Studia podyplomowe

Studenci czytający notatki

Studia podyplomowe

Zapraszamy!

Zapraszamy na studia podyplomowe przygotowane z inicjatywy i we współpracy Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z Centrum Ochrony Dziecka. 

Charakterystyka:

Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności dotyczącą rozpoznawania oznak przemocy seksualnej oraz jej przeciwdziałania. Będą posiadać wiedzę i umiejętności o projektowaniu działań pomocowych na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą oraz poznają programy profilaktyczne obejmujące tą tematykę. Posiądą wiedzę i nabędą umiejętności i kompetencji dotyczących zasad, procedur i dobrych praktyk interwencyjnych, terapeutycznych i pomocowych stosowanych wobec osób dotkniętych przemocą seksualną oraz zna zasady rozmowy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub dotkniętą przemocą seksualną oraz ich rodzinami.

Cel studiów:

Studia podyplomowe mają za cel przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, oraz wskazującej. Studia doskonalą wiedzę i umiejętności ich uczestnika w:

  • rozpoznawaniu u dzieci i młodzieży symptomów przemocy
  • -prowadzeniu rozmów i udzieleniu pomocy kryzysowej dzieciom i młodzieży, która doświadczyła przemocy
  • znajomości procedur postępowania w sytuacji przemocy wobec dziecka oraz umiejętnego ich i zastosowania.
  • tworzeniu programów zapobiegających przemocy w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
  • zapobieganiu przemocy w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
  • rozpoznawaniu przemocy w rodzinach, w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
  • reagowaniu na przemoc w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
  • tworzeniu programów wczesnej interwencji wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi.

Czas trwania: 3 semestry

Termin zajęć: wybrane terminy: piątki od godz.15.00 do 20.00 i soboty od 8.00 do 19.30

Przewidywane opłaty za semestr: 1 800 zł

Rekrutacja na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Zapraszamy na stronę Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie https://ignatianum.edu.pl/studia-podyplomowe2

Przejdź do:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top