Stolica Apostolska

Kategorie:

Dykasteria Nauki Wiary | Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich

Wer. 2.005.06.2022 SPIS TREŚCI Wstęp Tabela w sprawach delicta reservata UWAGA: * * * Wstęp Niniejsze Vademecum zostało przygotowane przez Dykasterię Nauki Wiary jako odpowiedź na liczne pytania dotyczące sposobu postępowania w sprawach karnych należących do jej kompetencji. Jest ono skierowane przede wszystkim do ordynariuszy i osób stosujących prawo, na których spoczywa obowiązek przełożenia na […]

Franciszek | Przesłanie do Kongresu Latynoamerykańskiego

Przesłanie Papieża Franciszka do Kongresu Latynoamerykańskiego na temat Zapobiegania Wykorzystaniu seksualnemu „Troszczyć się, informować, komunikować. Zasady skutecznego mierzenia się z przypadkami wykorzystania seksualnego”. Asunción, Paragwaj, 14-16 marca 2023 Pozdrawiam serdecznie Was wszystkich, Apostołów Prewencji, zgromadzonych w Paragwaju na II Kongresie Latynoamerykańskim zorganizowanym wspólnie przez Konferencję Episkopatu Paragwaju, Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich i CEPROME (Centrum

Kongregacja Nauki Wiary | Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich

Wer. 1.0 16.07.2020 UWAGA: a. poza przestępstwami, o których mowa w art. 6 Norm promulgowanych przez motu proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela”, poniżej zamieszczonych wskazań należy przestrzegać — ewentualnie odpowiednio je dostosowując — w przypadku wszystkich przestępstw zastrzeżonych Kongregacji Nauki Wiary; b. w dalszej części dokumentu stosowane będą następujące skróty: KPK: Kodeks Prawa Kanonicznego (Codex Iuris Canonici); KKKW:

Franciszek | Apostolat prewencji – przesłanie do uczestników kursu CEPROME na Papieskim Uniwersytecie Meksyku

Przesłanie Papieża Franciszka do uczestników kursu ochrony małoletnich, jaki od 1 do 26 lipca 2019 odbywał się w Centrum Interdyscyplinarnych Badań i Formacji dla Ochrony Małoletnich (CEPROME)[1], jakie zostało powołane na Papieskim Uniwersytecie Meksyku. Przesłanie opublikowano 18 lipca 2019 w kanale tego uniwersytetu na youtube. Chcę pozdrowić Was, którzy odbywacie kurs ochrony małoletnich CEPROME. To

Franciszek | Motu Proprio Vos estis lux mundi

„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze” (Mt 5, 14). Nasz Pan Jezus Chrystus wzywa każdego wiernego, aby był przejrzystym wzorem cnót, prawości i świętości. Wszyscy jesteśmy bowiem wezwani do dawania konkretnego świadectwa wiary w Chrystusa w naszym życiu, a zwłaszcza w naszych relacjach z bliźnimi. Przestępstwa związane z wykorzystywaniem

Benedykt XVI | Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego

Publikujemy pełne tłumaczenie z oryginału niemieckiego tekstu Benedykta XVI „Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego”; tłumaczenie za www.episkopat.pl. Od 21 do 24 lutego 2019 roku, na zaproszenie papieża Franciszka, przewodniczący wszystkich konferencji biskupów świata zgromadzili się w Watykanie, aby dyskutować o kryzysie wiary i Kościoła, który odczuwalny jest na całym świecie po wstrząsających doniesieniach o nadużyciach

Franciszek | Położyć kres wszelkiego rodzaju nadużyciom [fragment CHRISTUS VIVIT]

95. W ostatnim czasie stanowczo poproszono nas, byśmy usłyszeli wołanie ofiar różnego rodzaju nadużyć popełnionych przez niektórych biskupów, kapłanów, zakonników i świeckich. Te grzechy wywołują u ofiar „cierpienia, które mogą trwać przez całe życie i których żadna skrucha nie jest w stanie naprawić. Zjawisko to szerzy się w społeczeństwie, dotyka również Kościoła i stanowi poważną

Franciszek | Przemówienie na zakończenie spotkania w Watykanie nt. ochrony małoletnich w Kościele #PBC2019

Stanowczo apeluję o kompleksową walkę przeciwko wykorzystywaniu małoletnich, w dziedzinie seksualnej, a także w innych dziedzinach, ze strony wszystkich władz i poszczególnych osób, ponieważ mamy tu do czynienia z ohydnymi przestępstwami, które powinny być wymazane z powierzchni ziemi. Tego żąda wiele ofiar ukrytych w rodzinach i różnych środowiskach naszych społeczeństw. – Powiedział Ojciec Święty Franciszek

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top