Misja COD

Centrum Ochrony Dziecka jest jednostką międzywydziałową działającą przy Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie.

Do podstawowych zadań COD należy działalność szkoleniowa i wychowawcza w zakresie psychologicznym, pedagogicznym i duchowym w tematyce związanej z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich oraz opracowanie i rozwój programów prewencji i wzorów dobrych praktyk dla różnych środowisk duszpasterskich, formacyjnych i wychowawczych, aby pomóc im w tworzeniu bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży.

Centrum zostało powołane przez Rektora oraz Senat Uniwersytetu Ignatianum dnia 4 marca 2014 roku. Dyrektorem COD jest Adam Żak SJ, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski.

Zgodnie z rekomendacją Konferencji Episkopatu Polski oraz z deklaracją Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich o przystąpieniu do udziału w tworzeniu zasobów finansowych Fundacji Św. Józefa, działalność statutowa COD jest finansowana przez Fundację Św. Józefa. Drugim sponsorem jest Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.
Fundacja Św. Józefa wspiera także konkretne projekty realizowane przez COD w celu udzielania pomocy i wsparcia osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w instytucjach Kościoła Katolickiego w ramach jego działalności duszpasterskiej, wychowawczej, opiekuńczej i oświatowej oraz w celu budowania systemu prewencji.
Następujące projekty zostały zrealizowane przez COD lub są w realizacji przy wsparciu finansowym Fundacji Św. Józefa:

  • analiza wytycznych diecezjalnych i zakonnych wraz z rekomendacjami od 01.05.2020 do 30.11.2020;
  • w realizacji jest projekt pod nazwą “Bezpieczna parafia”;
  • w fazie rozruchu jest 2. etap wdrożeniowy projektu profilaktyki w szkole katolickiej.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top