Image
ODPOWIEDŻ KOŚCIOŁA / KOMENTARZE

KOMENTARZE

Sytuacja, w jakiej znalazł się Kościół w ostatnim czasie na skutek ujawniania się kolejnych faktów dotyczących wykorzystania seksualnego nieletnich przez osoby duchowne, jest bardzo napięta, bolesna, krytyczna. Oliwy do ognia dodał abp Vig...

- Kościół jako społeczność – duchowni i wszyscy ochrzczeni – jest lustrzanym odbiciem problemów społecznych. I to na różne sposoby. Jest stare powiedzenie: jakie społeczeństwo, takie duchowieństwo. Jeśli w społeczeństwie panują d...

Głos krytyki Kościoła w związku z ujawnieniami przypadków wykorzystywania seksualnego przez niektórych duchownych staje się coraz mocniejszy. Krytyka dotyczy nie tylko samych czynów krzywdzących dzieci i młodzież, ale coraz wyraźniej rów...

Z lektury pensylwańskiego raportu o wykorzystywaniu seksualnym dzieci przez duchownych wyłania się przerażający obraz instytucji, która bardziej chroni siebie i sprawców niż ofiary. Po dwuletnim dochodzeniu prowadzonym przez Wielką Ławę P...

Zarówno wewnątrz Kościoła, jak i w społeczeństwie, nie podjęliśmy odpowiedzialności za problem krzywdzenia dzieci – przez kogokolwiek – ani za krzywdy świeże, ani za te wyrządzone w przeszłości. Rezygnacja z pełnionych urzędów p...

Jest jeszcze sporo ignorancji związanej z wiedzą o sprawcach, o czynnikach ryzyka tkwiących w nas samych, w naszych instytucjach, w kulturze klerykalnej, w tendencji do bagatelizowania skutków wykorzystania u ofiar – mówi w wywiadzie dla KAI k...

Oskarżenie o ukrywanie „kapłanów-pedofilów” przez polski rząd zostało podjęte przez krajowe i zagraniczne media i zaczęło żyć własnym życiem, niezależnie od faktów i wyjaśnień. Zamiast prawdy mamy klasyczną postprawdę – pisze...

Pierwsze zakony i diecezje w Polsce opracowały programy ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą. O doświadczeniach tych dyskutowano 24 października w Warszawie podczas sesji pt. "Kościół wobec problemu wykorzystania seksualnego małoletnic...

W kwietniu br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą kodeks karny. Ogólnie mówiąc nowelizacja ta zwiększa ochronę dzieci przed przemocą. (https://brpd.gov.pl/aktualnosci/kodeks-karny-znowelizowany-przemoc-wobec-dzieci-bedzie-k...

W sprawach przestępstw seksualnych wobec dzieci problemem w Kościele jest myślenie: "Nie, to niemożliwe, żeby takie rzeczy miały miejsce", dlatego ważne, by przełożeni przeszkolili się, umieli reagować i zapobiegać zagrożeniom - mówi w ...

Krzywda Kasi wykorzystywanej seksualnie przez ks. Romana B. należącego do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej poruszyła ostatnio głęboko opinię publiczną. Stało się tak za przyczyną reportażu Justyny Kopińskiej opublikowane...

Wykorzystanie seksualne bardzo często pozostawia traumatyczne konsekwencje na całe życie. Złe zachowania kapłana nie tylko ranią człowieczeństwo, ale często zabijają życie wiary - zwraca uwagę w wywiadzie dla KAI ks. dr Wojciech Rzeszowsk...

Przygotowując się do Światowych Dni Młodzieży Centrum Ochrony Dziecka wypracowało zasady ochrony uczestników przed ewentualnym wykorzystaniem seksualnym, które zostały przekazane nie tylko bezpośrednio do Komitetu Organizacyjnego ŚDM, ale...

Kościół katolicki w Polsce jest jedyną organizacją ogólnopolską, która na taką skalę rozpoczęła budowanie systemu odpowiedzi na poważny problem społeczny, jakim jest wykorzystywanie seksualne małoletnich - ocenia o. Adam Żak SJ. W ci...

  Do odwołania biskupa wystarczy teraz „poważny brak sumienności” w zakresie wykorzystywania  seksualnego dzieci i „bezbronnych dorosłych”. Przełożony kościelny nie będzie już mógł bronić się, powołując się na swoją niewie...

Co w Polsce robi się, aby nie dochodziło do wykorzystania seksualnego małoletnich? Jakie zasady postępowania przyjął Kościół i gdzie poszkodowani mogą szukać pomocy – o tym wywiadzie dla „Przewodnika Katolickiego” mówi Ewa Kusz – ...

Centrum Ochrony Dziecka wypracowało zasady ochrony uczestników Światowych Dni Młodzieży przed ewentualnym wykorzystaniem seksualnym. Postuluje w nich m.in. by, w każdym większym zespole odpowiedzialnych za organizację Dni w Diecezjach lub spo...

Obowiązujące w Polsce przepisy kościelne stawiają w centrum dobro poszkodowanych oraz ochronę dzieci i młodzieży, dlatego jasno mówią o potrzebie współpracy z władzami państwowymi w tej sprawie, ważnej zarówno dla zranionej wspólnoty ...

„On otrze wszelką łzę z ich oczu” Słowa zaczerpnięte z księgi Apokalipsy (Ap 21,4) to motto konferencji nt. wyzwań duszpasterskich oraz uzdrowienia w związku z nadużyciami seksualnymi, jaka w dniach 2-3 marca odbędzie się w Kolonii. ...

Kompleksowa odpowiedź Kościoła na problem wykorzystania seksualnego przez duchownych musi uwzględnić wszystkich uczestników dramatu – podkreśla w rozmowie z Marcinem Wójcikiem z „Gazety Wyborczej” o. Adam Żak SJ. Wywiad ukazał się 4 ...

Rząd przyjął 29 grudnia 2015 r. projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zakładający utworzenie rejestru osób skazanych za seksualne czyny wobec nieletnich. Jedna z jego baz – z danymi m.in. recydy...

Kard. Nycz odprawił Mszę dla delegatów diecezjalnych i zakonnych ds. ochrony dzieci Sprawy, którymi zajmujecie się w diecezjach czy zakonach należą do niełatwych ale problemy należy rozwiązywać – powiedział kard. Kazimierz Nycz podczas...

25 listopada – Dniem Ochrony Dzieci przed Wykorzystaniem Seksualnym Z inicjatywy Rady Europy 25 listopada jest po raz pierwszy obchodzony jako Dzień Ochrony Dzieci przed Wykorzystaniem Seksualnym. W ten sposób chce zwrócić uwagę na problem i ...

Dziś, we czwartek 19. listopada 2015, drugi dzień konferencji nt. „Jeden kryzys – różne rozwiązania?”, która przeniosła się z Luksemburga do oddalonego o 45 km Trewiru. O ile wczoraj dyskutowane referaty przedstawiały refleksje nad ni...

Pomoc duszpasterska dla ofiar nadużyć seksualnych – w Warszawie zakończyło się szkolenie księży To szkolenie jest przejawem odważnego wyjścia Kościoła w Polsce i mierzeniem się z tematem nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży...

Szkolenie pierwszej grupy duszpasterzy, powołanych przez biskupów i prowincjałów zakonnych, w zakresie niesienia pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego, ich rodzinom i wspólnotom kościelnym zakończyło się w niedzielę 9 sierpnia w Warszawi...

Relacja z podróży studyjnej. Dublin, Maynoouth, 12-19 lipca 2015   Kościół w Irlandii rozpoczął strukturalne działania w zakresie ochrony dzieci i młodzieży już w latach 90. ubiegłego wieku. Niestety – jak powiedział nam w poniedzi...

24 stycznia 2015 r. miał miejsce finisz akademickiego kursu pt. „Prewencja i interwencja w dziedzinie ochrony dziecka w środowiskach duszpasterskich”. Po półtora roku szkolenia w systemie e-learningu z powodzeniem ukończyło go 40 osób. A...

Po 3 latach Centrum Ochrony Dzieci przeniosło się z Monachium do Rzymu, gdzie nadal będzie działać pod patronatem Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Wydarzeniu temu towarzyszyła konferencja zorganizowana wieczorem 16 lutego na tej rzyms...

Artur Sporniak: Czy w sprawie ochrony dzieci i młodzieży udało się dużo w Polsce zrobić? O. Adam Żak SJ: Coś udało się zrobić np. w pracy nad świadomością. Jest bardziej powszechna świadomość, że Kościół sprawą się zajmuje,...

Z ojcem Adamem Żakiem SJ, koordynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski ROZMAWIA ŁUKASZ KAŹMIERCZAK   Czuję ogromny dyskomfort przed tą rozmową. – Niestety, to bardzo bolesna tematyka… Kapłani i na...

Podsumowania konferencji dokonali prof. Bogdan de BARBARO oraz bp Roman PINDEL. Bp Pindel powiedział, co jemu dała konferencja. Stwierdził, że dzięki niej „wiemy, gdzie jesteśmy”. Zwrócił uwagę na liturgię pokutną, która zakończyła...

W ostatniej części konferencji, poświęconej odpowiedzi Kościoła katolickiego w Polsce na problem wykorzystania seksualnego dzieci, jako pierwszy głos zabrał prof. Piotra Majer (UP JPII Kraków). Zaczął od porównania kar kanonicznych za prz...

W panelu udział wzięli dr Monica Applewhite z USA, ks. dr Rober Oliver reprezentujący Stolicę Apostolską, bp Piotr Libera z Płocka oraz Michał Kelm, adwokat od 10 lat zajmujący się przypadkami wykorzystania seksualnego dzieci. Dr Applewhite...

„Wiemy niewiele, ale to nie jest niewiedza o pojedynczych faktach. Niewiele wiemy o skali zjawiska” – powiedział o. Adam Żak podejmując temat „Co wiemy nt. wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele w Polsce?” Nie znamy ...

Drugi dzień konferencji poświęcony został w całości doświadczeniom polskim. Na pytanie „Co wiemy na temat problemu wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce?” odpowiedziała dr Monika SAJKOWSKA z Fundacji Dzieci Niczyje. Monika Sajkowsk...

Przed wykładami drugiego dnia konferencji "Jak rozumieć i odpowiedzieć na wykorzystanie seksualne małoletnich w Kościele", uczestnicy zgromadzili się na Mszy świętej, której przewodniczył bp Roman Pindel. Zebranych powitał Jakub Kołacz S...

Przejmująca liturgia pokutna została odprawiona w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie na zakończenie pierwszego dnia konferencji. Przewodniczył bp Piotr Libera, obecni byli Prymas Polski abp Wojciech Polak, kard. Stanisław Dziw...

„Nie można pozostać obojętnym w Kościele wobec sióstr i braci, którzy cierpią” – powiedział Prymas Polski abp Wojciech Polak, niejako odpowiadając na wypowiedź pokrzywdzonego przez duchownego, podczas międzynarodowej konferencji orga...

W popołudniowej części konferencji głos zabrał również pokrzywdzony, który doświadczył wykorzystania seksualnego ze strony księdza w Polsce. Zwrócił uwagę, że trauma, jakiej doświadcza ofiara jest trwała, nie przemija wraz z upływe...

Instytucjonalne uwarunkowania sprzyjające wykorzystaniu seksualnemu w Kościele przedstawiła Ewa Kusz, absolwentka KUL. E. Kusz jest psychologiem ze specjalizacją w seksuologii i terapeutką. Oprócz dwuletniego Studium Psychoterapii SPCh ukończy...

Reakcję Kościoła w krajach anglosaskich przedstawiła dr Monica APPLEWHITE z USA, omawiając zarówno wymiar ludzki jak i strukturalny. Jej wystąpienie było analizą badań historycznych i najnowszych dotyczących przypadków molestowania seksua...

Kolejny blok konferencji poświęcony był przede wszystkim odpowiedzi Kościoła na problem wykorzystywania seksualnego małoletnich. Reakcję Kościoła z perspektywy niemieckiej przedstawił prof. Jörg M. FEGERT. Omówił zrozumienie problemu i r...

„Sprawca wykorzystania seksualnego w Kościele” to temat, który przedstawiła dr Monica APPLEWHITE. Jej wykład zmierzał do tego, by pomóc uczestnikom konferencji w lepszym zrozumieniu sposobu myślenia i zachowań tych, którzy wykorzystują...

Część konferencji poświęconą uczestnikom dramatu otworzyło wystąpienie prof. dr Jörga M. Fegerta „Ofiary przestępstw seksualnych popełnianych przez księży, duchownych i funkcjonariuszy instytucji kościelnych – Kontekst oraz oddział...

Uczestników przywitał o. Adam Żak SJ, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Konferencję moderował Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”. Jako pierwszy głos zabrał reprezentant...

To będzie publiczny akt uznania, przed Bogiem i ludźmi, odpowiedzialności i grzechu – tak o liturgii pokutnej za grzechy wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży mówił dziś podczas konferencji prasowej w Warszawie o. Adam Żak SJ. Bę...

Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie zorganizowało konferencję międzynarodową nt. "Jak rozumieć i adekwatnie odpowiedzieć na wykorzystanie seksualne małoletnich w Kościele". Konferencja odbyła się w siedzibie Akademii...

Plan Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie  JAK ROZUMIEĆ I ODPOWIEDZIEĆ NA WYKORZYSTANIE SEKSUALNE MAŁOLETNICH  W KOŚCIELE  Kraków, 20 – 21 czerwca 2014   CZWART...

Centrum Ochrony Dziecka można wesprzeć przekazując na jego działania 1 procent swoich podatków. Można to uczynić za pośrednictwem Fundacji Ignacjanum. Fundacja Ignatianumul. Kopernika 2631-501 KrakówBank ING: 28 1050 1445 1000 0090 3005 85...