Franciszek | Przesłanie do Kongresu Latynoamerykańskiego

Przesłanie Papieża Franciszka do Kongresu Latynoamerykańskiego

na temat Zapobiegania Wykorzystaniu seksualnemu „Troszczyć się, informować, komunikować. Zasady skutecznego mierzenia się z przypadkami wykorzystania seksualnego”.

Asunción, Paragwaj, 14-16 marca 2023

Pozdrawiam serdecznie Was wszystkich, Apostołów Prewencji, zgromadzonych w Paragwaju na II Kongresie Latynoamerykańskim zorganizowanym wspólnie przez Konferencję Episkopatu Paragwaju, Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich i CEPROME (Centrum Badań i Formacji Interdyscyplinarnej na rzecz Ochrony Małoletnich) zatytułowanym: „Troszczyć się, informować, komunikować. Zasady skutecznego mierzenia się z przypadkami wykorzystania seksualnego”. W sposób szczególny cieszę się z inauguracji w Asunción nowego Centrum Badań nad Godnością Człowieka i Zapobieganiem Wykorzystaniu Seksualnemu, które będzie centralnym punktem na poziomie krajowym, poświęconym temu celowi. Przesyłam serdeczne pozdrowienia kardynałowi Adalbertowi Martinezowi i wszystkim zgromadzonym w Asunción w tych dniach, przybyłym z różnych krajów Ameryki Łacińskiej i Europy. Wasza praca na rzecz ochrony najbardziej bezbronnych jest pilna i nieodzowna.

Ta okazja daje mi możliwość podkreślenia znaczenia rozwoju prewencji na poziomie Kościoła lokalnego. Przed prawie rokiem ogłosiłem Konstytucję Apostolską Praedicate Evangelium, w której poprosiłem Kurię Rzymską, aby wspomagała coraz bardziej Kościoły lokalne. Wysiłek ustanowienia jasnych procedur ochrony osób bezbronnych w Kościele powinien być priorytetem każdego Kościoła lokalnego. Poprosiłem Papieską Komisję o nadzorowanie właściwego wdrożenia Vos estis lux mundi, aby osoby skrzywdzone miały jasne i dostępne ścieżki poszukiwania sprawiedliwości. Szczególnej uwagi wymagają te miejsca w Kościele, gdzie wysiłki na rzecz wprowadzenia odpowiednich metod prewencji znajdują się jeszcze w fazie początkowej ze względu na brak środków. Nie można pozwolić na to, aby okrutne nierówności dotykające naszych społeczeństw wpływały na nasz Kościół!

Przed czterema laty biskupi i przełożeni zakonni z całego świata spotkali się w Watykanie z członkami Kurii Rzymskiej, aby zająć się narastającym problemem niewłaściwego odpowiadania przez hierarchię kościelną na przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci. Zarówno gwałt, jak i zdrada, czyli wykorzystywanie seksualne ze strony duchownych oraz jego tuszowanie przez biskupów i przełożonych zakonnych, pozostawiły niezatarte rany w ciele Chrystusa – Kościele, z powodu krzywdy wyrządzonej tak wielu osobom. Ktokolwiek umniejsza oddziaływanie tej rzeczywistości lub minimalizuje obecne zagrożenia znieważa tych, którzy tak wiele wycierpieli i oszukuje tych, którym – jak twierdzi – służy. Wykorzystywanie seksualne przez kogokolwiek w Kościele, zawsze kiedy do niego dochodzi, jest poważnym i aktualnym zagrożeniem dla dobra ludu Bożego, a nieumiejętność radzenia sobie z nim będzie nadal deprecjonowała Ewangelię Pana w oczach wszystkich.

To prawda, że osoby odpowiedzialne za Kościół zrobiły dużo, aby zmierzyć się z tym złem i sprawić, aby się nie powtarzało. Ten Kongres jest kolejnym wyrazem pragnienia zmiany w naszym Kościele. Jest również wyrazem synodalnego procesu spotkania, wysłuchania, refleksji i wzajemnej pomocy, kiedy staramy się realizować i oceniać nasze zaangażowanie w zapobieganie nadużyciom w naszym Kościele. Zachęcam do organizowania kolejnych wydarzeń tego typu! Do dzieła! Ale potrzebujemy takich działań, których efektem będzie wzrost bezpieczeństwa osób małoletnich w naszym Kościele. Poprosiłem Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich, aby superwizowała i weryfikowała adekwatność zasad i praktyk obowiązujących w całym Kościele, a także aby przygotowała raport wskazujący punkty wymagające poprawy.

Wszystkie te wysiłki powierzam wstawiennictwu Matki Bożej Wniebowziętej, patronki Paragwaju, która – jak wiemy – nigdy nie przestaje przychodzić z pomocą tym, którzy są opuszczeni i szukają Jej pomocy. Niech Ona będzie wzorem tego nowego etapu życia Kościoła Latynoamerykańskiego i źródłem siły dla wszystkich, którzy są zaangażowani w to niezbędne, ale i bolesne dzieło w służbie Kościoła.

Niech Pan Was błogosławi i Matka Boża się Wami opiekuje. I proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie!

Z braterskim pozdrowieniem

Papież Franciszek

Watykan, 8 marca 2023

Tłumaczenie z jęz. hiszpańskiego: o. Wojciech Bojanowski SJ