. Słowa nie mogą w pełni wyrazić mojego żalu z powodu doświadczon...

Lista do Przewodniczących Konferencji Episkopatów, Wyższych Przełożonych Wspólnot Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w sprawie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. W marcu ubiegłego roku ustanowiłem Papieską Ko...

Obraz Piotra, który widzi Jezusa wychodzącego z surowego przesłuchania, spotyka spojrzenie Jezusa i zaczyna płakać, przychodzi mi na myśl dzisiaj, gdy spotykam wasze spojrzenia, wielu mężczyzn i kobiet, chłopców i dziewcząt; czuję spojrze...

List kard. Williama Levady do przewodniczących Konferencji Episkopatów, towarzyszący okólnikowi ws. „Wytycznych” dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnic...

Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania „Wytycznych” dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich. Wśród ważnych zadań, za które odpowi...

- Tak, to jest wielki kryzys, trzeba to przyznać. Był on dla nas wszystkich wstrząsem. Nagle tak wiele brudu. To było rzeczywiście prawie jak krater wulkanu, z którego nagle wydobywają się ogromne chmury pyłu, wszystko zaciemniającego i zab...

Excita, Domine, potentiam tuam, et veni: w wielkich zgryzotach, jakie mieliśmy w tym roku, ta adwentowa modlitwa wciąż pojawiała się w moich myślach i na ustach. Z wielką radością rozpoczęliśmy Rok Kapłański i - dzięki Bogu - mogliśmy ...

Ofiara eucharystyczna Ciała i Krwi Chrystusa zawiera z kolei tajemnicę nieustannie trwającej męki naszego Pana w członkach Jego Mistycznego Ciała — Kościoła, w każdym czasie. Wielki krzyż, który góruje tutaj ponad nami, służy jako prz...

O. Lombardi: Jak wiadomo i jak pokazały również najnowsze sondaże, skandal nadużyć seksualnych zachwiał zaufaniem wiernych do Kościoła. W jaki sposób Ojciec Święty zamierza wnieść wkład w odbudowanie tego zaufania? Ojciec Święty: Pr...

Można się było spodziewać, że «nieprzyjacielowi» ten fakt, że kapłaństwo znów jaśnieje, nie spodoba się, że wolałby on, aby kapłaństwo zniknęło, a w końcowym rozrachunku, żeby Bóg został usunięty ze świata. I stało się tak,...

Dziennikarz: Przejdźmy teraz do Fatimy, która będzie duchowym szczytem tej podróży. Wasza Świątobliwość, jakie znaczenie mają dzisiaj dla nas objawienia fatimskie? Kiedy w czerwcu 2000 r. Wasza Świątobliwość dokonywał prezentacji tekst...

1. Drodzy bracia i siostry z Kościoła w Irlandii, z wielką troską zwracam się do was jako Pasterz Kościoła powszechnego. Podobnie jak was, głęboko poruszyły mnie informacje dotyczące nadużyć seksualnych wobec bezbronnych dzieci i młodzi...

Część I Normy materialne   Art. 1 § 1. Kongregacja Nauki Wiary, zgodnie z normą art. 52. Konstytucji apostolskiej Pastor bonus, osądza przestępstwa przeciw wierze oraz najcięższe przestępstwa popełnione contra mores lub przy sprawowan...

Wprowadzenie historyczne Kodeks Prawa Kanonicznego (Codex iuris canonici – KPK), promulgowany przez papieża Benedykta XV w 1917 r., stwierdzał, że osądzanie pewnej liczby wykroczeń kanonicznych lub «przestępstw», leży wyłącznie w ...

Drodzy przyjaciele, niech dzisiejsza Eucharystia, sprawowana w obecności Następcy św. Piotra, będzie chwilą ponownego uświęcenia i odnowy całego Kościoła w Australii! Chciałbym w tym miejscu zatrzymać się na chwilę, by powiedzieć, że ...

Szkolenie pierwszej grupy duszpasterzy, powołanych przez biskupów i prowincjałów zakonnych, w zakresie niesienia pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego, ich rodzinom i wspólnotom kościelnym zakończyło się w niedzielę 9 sierpnia w Warszawi...

Homilia Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka wygłoszona 29 lipca 2015 r. do delegatów biskupów i wyższych przełożonych zakonnych ds. ochrony dzieci i młodzieży podczas szkolenia w Częstochowie. Siostry i Bracia, 1.    Postać świętej ...

Relacja z podróży studyjnej. Dublin, Maynoouth, 12-19 lipca 2015   Kościół w Irlandii rozpoczął strukturalne działania w zakresie ochrony dzieci i młodzieży już w latach 90. ubiegłego wieku. Niestety – jak powiedział nam w poniedzi...

Prewencja nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce.  Zasady ogólne Prewencja nadużyć seksualnych wobec nieletnich stanowi integralną część zaa...

24 stycznia 2015 r. miał miejsce finisz akademickiego kursu pt. „Prewencja i interwencja w dziedzinie ochrony dziecka w środowiskach duszpasterskich”. Po półtora roku szkolenia w systemie e-learningu z powodzeniem ukończyło go 40 osób. A...

Po 3 latach Centrum Ochrony Dzieci przeniosło się z Monachium do Rzymu, gdzie nadal będzie działać pod patronatem Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Wydarzeniu temu towarzyszyła konferencja zorganizowana wieczorem 16 lutego na tej rzyms...

Tutaj, gdy mówimy o potrzebie perspektywy opartej na wierze oraz jedności i współpracy w budowaniu Kościoła, chciałbym powiedzieć parę słów w kwestii nadużyć seksualnych, które spowodowały tak wiele cierpienia. Miałem już okazję o t...

I właśnie w kontekście tej nadziei, którą rodzi Boża miłość i wierność, postrzegam ból, jakiego doświadczył Kościół w Ameryce w następstwie nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Żadne moje słowo nie mogłoby opisać bólu i krzy...

Artur Sporniak: Czy w sprawie ochrony dzieci i młodzieży udało się dużo w Polsce zrobić? O. Adam Żak SJ: Coś udało się zrobić np. w pracy nad świadomością. Jest bardziej powszechna świadomość, że Kościół sprawą się zajmuje,...

Rozważania wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej w Koloseum w 2005 r. przygotowane przez kard. Józefa Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary i dziekana Kolegium Kardynalskiego. STACJA DZIEWIĄTAJezus upada po raz trzeci C.: Kłaniamy Ci się, ...

Podczas naszych spotkań wielu z was wyrażało swoje zaniepokojenie kryzysem zaufania do przywódców Kościoła, spowodowanym niedawnymi skandalami wykorzystywania seksualnego, powszechnym wołaniem do odpowiedzialności w zarządzaniu Kościołem ...

Nasze spotkania odbywają się w trudnym momencie historii Kościoła w Stanach Zjednoczonych. Wielu z was mówiło mi już o bólu spowodowanym przez skandal nadużyć seksualnych w okresie ostatnich dwóch lat oraz o pilnej potrzebie odbudowania za...

Przede wszystkim pozwólcie, że zapewnię was, iż ogromnie sobie cenię wasze starania, aby informować na bieżąco Stolicę Apostolską i mnie samego o złożonej i trudnej sytuacji, która w ostatnich miesiącach miała miejsce w waszym kraju. J...

List Apostolski motu proprio Ojca Świętego Jana Pawła II ogłaszający normy postępowania w wypadkach ciężkich przestępstw zarezerwowanych do osądu przez Kongregację Nauki Wiary. Obrona świętości Sakramentów, zwłaszcza Najśw. Eucharys...

Z ojcem Adamem Żakiem SJ, koordynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski ROZMAWIA ŁUKASZ KAŹMIERCZAK   Czuję ogromny dyskomfort przed tą rozmową. – Niestety, to bardzo bolesna tematyka… Kapłani i na...

Podsumowania konferencji dokonali prof. Bogdan de BARBARO oraz bp Roman PINDEL. Bp Pindel powiedział, co jemu dała konferencja. Stwierdził, że dzięki niej „wiemy, gdzie jesteśmy”. Zwrócił uwagę na liturgię pokutną, która zakończyła...

W ostatniej części konferencji, poświęconej odpowiedzi Kościoła katolickiego w Polsce na problem wykorzystania seksualnego dzieci, jako pierwszy głos zabrał prof. Piotra Majer (UP JPII Kraków). Zaczął od porównania kar kanonicznych za prz...

W panelu udział wzięli dr Monica Applewhite z USA, ks. dr Rober Oliver reprezentujący Stolicę Apostolską, bp Piotr Libera z Płocka oraz Michał Kelm, adwokat od 10 lat zajmujący się przypadkami wykorzystania seksualnego dzieci. Dr Applewhite...

„Wiemy niewiele, ale to nie jest niewiedza o pojedynczych faktach. Niewiele wiemy o skali zjawiska” – powiedział o. Adam Żak podejmując temat „Co wiemy nt. wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele w Polsce?” Nie znamy ...

Drugi dzień konferencji poświęcony został w całości doświadczeniom polskim. Na pytanie „Co wiemy na temat problemu wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce?” odpowiedziała dr Monika SAJKOWSKA z Fundacji Dzieci Niczyje. Monika Sajkowsk...

Przed wykładami drugiego dnia konferencji "Jak rozumieć i odpowiedzieć na wykorzystanie seksualne małoletnich w Kościele", uczestnicy zgromadzili się na Mszy świętej, której przewodniczył bp Roman Pindel. Zebranych powitał Jakub Kołacz S...

Przejmująca liturgia pokutna została odprawiona w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie na zakończenie pierwszego dnia konferencji. Przewodniczył bp Piotr Libera, obecni byli Prymas Polski abp Wojciech Polak, kard. Stanisław Dziw...

„Nie można pozostać obojętnym w Kościele wobec sióstr i braci, którzy cierpią” – powiedział Prymas Polski abp Wojciech Polak, niejako odpowiadając na wypowiedź pokrzywdzonego przez duchownego, podczas międzynarodowej konferencji orga...

W popołudniowej części konferencji głos zabrał również pokrzywdzony, który doświadczył wykorzystania seksualnego ze strony księdza w Polsce. Zwrócił uwagę, że trauma, jakiej doświadcza ofiara jest trwała, nie przemija wraz z upływe...

Instytucjonalne uwarunkowania sprzyjające wykorzystaniu seksualnemu w Kościele przedstawiła Ewa Kusz, absolwentka KUL. E. Kusz jest psychologiem ze specjalizacją w seksuologii i terapeutką. Oprócz dwuletniego Studium Psychoterapii SPCh ukończy...

Reakcję Kościoła w krajach anglosaskich przedstawiła dr Monica APPLEWHITE z USA, omawiając zarówno wymiar ludzki jak i strukturalny. Jej wystąpienie było analizą badań historycznych i najnowszych dotyczących przypadków molestowania seksua...

Kolejny blok konferencji poświęcony był przede wszystkim odpowiedzi Kościoła na problem wykorzystywania seksualnego małoletnich. Reakcję Kościoła z perspektywy niemieckiej przedstawił prof. Jörg M. FEGERT. Omówił zrozumienie problemu i r...

„Sprawca wykorzystania seksualnego w Kościele” to temat, który przedstawiła dr Monica APPLEWHITE. Jej wykład zmierzał do tego, by pomóc uczestnikom konferencji w lepszym zrozumieniu sposobu myślenia i zachowań tych, którzy wykorzystują...

Część konferencji poświęconą uczestnikom dramatu otworzyło wystąpienie prof. dr Jörga M. Fegerta „Ofiary przestępstw seksualnych popełnianych przez księży, duchownych i funkcjonariuszy instytucji kościelnych – Kontekst oraz oddział...

Uczestników przywitał o. Adam Żak SJ, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Konferencję moderował Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”. Jako pierwszy głos zabrał reprezentant...

To będzie publiczny akt uznania, przed Bogiem i ludźmi, odpowiedzialności i grzechu – tak o liturgii pokutnej za grzechy wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży mówił dziś podczas konferencji prasowej w Warszawie o. Adam Żak SJ. Bę...

Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie zorganizowało konferencję międzynarodową nt. "Jak rozumieć i adekwatnie odpowiedzieć na wykorzystanie seksualne małoletnich w Kościele". Konferencja odbyła się w siedzibie Akademii...

Plan Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie  JAK ROZUMIEĆ I ODPOWIEDZIEĆ NA WYKORZYSTANIE SEKSUALNE MAŁOLETNICH  W KOŚCIELE  Kraków, 20 – 21 czerwca 2014   CZWART...

Centrum Ochrony Dziecka można wesprzeć przekazując na jego działania 1 procent swoich podatków. Można to uczynić za pośrednictwem Fundacji Ignacjanum. Fundacja Ignatianumul. Kopernika 2631-501 KrakówBank ING: 28 1050 1445 1000 0090 3005 85...

Moi drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,                Z ciężkim sercem piszę dziś do Was wszystkich, wspominając jak ledwie pół roku temu zebraliśmy się razem w Warszawie zjednoczeni w zamiarze podwojenia  naszych wysiłk...

Wer. 1.0   16.07.2020   UWAGA: a. poza przestępstwami, o których mowa w art. 6 Norm promulgowanych przez motu proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela”, poniżej zamieszczonych wskazań należy przestrzegać — ewentualnie od...

Przesłanie Papieża Franciszka do uczestników kursu ochrony małoletnich, jaki od 1 do 26 lipca 2019 odbywał się w Centrum Interdyscyplinarnych Badań i Formacji dla Ochrony Małoletnich (CEPROME)[1], jakie  zostało powołane na Papieskim Uniw...

„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze” (Mt 5, 14). Nasz Pan Jezus Chrystus wzywa każdego wiernego, aby był przejrzystym wzorem cnót, prawości i świętości. Wszyscy jesteśmy bowiem wezwani do d...

Publikujemy pełne tłumaczenie z oryginału niemieckiego tekstu Benedykta XVI „Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego”; tłumaczenie za www.episkopat.pl. Od 21 do 24 lutego 2019 roku, na zaproszenie papieża Franciszka, przewodnicząc...

95. W ostatnim czasie stanowczo poproszono nas, byśmy usłyszeli wołanie ofiar różnego rodzaju nadużyć popełnionych przez niektórych biskupów, kapłanów, zakonników i świeckich. Te grzechy wywołują u ofiar „cierpienia, które mogą tr...

Stanowczo apeluję o kompleksową walkę przeciwko wykorzystywaniu małoletnich, w dziedzinie seksualnej, a także w innych dziedzinach, ze strony wszystkich władz i poszczególnych osób, ponieważ mamy tu do czynienia z ohydnymi ...

1. Opracowanie praktycznego vademecum, w którym określone byłyby kroki jakie należy podjąć przez odpowiednie instytucje we wszystkich momentach w sytuacji nadzwyczajnej danego przypadku.2. Zapewnienie struktur słuchania, składających się z ...

Drodzy bracia, dzień dobry! W obliczu plagi nadużyć seksualnych, jakich dopuścili się duchowni wobec małoletnich, postanowiłem wezwać was patriarchów, kardynałów, arcybiskupów, biskupów, przełożonych zakonnych oraz osoby odpowiedzialn...

List Ojca Świętego Franciszka do Biskupów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej: «Kultura nadużyć» raną zadaną wiarygodności Kościoła. Drodzy Bracia! 13 września ubiegłego roku podczas spotkania z Prezydium Konferencji Episkopatu...

Kościół od wielu lat jest poważnie zaangażowany w wykorzenienie zła nadużyć, które woła o pomstę do Pana, do Boga, który nigdy nie zapomina o cierpieniu doświadczanym przez wielu małoletnich z powodu duchownych i osób konsekrowanych: n...

Drodzy Bracia Biskupi! W chwili kiedy moja wizyta w Irlandii dobiega końca, jestem wdzięczny za tę możliwość spędzenia czasu z wami. Dziękuję arcybiskupowi Eamonowi Martinowi za jego uprzejme słowa wprowadzenia i pozdrawiam was wszystkich...

Zadanie ochrony i troski o małe i dorastające dzieci spoczywa na całym Kościele, ale w sposób szczególny na jego pasterzach, którzy winni je wykonywać. Przypomniał o tym Franciszek w liście apostolskim motu proprio „Come una madre amorevo...

«Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki» (1 Kor 12, 26). Te słowa św. Pawła rozbrzmiewają mocno w moim sercu, gdy po raz kolejny przyznaję, że wielu nieletnich cierpiało z powodu nadużyć seksualnych, władzy i s...

8 kwietnia, w niedzielę Miłosierdzia, wysłałem do Was list, w którym prosiłem Was o przybycie do Rzymu, abyśmy mogli wspólnie porozmawiać na temat wniosków z wizyty w Chile moich specjalnych wysłanników. Mieli oni za zadanie pomóc nam zn...

List Ojca Świętego Franciszka do biskupów Chile po informacji przedstawionej przez J. E. Charlesa J. Sciclunę. Drodzy bracia w biskupstwie, Piszę ten list, gdyż w zeszłym tygodniu otrzymałem dokumenty końcowe, które uzupełniają raport d...

W piątek 6 października Papież Franciszek przyjął na audiencji uczestników kongresu «Child dignity in the digital world», który odbywał się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Jego uczestnicy zaprezentowali Papieżowi opracowaną na...

Drodzy Bracia i Siostry! Witam was serdecznie na początku tego zgromadzenia plenarnego. W szczególności pragnę podziękować kard. O’Malleyowi za uprzejme powitanie, a wam wyrażam najszczersze uznanie za refleksje, które w waszym imieniu prz...

Drodzy bracia w biskupstwie, dzień dobry, W moim sercu wyryte są historie, cierpienia i ból nieletnich, którzy zostali wykorzystani seksualnie przez księży. Nadal przytłacza mnie wstyd, że ludzie, którym powierzono delikatną opiekę nad ty...

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jestem wdzięczny za tę możliwość spotkania z wami. Wasza obecność jest błogosławieństwem. Dziękuję, że przyszliście tu dzisiaj. Słowa nie mogą w pełni wyrazić mojego żalu z powodu doświadczon...

Lista do Przewodniczących Konferencji Episkopatów, Wyższych Przełożonych Wspólnot Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w sprawie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. W marcu ubiegłego roku ustanowiłem Papieską Ko...

Obraz Piotra, który widzi Jezusa wychodzącego z surowego przesłuchania, spotyka spojrzenie Jezusa i zaczyna płakać, przychodzi mi na myśl dzisiaj, gdy spotykam wasze spojrzenia, wielu mężczyzn i kobiet, chłopców i dziewcząt; czuję spojrze...

List kard. Williama Levady do przewodniczących Konferencji Episkopatów, towarzyszący okólnikowi ws. „Wytycznych” dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnic...

Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania „Wytycznych” dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich. Wśród ważnych zadań, za które odpowi...

- Tak, to jest wielki kryzys, trzeba to przyznać. Był on dla nas wszystkich wstrząsem. Nagle tak wiele brudu. To było rzeczywiście prawie jak krater wulkanu, z którego nagle wydobywają się ogromne chmury pyłu, wszystko zaciemniającego i zab...

Excita, Domine, potentiam tuam, et veni: w wielkich zgryzotach, jakie mieliśmy w tym roku, ta adwentowa modlitwa wciąż pojawiała się w moich myślach i na ustach. Z wielką radością rozpoczęliśmy Rok Kapłański i - dzięki Bogu - mogliśmy ...

Ofiara eucharystyczna Ciała i Krwi Chrystusa zawiera z kolei tajemnicę nieustannie trwającej męki naszego Pana w członkach Jego Mistycznego Ciała — Kościoła, w każdym czasie. Wielki krzyż, który góruje tutaj ponad nami, służy jako prz...

O. Lombardi: Jak wiadomo i jak pokazały również najnowsze sondaże, skandal nadużyć seksualnych zachwiał zaufaniem wiernych do Kościoła. W jaki sposób Ojciec Święty zamierza wnieść wkład w odbudowanie tego zaufania? Ojciec Święty: Pr...

Można się było spodziewać, że «nieprzyjacielowi» ten fakt, że kapłaństwo znów jaśnieje, nie spodoba się, że wolałby on, aby kapłaństwo zniknęło, a w końcowym rozrachunku, żeby Bóg został usunięty ze świata. I stało się tak,...

Dziennikarz: Przejdźmy teraz do Fatimy, która będzie duchowym szczytem tej podróży. Wasza Świątobliwość, jakie znaczenie mają dzisiaj dla nas objawienia fatimskie? Kiedy w czerwcu 2000 r. Wasza Świątobliwość dokonywał prezentacji tekst...

1. Drodzy bracia i siostry z Kościoła w Irlandii, z wielką troską zwracam się do was jako Pasterz Kościoła powszechnego. Podobnie jak was, głęboko poruszyły mnie informacje dotyczące nadużyć seksualnych wobec bezbronnych dzieci i młodzi...

Część I Normy materialne   Art. 1 § 1. Kongregacja Nauki Wiary, zgodnie z normą art. 52. Konstytucji apostolskiej Pastor bonus, osądza przestępstwa przeciw wierze oraz najcięższe przestępstwa popełnione contra mores lub przy sprawowan...

Wprowadzenie historyczne Kodeks Prawa Kanonicznego (Codex iuris canonici – KPK), promulgowany przez papieża Benedykta XV w 1917 r., stwierdzał, że osądzanie pewnej liczby wykroczeń kanonicznych lub «przestępstw», leży wyłącznie w ...

Drodzy przyjaciele, niech dzisiejsza Eucharystia, sprawowana w obecności Następcy św. Piotra, będzie chwilą ponownego uświęcenia i odnowy całego Kościoła w Australii! Chciałbym w tym miejscu zatrzymać się na chwilę, by powiedzieć, że ...

Tutaj, gdy mówimy o potrzebie perspektywy opartej na wierze oraz jedności i współpracy w budowaniu Kościoła, chciałbym powiedzieć parę słów w kwestii nadużyć seksualnych, które spowodowały tak wiele cierpienia. Miałem już okazję o t...

I właśnie w kontekście tej nadziei, którą rodzi Boża miłość i wierność, postrzegam ból, jakiego doświadczył Kościół w Ameryce w następstwie nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Żadne moje słowo nie mogłoby opisać bólu i krzy...

Rozważania wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej w Koloseum w 2005 r. przygotowane przez kard. Józefa Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary i dziekana Kolegium Kardynalskiego. STACJA DZIEWIĄTAJezus upada po raz trzeci C.: Kłaniamy Ci się, ...

Podczas naszych spotkań wielu z was wyrażało swoje zaniepokojenie kryzysem zaufania do przywódców Kościoła, spowodowanym niedawnymi skandalami wykorzystywania seksualnego, powszechnym wołaniem do odpowiedzialności w zarządzaniu Kościołem ...

Nasze spotkania odbywają się w trudnym momencie historii Kościoła w Stanach Zjednoczonych. Wielu z was mówiło mi już o bólu spowodowanym przez skandal nadużyć seksualnych w okresie ostatnich dwóch lat oraz o pilnej potrzebie odbudowania za...

Przede wszystkim pozwólcie, że zapewnię was, iż ogromnie sobie cenię wasze starania, aby informować na bieżąco Stolicę Apostolską i mnie samego o złożonej i trudnej sytuacji, która w ostatnich miesiącach miała miejsce w waszym kraju. J...

List Apostolski motu proprio Ojca Świętego Jana Pawła II ogłaszający normy postępowania w wypadkach ciężkich przestępstw zarezerwowanych do osądu przez Kongregację Nauki Wiary. Obrona świętości Sakramentów, zwłaszcza Najśw. Eucharys...

Biskupi zgromadzeni na 384. zebraniu plenarnym w Warszawie znowelizowali „Wytyczne” Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu. Nastąpi...

Konferencja Episkopatu Polski przyjęła statut Fundacji Świętego Józefa, która ma być dziełem pomocy i wsparcia dla osób wykorzystanych  seksualnie w dzieciństwie lub młodości we wspólnocie Kościoła.  Fundacja będzie finansowana prze...

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych,którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiejkamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza (Mk 9, 42)Drogie Siostry i drodzy Bracia!   W ostatnim czasie wspólnota Kośc...

Pojawiające się opinie, że Jan Paweł II był opieszały w kierowaniu odpowiedzią Kościoła na wykorzystywanie seksualne małoletnich przez niektórych duchownych, są krzywdzące i przeczą im historyczne fakty - podkreśla kard...

"Zgodnie z postanowieniem biskupów zostały zebrane dane statystyczne, zarówno z diecezji jak i z męskich zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego, dotyczące skali wykorzystywania małoletnich przez niektórych duchownych w Pols...

Każde z tych spotkań było dla mnie ważne. Każde z nich poszerzyło moją wiedzę i jeszcze bardziej uwrażliwiło na doświadczoną krzywdę – powiedział abp Stanisław Gądecki po spotkaniach z osobami pokrzywdzonymi przez na...

Przepraszamy Boga, ofiary wykorzystania, ich rodziny i wspólnotę Kościoła za wszystkie krzywdy wyrządzone dzieciom i ludziom młodym oraz ich bliskim – piszą biskupi w stanowisku wydanym 19 listopada przez Zebranie Plenarne Konferencji Episko...

Rzecznik Biskupa Toruńskiego informuje, że w diecezji toruńskiej nie ma tolerancji dla osób duchownych, które dokonują jakichkolwiek przestępstw, a tym bardziej przestępstw pedofilii. Osoby duchowne dopuszczające się tego typu przestępstw...

Budowanie programu prewencji mającej na celu ochronę małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym w Kościele i społeczeństwie, to jeden z tematów 380. Zebrani Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Płocku w dniach ...

Komunikat abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. modlitwy i pokuty w intencji ofiar pedofilii w dn. 3 marca br.   „Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,w ogromie swego miłosierdzia wyma...

– Ochronę dzieci i młodzieży traktuję jako priorytet. Przepraszam wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób zostały skrzywdzone przez duchownych. Pragnę uczynić wszystko, aby poczuły się znowu bezpiecznie we Wspólnocie Kościoła i ...

- Przepraszam za łzy i cierpienia spowodowane przez księży, którzy sprzeniewierzyli się swemu powołaniu. Będę nadal z determinacją stawał po stronie ofiar tego rodzaju przestępstw - obiecał biskup płocki Piotr Libera podczas konferencji ...

Biorąc pod uwagę działania biskupa pelplińskiego i podległych mu instytucji, z całą stanowczością należy stwierdzić, że w diecezji pelplińskiej nie ma tolerancji dla osób, które krzywdzą dzieci, a zwłaszcza dokonują wobec nich prze...

List Biskupa Opolskiego na październik 2018. Wierzę w moc Modlitwy Różańcowej Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia! Od minionego poniedziałku, jak co roku, w naszych świątyniach i kaplicach są odprawiane nabożeństwa różańcowe. Dz...

Mając na uwadze zasadę „zero tolerancji” dla nadużyć seksualnych duchownych względem dzieci i młodzieży oraz standardy przejrzystości i słuszne oczekiwanie wiernych, aby poznać prawdę o podjętych działaniach, z zachowaniem przepisów...

List Biskupa Polowego do kapłanów Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Służba pełna nadziei Drodzy Księża Kapelani, Z potrzeby serca, w duchu jedności z całą wspólnotą prezbiterium Ordynariatu Polowego, wobec nasilającej się krytyk...

Homilia wygłoszona przez nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore, 1 września 2015 r. w Warszawie-Falenicy, podczas Mszy świętej na rozpoczęcie szkolenia na temat pomocy duszpasterskiej dla ofiar wykorzystania seksualnego, zorga...

Homilia biskupa płockiego Piotra Libery wygłoszona w czasie nabożeństwa pokutnego w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie 20 czerwca 2014 r. w ramach Międzynarodowej Konferencji „Jak rozumieć i odpowiedzieć na wykorzystywanie...

Homilia arcybiskupa metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza wygłoszona w czasie Mszy św. w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie 20 czerwca 2014 r. w ramach Międzynarodowej Konferencji „Jak rozumieć i odpowiedzieć n...

Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia. Kościół jako wspólnota wiernych troszczy się...

Homilia Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka wygłoszona 29 lipca 2015 r. do delegatów biskupów i wyższych przełożonych zakonnych ds. ochrony dzieci i młodzieży podczas szkolenia w Częstochowie. Siostry i Bracia, 1.    Postać świętej ...

Prewencja nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce.  Zasady ogólne Prewencja nadużyć seksualnych wobec nieletnich stanowi integralną część zaa...