Image
EDUKACJA I PREWENCJA / STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA PODYPLOMOWE

Zapraszamy na studia podyplomowe przygotowane z inicjatywy i we współpracy Akademii Ignatianum w Krakowie z Centrum Ochrony Dziecka. 

 

Charakterystyka:

Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności dotyczącą rozpoznawania oznak przemocy seksualnej oraz jej przeciwdziałania. Będą posiadać wiedzę i umiejętności o projektowaniu działań pomocowych na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą oraz poznają programy profilaktyczne obejmujące tą tematykę. Posiądą wiedzę i nabędą umiejętności i kompetencji dotyczących zasad, procedur i dobrych praktyk interwencyjnych, terapeutycznych i pomocowych stosowanych wobec osób dotkniętych przemocą seksualną oraz zna zasady rozmowy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub dotkniętą przemocą seksualną oraz ich rodzinami.

  

Cel studiów:

Studia podyplomowe mają za cel przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, oraz wskazującej. Studia doskonalą wiedzę i umiejętności ich uczestnika w:

- rozpoznawaniu u dzieci i młodzieży symptomów przemocy
- prowadzeniu rozmów i udzieleniu pomocy kryzysowej dzieciom i młodzieży, która doświadczyła przemocy
- znajomości procedur postępowania w sytuacji przemocy wobec dziecka oraz umiejętnego ich i zastosowania.
- tworzeniu programów zapobiegających przemocy w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
- zapobieganiu przemocy w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
- rozpoznawaniu przemocy w rodzinach, w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
- reagowaniu na przemoc w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,

- tworzeniu programów wczesnej interwencji wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi.

 

 

Czas trwania: 3 semestry

Termin zajęć: wybrane terminy: piątki od godz.15.00 do 20.00 i soboty od 8.00 do 19.30

Przewidywane opłaty za semestr: 1 800 zł

Rekrutacja na Akademię Ignatianum w Krakowie

 

Zapraszamy na stronę Akademia Ignatianum w Krakowie https://www.ignatianum.edu.pl/profilaktyka-przemocy-seksualnej-wobec-dzieci-i-mlodziezy/284

 Pobierz ulotkę pdf

Image
Image