Pomoc COD

Pomoc COD

Zmagasz się ze skutkami krzywdy w sferze seksualności doświadczonej
w dzieciństwie lub młodości w środowisku kościelnym,
potrzebujesz wsparcia, porady,
poszukujesz informacji o możliwości uzyskania pomocy,
możesz napisać o tym w e-mailu.……..

Więcej informacji …. /odnośnik/

COD uruchamia adres mailowy: pomoccod@ignatianum.edu.pl skierowany głównie do osób dotkniętych wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie lub młodości w środowisku kościelnym, szczególnie do tych, które zmagają się, ze skutkami tego rodzaju przemocy.

Otwieramy możliwość podzielenia się drogą mailową swoją historią, trudnościami, potrzebami
i pytaniami. Również w sytuacji, gdy nie doświadczyłaś lub nie doświadczyłeś takiej przemocy, ale jesteś jej świadkiem. Chcemy odpowiedzieć na Twoje pytania i – jeśli to możliwe – pomóc przez konkretną informację o możliwościach otrzymania pomocy.

Możemy, jeśli będzie taka potrzeba, pośredniczyć w nawiązaniu dalszych pomocnych kontaktów
z kompetentnymi osobami.

Zapewniamy dyskrecję i anonimowość.

s. Anna Papierz

urszulanka Serca Jezusa Konającego, współpracownik Centrum Ochrony Dziecka nauczyciel, pedagog z wieloletnim doświadczeniem pracy słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu: profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci
i młodzieży