Komentarze

Pragnienie. Za Zranionych Nowenna przez Wstawiennictwo Św. Augustyna

Nowenna, powstała w chwili dużych zawirowań w moim życiu. Trwało postępowanie kanoniczne przeciw sprawcy, więc jak inne osoby pokrzywdzone w podobnej sytuacji, pragnęłam szybkiego zakończenia procesu. W tym też czasie szukałam nowenny przez wstawiennictwo św. Augustyna, ale nie znalazłam. Więc, ktoś zasugerował, abym sama napisała. W pewnym momencie, podpowiedziano mi, aby była to modlitwa za […]

Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich prowadzi konsultacje również po polsku

Nie tylko episkopaty krajowe i wyżsi przełożeni zakonni, ale także inni zainteresowani, mogą wziąć udział w watykańskich konsultacjach na temat aktualizacji wytycznych w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu w Kościele. Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich udostępniła już w pięciu językach konsultowany dokument i ankietę, a od wtorku 11 lipca są one dostępne również w języku polskim.

Po dwóch kadencjach – trzecia. O. Adam Żak SJ koordynatorem KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży

Jezuita o. Adam Żak SJ, od 10 lat koordynator Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży będzie nadal pełnił tę funkcję. Na trzecią kadencję powołali go biskupi podczas 395. zebrania plenarnego KEP w Lidzbarku Warmińskim. O. Żak jest założycielem i dyrektorem Centrum Ochrony Dziecka działającego od 2014 r. przy Uniwersytecie (wcześniej Akademii) Ignatianum w Krakowie,

Apel Jasnogórski za zranionych w Kościele.

“Naucz nas żyć z nimi i dla nich” tak modlili się na Jasnej Górze, za wszystkich zranionych w Kościele, księża i świeccy odpowiedzialni w polskich diecezjach za opracowanie programów prewencyjnych. W tych dniach uczestniczą oni w ogólnopolskim spotkaniu w Częstochowie a 23 maja odwiedzili Jasną Górę. Rozważania towarzyszące Apelowi Jasnogórskiemu poprowadził ich przedstawiciel, ks. Bogumił

Franciszek | LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO VOS ESTIS LUX MUNDI

«Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze» (Mt 5, 14). Nasz Pan Jezus Chrystus wzywa każdego wiernego, aby był przejrzystym wzorem cnót, prawości i świętości. Wszyscy jesteśmy bowiem wezwani do dawania konkretnego świadectwa wiary w Chrystusa w naszym życiu, a zwłaszcza w naszych relacjach z bliźnimi. Przestępstwa związane z wykorzystywaniem

Franciszek | Ochrona małoletnich i osób bezbronnych musi być regułą dla wszystkich w Kościele

Kryzys związany z wykorzystywaniem seksualnym jest dla Kościoła szczególnie poważny, ponieważ podważa jego zdolność do pełnego przyjęcia wyzwalającej obecności Boga i dawania o niej świadectwa – powiedział dziś papież Franciszek przyjmując na audiencji Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich w jej nowym składzie. Jej przewodniczącym jest kard. Seán O’Malley, arcybiskup Bostonu, a od 30 września 2022

Nowenna przez wstawiennictwo św. Augustyna za zranionych

Autorka Nowenny przez wstawiennictwo św. Augustyna za zranionych, którą ten krótki tekst przedstawia społeczności Twittera i Facebooka, jest zdania, że nawrócenie św. Augustyna to bardzo ważne wydarzenie dla całej wspólnoty osób, która od wielu lat wytycza kierunek ochrony osób małoletnich i bezbronnych w Kościele w Polsce. Autorka ma nadzieję, że odprawiający tę Nowennę spełnią jej pragnienie i obejmą sercem

Majer | O nowym VELM: rozszerza zakres odpowiedzialności

Najnowsze zmiany prawne wprowadzone przez papieża Franciszka komentuje ks. prof. Piotr Majer z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski oraz członek Rady Naukowej Centrum Ochrony Dziecka w wywiadzie udzielonym Katolickiej Agencji Informacyjnej. Normy zawarte w uaktualnionym motu proprio VELM ogłoszone 25 marca wejdą w życie 30 kwietnia 2023

Przed 9 laty powstało Centrum Ochrony Dziecka

Inspirowanie zmian i cierpliwe uczenie przedstawicieli różnych struktur Kościoła w Polsce jak mierzyć się z problemem wykorzystania seksualnego małoletnich, w sposób odważny i bez zamiatania pod dywan to istotny wkład Centrum Ochrony Dziecka (COD) w przemianę mentalności. W sobotę 4 marca mija 9 lat od formalnego powołania do istnienia COD jako jednostki międzywydziałowej Uniwersytetu Ignatianum

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top