Episkopat

Kategorie:

KEP | Nowelizacja „Wytycznych” Episkopatu

Biskupi zgromadzeni na 384. zebraniu plenarnym w Warszawie znowelizowali „Wytyczne” Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu. Nastąpiło to w związku z motu proprio „Vos estis lux mundi” papieża Franciszka, w którym polecił, by każda konferencja biskupów ustanowiła system pozwalający na składanie, w sposób przystępny, zawiadomień […]

Biskupi podjęli decyzję o powołaniu fundacji wspierającej budowanie skutecznego systemu pomocy dla skrzywdzonych oraz prewencji w Kościele

Konferencja Episkopatu Polski przyjęła statut Fundacji Świętego Józefa, która ma być dziełem pomocy i wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie lub młodości we wspólnocie Kościoła. Fundacja będzie finansowana przez wszystkie diecezje, proporcjonalnie do liczby duchownych. Biskupi mają nadzieję, że rozpocznie działalność z początkiem przyszłego roku. Solidarność z pokrzywdzonymi – Powołanie fundacji to wyraz solidarności Kościoła

WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Słowo biskupów do wiernych

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych,którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiejkamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza (Mk 9, 42)Drogie Siostry i drodzy Bracia! W ostatnim czasie wspólnota Kościoła w Polsce wstrząsana jest kolejnymi bolesnymi informacjami o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych.

Kard. Dziwisz | Jan Paweł II wobec wykorzystywania seksualnego w Kościele

Pojawiające się opinie, że Jan Paweł II był opieszały w kierowaniu odpowiedzią Kościoła na wykorzystywanie seksualne małoletnich przez niektórych duchownych, są krzywdzące i przeczą im historyczne fakty – podkreśla kard. Stanisław Dziwisz. Publikujemy treść Jego oświadczenia: Jan Paweł II jako papież nie zastępował biskupów w poszczególnych krajach w ich odpowiedzialności. Obserwując życie lokalnych Kościołów widział, jak

Wyniki kwerendy na temat wykorzystywania seksualnego nieletnich w Kościele w Polsce

“Zgodnie z postanowieniem biskupów zostały zebrane dane statystyczne, zarówno z diecezji jak i z męskich zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego, dotyczące skali wykorzystywania małoletnich przez niektórych duchownych w Polsce” – czytamy w komunikacie z 382. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, który opublikowany został 14 marca br. “Dane dotyczą przypadków zgłaszanych od 1 stycznia 1990

Abp Gądecki | Spotkania z osobami pokrzywdzonymi przez nadużycia seksualne ze strony duchownych

Każde z tych spotkań było dla mnie ważne. Każde z nich poszerzyło moją wiedzę i jeszcze bardziej uwrażliwiło na doświadczoną krzywdę – powiedział abp Stanisław Gądecki po spotkaniach z osobami pokrzywdzonymi przez nadużycia seksualne ze strony duchownych. Zaznaczył, że takie spotkania będą kontynuowane. Poniżej publikujemy pełną treść wypowiedzi: Przed kilku tygodniami – za pośrednictwem kurii diecezjalnych

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych

Przepraszamy Boga, ofiary wykorzystania, ich rodziny i wspólnotę Kościoła za wszystkie krzywdy wyrządzone dzieciom i ludziom młodym oraz ich bliskim – piszą biskupi w stanowisku wydanym 19 listopada przez Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Publikujemy pełną treści stanowiska Konferencji Episkopatu Polski: Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

Komunikat Biskupa Toruńskiego w sprawie przestępstw pedofilii

Rzecznik Biskupa Toruńskiego informuje, że w diecezji toruńskiej nie ma tolerancji dla osób duchownych, które dokonują jakichkolwiek przestępstw, a tym bardziej przestępstw pedofilii. Osoby duchowne dopuszczające się tego typu przestępstw podlegają przepisom prawa polskiego oraz restrykcyjnemu prawu kościelnemu. Każda osoba skrzywdzona lub posiadająca wiarygodne informacje o tego typu przestępstwach powinna niezwłocznie zawiadomić prokuraturę lub policję

KEP: “Zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i w społeczeństwie”

Budowanie programu prewencji mającej na celu ochronę małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym w Kościele i społeczeństwie, to jeden z tematów 380. Zebrani Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Płocku w dniach 25-26 września 2018 r. Poniżej publikujemy fragment Komunikatu. “Dzieci i młodzież są stałą troską Kościoła, która wymaga m.in. działań mających na celu ochronę

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top