2022

Kategorie:

E-learning

Centrum Ochrony Dziecka przygotowało dwie propozycje szkoleń dla liderów i animatorów grup w formie e-learningu, są to szkolenia dla: Młodzi liderzy i animatorzy grup współtworzą bezpieczne środowisko Centrum Ochrony Dziecka przygotowało specjalne szkolenie, przeznaczone dla młodzieżowych animatorów i liderów różnorodnych grup. Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie młodych ludzi do współtworzenia we wspólnotach im powierzonym takiego …

E-learning Read More »

Krzyżak | Książka Ja ci wierzę

Trudno zmierzyć się z myślą, że statystycznie dwoje lub troje dzieci w każdej klasie doświadczyło jakiejś formy wykorzystania seksualnego. Społeczna świadomość, jak ogromnym ciężarem bywa trauma związana z wykorzystaniem, jest wciąż zbyt mała, by móc stworzyć skuteczny system ochrony dzieci i młodzieży. Mając na uwadze wagę tego tematu, autorki podejmują trudne wyzwanie uwrażliwienia rodziców, pedagogów …

Krzyżak | Książka Ja ci wierzę Read More »

Besiekierska | System prewencji wykorzystania seksualnego osób z niepełnosprawnością

Analiza wiedzy na temat ujawnionych przypadków wykorzystania seksualnego dotyczącej: okoliczności wydarzenia, charakterystyki sprawców oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem, pozwala stwierdzić, z pełnym przekonaniem, że wśród zagrożonych wykorzystaniem lub skrzywdzonych są nie tylko osoby, których podstawową cechą jest ich małoletni wiek. Próby ustalenia trafnej profilaktyki i działań prewencyjnych, które mają szansę spełnić swoje zadanie ochrony, domagają się …

Besiekierska | System prewencji wykorzystania seksualnego osób z niepełnosprawnością Read More »

Dudzis | E-learning: młodzi liderzy i animatorzy grup współtworzą bezpieczne środowisko

W ramach szkolenia, które skierowane jest do bardzo szerokiego grona liderów i animatorów grup młodzieżowych, opracowany został specjalny program, który będzie udostępniany w formie kursu e-lerningowego, dostępnego na platformie edukacyjnej Akademii Ignatianum w Krakowie. Zagadnienia, obejmujące istotne tematy dotyczące prewencji, opracowane zostały przez zespół świeckich specjalistów od psychologii, pedagogiki, seksuologii, prawa i mediów. Każdy z …

Dudzis | E-learning: młodzi liderzy i animatorzy grup współtworzą bezpieczne środowisko Read More »

Żak SJ | Współpraca Międzynarodowa dla Wspólnej Misji Ochrony Dzieci Bożych

I. W dniach od 19. do 22. września 2021 r. odbyła się w Warszawie międzynarodowa Konferencja pt: Naszą wspólną misją jest ochrona dzieci Bożych. Zgromadziła ona przedstawicielki i przedstawicieli Kościoła katolickiego z ok. 20 krajów z Europy Środkowo-Wschodniej. Decyzję o zwołaniu tego spotkania poprzedziły i przygotowały kilkuletnie starania COD, które zakończyły się podjęciem inicjatywy przez …

Żak SJ | Współpraca Międzynarodowa dla Wspólnej Misji Ochrony Dzieci Bożych Read More »

Bojanowski | Profilaktyka przemocy seksualnej w szkołach katolickich

Jednym z priorytetów katolickich szkół w Polsce jest tworzenie bezpiecznego środowiska dla uczniów. Istotnym elementem w tym względzie jest ochrona przed przemocą seksualną, która pozostawia głębokie zranienia w pokrzywdzonej osobie. Jest to temat, który wymaga szczególnej uwagi ze strony dyrektorów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkół, a także rodziców i samych uczniów. Centrum Ochrony Dziecka i …

Bojanowski | Profilaktyka przemocy seksualnej w szkołach katolickich Read More »

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top