Image
STREFA MODLITWY / MODLITWY

Modlitwa za Kościół w Irlandii

Boże naszych ojców,
odnów naszą wiarę, która jest naszym życiem i zbawieniem,
naszą nadzieję, która obiecuje przebaczenie i wewnętrzne odrodzenie,
w miłości, która oczyszcza i otwiera nasze serca,
abyśmy kochali Ciebie, a w Tobie wszystkich naszych braci i siostry.

Panie Jezu Chryste,
spraw, aby Kościół w Irlandii odnowił swoje wielowiekowe zaangażowanie
w formację naszej młodzieży na drodze prawdy,
dobroci, świętości i wielkodusznej służby społeczeństwu.

Duchu Święty, Pocieszycielu, obrońco i przewodniku,
spraw, aby zapanowała na nowo wiosna świętości i zapału apostolskiego
w Kościele w Irlandii.

Oby nasz smutek i łzy,
nasze szczere zaangażowanie w naprawę błędów popełnionych w przeszłości
i nasze mocne postanowienie poprawy
wydały obfite owoce łaski,
przynosząc pogłębienie wiary
w naszych rodzinach, parafiach, szkołach i zrzeszeniach,
duchowy postęp irlandzkiego społeczeństwa
i wzrost miłości, sprawiedliwości, radości i pokoju
w całej rodzinie ludzkiej.        

Tobie, Trójco Święta,
z pełną ufnością w miłość i opiekę Maryi,
Królowej Irlandii, Matki naszej,
i św. Patryka, św. Brygidy i wszystkich świętych,
powierzamy nas samych, nasze dzieci
i potrzeby Kościoła w Irlandii.

Amen.

Modlitwa

Panie Jezu,

wysławiamy Cię za to, że wezwałeś nas do służenia bliźnim.

Prosimy Cię o hojność serca, abyśmy stali się zdolni zapewnić ochronę dzieciom i młodzieży zagrożonym przemocą.

Prosimy Cię o dar serca współczującego, byśmy byli zdolni zbliżyć się do tych, którzy zostali zranieni przez wykorzystanie seksualne.

Prosimy o odwagę i zdecydowanie, gdy staramy się zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w naszych wspólnotach.

Oddajemy się temu posługiwaniu i prosimy, abyś pomógł nam spełnić Twoją wolę w każdym czasie i we wszystkich miejscach. Amen

 

Źródło: Scottish Catholic Safeguarding Service

Jezu obrażony, Jezu skrzywdzony!

„Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych - Mnieście uczynili” (Mt 25, 40)

„Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą” (Ps 51, 6)

Kto teraz boleje i płacze z Jezusem?

Kto pokutuje w "worze i popiele"?

Kto żałuje za niegodne sprawowanie Eucharystii i sakramentów?

Kto czuje się winny wobec Boga, że z powodu zgorszenia ludzie odchodzą

od Kościoła i wiary, bo już nie wiedzą, komu mogliby zaufać?

Ludzie nieczystego serca, niepokój czyniący, niemiłosierni!

„O Boże! Stwórz we mnie serce czyste i odnów we mnie moc Ducha!” (Ps 51, 12)

 

Autorka: Ewa Wisłocka

Image
Image