Image
WYPOWIEDZi KOŚCIOŁA / STOLICA APOSTOLSKA

STOLICA APOSTOLSKA

Moi drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,                Z ciężkim sercem piszę dziś do Was wszystkich, wspominając jak ledwie pół roku temu zebraliśmy się razem w Warszawie zjednoczeni w zamiarze podwojenia  naszych wysiłk...

Wer. 1.0   16.07.2020   UWAGA: a. poza przestępstwami, o których mowa w art. 6 Norm promulgowanych przez motu proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela”, poniżej zamieszczonych wskazań należy przestrzegać — ewentualnie od...

Przesłanie Papieża Franciszka do uczestników kursu ochrony małoletnich, jaki od 1 do 26 lipca 2019 odbywał się w Centrum Interdyscyplinarnych Badań i Formacji dla Ochrony Małoletnich (CEPROME)[1], jakie  zostało powołane na Papieskim Uniw...

„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze” (Mt 5, 14). Nasz Pan Jezus Chrystus wzywa każdego wiernego, aby był przejrzystym wzorem cnót, prawości i świętości. Wszyscy jesteśmy bowiem wezwani do d...

Publikujemy pełne tłumaczenie z oryginału niemieckiego tekstu Benedykta XVI „Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego”; tłumaczenie za www.episkopat.pl. Od 21 do 24 lutego 2019 roku, na zaproszenie papieża Franciszka, przewodnicząc...

95. W ostatnim czasie stanowczo poproszono nas, byśmy usłyszeli wołanie ofiar różnego rodzaju nadużyć popełnionych przez niektórych biskupów, kapłanów, zakonników i świeckich. Te grzechy wywołują u ofiar „cierpienia, które mogą tr...

Stanowczo apeluję o kompleksową walkę przeciwko wykorzystywaniu małoletnich, w dziedzinie seksualnej, a także w innych dziedzinach, ze strony wszystkich władz i poszczególnych osób, ponieważ mamy tu do czynienia z ohydnymi ...

1. Opracowanie praktycznego vademecum, w którym określone byłyby kroki jakie należy podjąć przez odpowiednie instytucje we wszystkich momentach w sytuacji nadzwyczajnej danego przypadku.2. Zapewnienie struktur słuchania, składających się z ...

Drodzy bracia, dzień dobry! W obliczu plagi nadużyć seksualnych, jakich dopuścili się duchowni wobec małoletnich, postanowiłem wezwać was patriarchów, kardynałów, arcybiskupów, biskupów, przełożonych zakonnych oraz osoby odpowiedzialn...

List Ojca Świętego Franciszka do Biskupów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej: «Kultura nadużyć» raną zadaną wiarygodności Kościoła. Drodzy Bracia! 13 września ubiegłego roku podczas spotkania z Prezydium Konferencji Episkopatu...

Kościół od wielu lat jest poważnie zaangażowany w wykorzenienie zła nadużyć, które woła o pomstę do Pana, do Boga, który nigdy nie zapomina o cierpieniu doświadczanym przez wielu małoletnich z powodu duchownych i osób konsekrowanych: n...

Drodzy Bracia Biskupi! W chwili kiedy moja wizyta w Irlandii dobiega końca, jestem wdzięczny za tę możliwość spędzenia czasu z wami. Dziękuję arcybiskupowi Eamonowi Martinowi za jego uprzejme słowa wprowadzenia i pozdrawiam was wszystkich...

Zadanie ochrony i troski o małe i dorastające dzieci spoczywa na całym Kościele, ale w sposób szczególny na jego pasterzach, którzy winni je wykonywać. Przypomniał o tym Franciszek w liście apostolskim motu proprio „Come una madre amorevo...

«Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki» (1 Kor 12, 26). Te słowa św. Pawła rozbrzmiewają mocno w moim sercu, gdy po raz kolejny przyznaję, że wielu nieletnich cierpiało z powodu nadużyć seksualnych, władzy i s...

8 kwietnia, w niedzielę Miłosierdzia, wysłałem do Was list, w którym prosiłem Was o przybycie do Rzymu, abyśmy mogli wspólnie porozmawiać na temat wniosków z wizyty w Chile moich specjalnych wysłanników. Mieli oni za zadanie pomóc nam zn...

List Ojca Świętego Franciszka do biskupów Chile po informacji przedstawionej przez J. E. Charlesa J. Sciclunę. Drodzy bracia w biskupstwie, Piszę ten list, gdyż w zeszłym tygodniu otrzymałem dokumenty końcowe, które uzupełniają raport d...

W piątek 6 października Papież Franciszek przyjął na audiencji uczestników kongresu «Child dignity in the digital world», który odbywał się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Jego uczestnicy zaprezentowali Papieżowi opracowaną na...

Drodzy Bracia i Siostry! Witam was serdecznie na początku tego zgromadzenia plenarnego. W szczególności pragnę podziękować kard. O’Malleyowi za uprzejme powitanie, a wam wyrażam najszczersze uznanie za refleksje, które w waszym imieniu prz...

Drodzy bracia w biskupstwie, dzień dobry, W moim sercu wyryte są historie, cierpienia i ból nieletnich, którzy zostali wykorzystani seksualnie przez księży. Nadal przytłacza mnie wstyd, że ludzie, którym powierzono delikatną opiekę nad ty...

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jestem wdzięczny za tę możliwość spotkania z wami. Wasza obecność jest błogosławieństwem. Dziękuję, że przyszliście tu dzisiaj. Słowa nie mogą w pełni wyrazić mojego żalu z powodu doświadczon...

Lista do Przewodniczących Konferencji Episkopatów, Wyższych Przełożonych Wspólnot Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w sprawie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. W marcu ubiegłego roku ustanowiłem Papieską Ko...

Obraz Piotra, który widzi Jezusa wychodzącego z surowego przesłuchania, spotyka spojrzenie Jezusa i zaczyna płakać, przychodzi mi na myśl dzisiaj, gdy spotykam wasze spojrzenia, wielu mężczyzn i kobiet, chłopców i dziewcząt; czuję spojrze...

List kard. Williama Levady do przewodniczących Konferencji Episkopatów, towarzyszący okólnikowi ws. „Wytycznych” dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnic...

Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania „Wytycznych” dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich. Wśród ważnych zadań, za które odpowi...

- Tak, to jest wielki kryzys, trzeba to przyznać. Był on dla nas wszystkich wstrząsem. Nagle tak wiele brudu. To było rzeczywiście prawie jak krater wulkanu, z którego nagle wydobywają się ogromne chmury pyłu, wszystko zaciemniającego i zab...

Excita, Domine, potentiam tuam, et veni: w wielkich zgryzotach, jakie mieliśmy w tym roku, ta adwentowa modlitwa wciąż pojawiała się w moich myślach i na ustach. Z wielką radością rozpoczęliśmy Rok Kapłański i - dzięki Bogu - mogliśmy ...

Ofiara eucharystyczna Ciała i Krwi Chrystusa zawiera z kolei tajemnicę nieustannie trwającej męki naszego Pana w członkach Jego Mistycznego Ciała — Kościoła, w każdym czasie. Wielki krzyż, który góruje tutaj ponad nami, służy jako prz...

O. Lombardi: Jak wiadomo i jak pokazały również najnowsze sondaże, skandal nadużyć seksualnych zachwiał zaufaniem wiernych do Kościoła. W jaki sposób Ojciec Święty zamierza wnieść wkład w odbudowanie tego zaufania? Ojciec Święty: Pr...

Można się było spodziewać, że «nieprzyjacielowi» ten fakt, że kapłaństwo znów jaśnieje, nie spodoba się, że wolałby on, aby kapłaństwo zniknęło, a w końcowym rozrachunku, żeby Bóg został usunięty ze świata. I stało się tak,...

Dziennikarz: Przejdźmy teraz do Fatimy, która będzie duchowym szczytem tej podróży. Wasza Świątobliwość, jakie znaczenie mają dzisiaj dla nas objawienia fatimskie? Kiedy w czerwcu 2000 r. Wasza Świątobliwość dokonywał prezentacji tekst...

1. Drodzy bracia i siostry z Kościoła w Irlandii, z wielką troską zwracam się do was jako Pasterz Kościoła powszechnego. Podobnie jak was, głęboko poruszyły mnie informacje dotyczące nadużyć seksualnych wobec bezbronnych dzieci i młodzi...

Część I Normy materialne   Art. 1 § 1. Kongregacja Nauki Wiary, zgodnie z normą art. 52. Konstytucji apostolskiej Pastor bonus, osądza przestępstwa przeciw wierze oraz najcięższe przestępstwa popełnione contra mores lub przy sprawowan...

Wprowadzenie historyczne Kodeks Prawa Kanonicznego (Codex iuris canonici – KPK), promulgowany przez papieża Benedykta XV w 1917 r., stwierdzał, że osądzanie pewnej liczby wykroczeń kanonicznych lub «przestępstw», leży wyłącznie w ...

Drodzy przyjaciele, niech dzisiejsza Eucharystia, sprawowana w obecności Następcy św. Piotra, będzie chwilą ponownego uświęcenia i odnowy całego Kościoła w Australii! Chciałbym w tym miejscu zatrzymać się na chwilę, by powiedzieć, że ...

Tutaj, gdy mówimy o potrzebie perspektywy opartej na wierze oraz jedności i współpracy w budowaniu Kościoła, chciałbym powiedzieć parę słów w kwestii nadużyć seksualnych, które spowodowały tak wiele cierpienia. Miałem już okazję o t...

I właśnie w kontekście tej nadziei, którą rodzi Boża miłość i wierność, postrzegam ból, jakiego doświadczył Kościół w Ameryce w następstwie nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Żadne moje słowo nie mogłoby opisać bólu i krzy...

Rozważania wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej w Koloseum w 2005 r. przygotowane przez kard. Józefa Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary i dziekana Kolegium Kardynalskiego. STACJA DZIEWIĄTAJezus upada po raz trzeci C.: Kłaniamy Ci się, ...

Podczas naszych spotkań wielu z was wyrażało swoje zaniepokojenie kryzysem zaufania do przywódców Kościoła, spowodowanym niedawnymi skandalami wykorzystywania seksualnego, powszechnym wołaniem do odpowiedzialności w zarządzaniu Kościołem ...

Nasze spotkania odbywają się w trudnym momencie historii Kościoła w Stanach Zjednoczonych. Wielu z was mówiło mi już o bólu spowodowanym przez skandal nadużyć seksualnych w okresie ostatnich dwóch lat oraz o pilnej potrzebie odbudowania za...

Przede wszystkim pozwólcie, że zapewnię was, iż ogromnie sobie cenię wasze starania, aby informować na bieżąco Stolicę Apostolską i mnie samego o złożonej i trudnej sytuacji, która w ostatnich miesiącach miała miejsce w waszym kraju. J...

List Apostolski motu proprio Ojca Świętego Jana Pawła II ogłaszający normy postępowania w wypadkach ciężkich przestępstw zarezerwowanych do osądu przez Kongregację Nauki Wiary. Obrona świętości Sakramentów, zwłaszcza Najśw. Eucharys...