Warsztaty i szkolenia

Studenci piszą notatki

Warsztaty i szkolenia

Działalność COD

Centrum Ochrony Dziecka prowadzi działalność szkoleniową i wychowawczą w zakresie psychologicznym, pedagogicznym i duchowym w tematyce związanej z problemem wykorzystania seksualnego małoletnich.

Zakres organizowanych przez COD wykładów, sesji, szkoleń i warsztatów, obejmuje następujące tematy:

  • problem terminologii, skali, ujawniania oraz badania zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele i społeczeństwie,
  • wypowiedzi ostatnich Papieży na temat skandalu pedofilii wśród duchownych,
  • zasady prawa polskiego oraz procedury prawa kanonicznego dotyczące wykorzystywania seksualnego małoletnich,
  • podstawowe zasady i praktyki prewencji i profilaktyki służące tworzeniu bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży,
  • profil sprawcy wykorzystania seksualnego i czynniki ryzyka, jakie z niego wynikają,
  • czynniki ryzyka wykorzystania seksualnego i czynniki ochronne w rodzinie, instytucji, ofierze,
  • skutki wykorzystania seksualnego i pomoc ofierze.

Oferta COD skierowana jest do różnego rodzaju instytucji edukacyjno-wychowawczych, organizacji i wspólnot religijnych, placówek duszpasterskich i formacyjnych, grup zawodowych oraz wolontariuszy.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą szkoleniowo-warsztatową prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Poniżej znajduje się kalendarium przeprowadzonych przez COD warsztatów i szkoleń.

BEZPIECZNE WAKACJE

Szanowni Państwo, 

W najbliższą sobotę Centrum Ochrony Dziecka przeprowadzi szkolenie z zakresu profilaktyki przemocy i wykorzystywania seksualnego małoletnich, w którym wezmą udział organizatorzy wakacyjnych rekolekcji i wyjazdów dla dzieci i młodzieży w archidiecezji krakowskiej. Szczegółowe informację znajdują się poniżej. 

W związku z tym briefing, odbył się w sobotę, 18 maja 2019 r., o godz. 9.45 w holu sali konferencyjnej przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie (ul. Totus Tuus 30). Wzięli w nim udział:

  • Adam Żak SJ – koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz dyrektor Centrum Ochrony Dziecka;
  • ks. Łukasz Michalczewski – archidiecezjalny duszpasterz młodzieży archidiecezji krakowskiej. 

Szkolenie rozpoczęło się o godz. 9.30.  

W razie ewentualnych pytań, pozostaję do Państwa dyspozycji. 

Z wyrazami szacunku,

ks. Piotr Studnicki 
koordynator medialny COD
tel. 513 768 526

„Bezpieczne Wakacje” w Archidiecezji Krakowskiej

W archidiecezji krakowskiej odbędzie się specjalistyczne szkolenie z zakresu profilaktyki przemocy i wykorzystywania seksualnego małoletnich. Wezmą w nim udział organizatorzy wakacyjnych rekolekcji i wyjazdów dla dzieci i młodzieży. W projekcie „Bezpieczne Wakacje” ma wziąć udział w sumie około 500 osób. Jest on organizowany na prośbę metropolity krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego.

– Przekazywanie kompetentnej wiedzy w tematyce przemocy i wykorzystywania seksualnego jest pierwszym krokiem prewencji. Chodzi nam o budowanie większej świadomości i wrażliwości, aby dzieci i młodzież były bezpieczne w każdym miejscu, w którym żyją, uczą się i modlą, bawią i odpoczywają – tłumaczy ks. Piotr Studnicki, koordynator medialny krakowskiego Centrum Ochrony Dziecka, które ma przeprowadzić szkolenie.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat rodzajów przemocy, rozpoznawania symptomów oraz następstw psychologicznych traumy wykorzystania seksualnego, zasad pomocy i rozmowy z osobą małoletnią i jej rodzicami o krzywdzie. Zapoznają się również z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony prawnej seksualności dziecka oraz kodeksem dobrych praktyk i zachowań chroniących ludzką intymność.

W szkoleniu wezmą udział księża, klerycy, animatorzy oraz liderzy grup i ruchów kościelnych, którzy organizują różnego rodzaju rekolekcje i wyjazdy z dziećmi i młodzieżą w czasie wakacji. Zajęcia z zakresu prawa, psychologii i pedagogiki poprowadzą wykładowcy Podyplomowego Studium Profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie: dr Estera Twardowska-Staszek, dr Ewa Dziewońska, dr Anna Seredyńska oraz dr Krzysztof Biel SJ.

Ze względu na liczbę uczestników, szkolenie przeprowadzone było w dwóch terminach, 18 i 25 maja 2019r., w sali konferencyjnej przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Pomysł przeprowadzenia takiego spotkania powstał w lutym tego roku podczas rozmów Rady Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej z abp Markiem Jędraszewskim. Szkolenie zostało przygotowane przez Duszpasterstwo Młodzieży i Zespół ds. Prewencji Archidiecezji Krakowskiej oraz działające przy Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie Centrum Ochrony Dziecka.

Przejdź do:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top