Prewencja w szkole

publikacje PROFILAKTYKA PRZEMOCY SEKSUALNEJ wobec uczniów w szkole katolickiej

Prewencja w szkole

Profilaktyka

PROFILAKTYKA PRZEMOCY SEKSUALNEJ wobec uczniów w szkole katolickiej

Publikacja powstała dzięki współpracy Centrum Ochrony Dziecka oraz Rady Szkół Katolickich w ramach projektu: Budowanie systemu prewencji wykorzystania seksualnego w szkołach katolickich finansowanego ze środków Fundacji Świętego Józefa KEP. Jest ona kierowana do dyrektorów szkół, którzy są odpowiedzialni za podejmowanie odpowiednich działań w zakresie ochrony uczniów. Będzie również przydatną lekturą dla psychologów i pedagogów szkolnych, a także wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, którzy powinni mieć odpowiednią wiedzę w zakresie zapobiegania przemocy seksualnej wobec osób małoletnich i właściwego reagowania, gdy do niej dochodzi.

Pliki do pobrania

doktor Monika Sajkowska

Ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym jest odpowiedzialnością nas – dorosłych. W każdej instytucji oświatowej powinny obowiązywać zasady, które jasno określają, w jaki sposób sprawdzane są osoby pracujące z dziećmi, jakie zachowania wobec dzieci są akceptowane i co robić, gdy dziecku dzieje się krzywda. Wprowadzenie w szkole zasad ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym to szansa na bezpieczne dzieciństwo i ważny krok w budowaniu świata, w którym nie ma przyzwolenia na przemoc wobec dzieci.

doktor Adam Żak

Jeśli na tym świecie mają być jakieś miejsca, gdzie młodzi ludzie mogą czuć się bezpiecznie, to muszą być nimi dom i szkoła. Tu mają oni nie tylko być chronieni przed jakąkolwiek przemocą ze strony dorosłych, lecz także uczyć się nikomu nie zagrażać i nikogo nie krzywdzić. Równocześnie – co nie mniej ważne – w domu i w szkole mają się uczyć chronić siebie, unikając zachowań ryzykownych. Żaden krzywdziciel nie może mieć szans. Tym właśnie celom ma służyć ta publikacja, z pozoru tylko formalna.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top