O zespole

Dr Adam Żak SJ – dyrektor Centrum Ochrony Dziecka – jezuita, doktor filozofii, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W latach 1996-2002 prowincjał Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. W latach 2003-2012 pracownik kurii rzymskiej Towarzystwa Jezusowego jako asystent generała najpierw dla Europy Wschodniej, a od 2008 roku również dla Europy Centralnej. Od czerwca 2013 roku koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Założyciel i dyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie.

Ewa Kusz – zastępca dyrektora Centrum Ochrony Diecka – psycholog. Koordynatorka sieci CEE Network i członkini PCPM

Dr hab. Anna Seredyńska – pedagog, teolog, psycholog, psychoterapeuta, wykładowca na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Igantianum w Krakowie.

Wojciech Bojanowski SJ – pedagog

Iwona Szarota – sekretariat – pedagog

s. Veronika Gaál – sekretariat CEE Network

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top