Jan Paweł II | Przemówienie do biskupów amerykańskich podczas wizyty „Ad limina Apostolorum” [fragment]

Nasze spotkania odbywają się w trudnym momencie historii Kościoła w Stanach Zjednoczonych. Wielu z was mówiło mi już o bólu spowodowanym przez skandal nadużyć seksualnych w okresie ostatnich dwóch lat oraz o pilnej potrzebie odbudowania zaufania oraz promowania pojednania między biskupami, kapłanami i świeckimi w waszym Państwie. Jestem przekonany, że gotowość jaką wykazaliście w uznawaniu i rozwiązywaniu przeszłych błędów i braków, a jednocześnie dążenie do uczenia się na nich, znacznie przyczyni się do tego dzieła pojednania i odnowy. Ten czas oczyszczenia, dzięki Bożej łasce, będzie prowadzić do „większej świętości kapłaństwa, większej świętości biskupstwa, większej świętości Kościoła” (Przemówienie do Kardynałów i Biskupów USA, 23 kwietnia 2002), do Kościoła coraz bardziej przekonanego o prawdzie chrześcijańskiego orędzia, odkupieńczej mocy Krzyża Chrystusowego oraz potrzebie jedności, wierności i przekonania w dawaniu świadectwa Ewangelii przed światem.

Jan Paweł II

Rzym, 2 kwietnia 2004

Tłumaczenie: ks. Piotr Studnicki

Żródło: www.vatican.va