Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich prowadzi konsultacje również po polsku

Nie tylko episkopaty krajowe i wyżsi przełożeni zakonni, ale także inni zainteresowani, mogą wziąć udział w watykańskich konsultacjach na temat aktualizacji wytycznych w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu w Kościele. Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich udostępniła już w pięciu językach konsultowany dokument i ankietę, a od wtorku 11 lipca są one dostępne również w języku polskim.

Konferencje episkopatów na całym świecie otrzymały już w czerwcu, za pośrednictwem nuncjatur, wstępną wersję tzw. powszechnych ram wytycznych (Universal Guidelines Framework), które stanowią punkt odniesienia i wzór do określenia standardów ochrony osób małoletnich i bezbronnych w Kościołach lokalnych.

Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich zaprosiła też do powszechnych konsultacji i udziału w ankiecie internetowej, gdyż – jak podkreśla papież Franciszek – „ten obowiązek troski i ochrony spoczywa na całym Kościele”.
Ankietę można znaleźć pod adresem) w sześciu językach: angielskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim a od dzisiaj również w języku polskim i francuskim.

Zebrane odpowiedzi na ankiety zostaną przeanalizowane, zebrane i włączone do ostatecznej wersji powszechnych ram wytycznych. Pod koniec 2023 r. dokument ten zostanie przedstawiony do oceny i zatwierdzenia przez Papieską komisję.

Po zatwierdzeniu, zostanie przekazany do Kościołów lokalnych wraz z zaleceniem aktualizacji dotychczas obowiązujących wytycznych ws. ochrony małoletnich i bezbronnych oraz przedłożenia ich Papieskiej komisji do przeglądu.

awo, pb