Jan Paweł II | Przemówienie do biskupów amerykańskich podczas wizyty „Ad limina Apostolorum” [fragment]

Podczas naszych spotkań wielu z was wyrażało swoje zaniepokojenie kryzysem zaufania do przywódców Kościoła, spowodowanym niedawnymi skandalami wykorzystywania seksualnego, powszechnym wołaniem do odpowiedzialności w zarządzaniu Kościołem na każdym poziomie oraz relacjami między biskupami, kapłanami i świeckimi. Jestem przekonany że dzisiaj, jak w każdym innym krytycznym momencie swojej historii, Kościół znajdzie zasoby do autentycznej odnowy siebie w mądrości, wizji i gorliwości biskupów wybitnych przez swoją świętość. Święci reformatorzy, jak Grzegorz Wielki, Karol Boromeusz i Pius X rozumieli, że Kościół jest autentycznie „re-formowany” tylko gdy wraca do swoich początków ze świadomym ponownym odkryciem apostolskiej tradycji oraz oczyszczającą ponowną oceną swej instytucji w świetle Ewangelii. W obecnej sytuacji Kościoła w Ameryce, pociąga to za sobą duchowe rozeznanie i krytykę pewnych stylów rządzenia, które nawet w imię uzasadnionej troski o dobrą „administrację” i odpowiedzialny nadzór, mogą wiązać się z ryzykiem oddalenia pasterza od swojej trzody lub zniszczenia jego obrazu ojca i brata w Chrystusie.

Jan Paweł II

Rzym, 11 września 2004

Tłumaczenie: ks. Piotr Studnicki

Źródło: www.vatican.va